Kardiologia

Kardiologia to dział medycyny zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Jest podstawową specjalnością lekarską. W kompetencji kardiologów...
Kardiologia to dział medycyny zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Jest podstawową specjalnością lekarską. W kompetencji kardiologów leży leczenie szeroko pojętej choroby niedokrwiennej serca (stabilne i ostre zespoły wieńcowe), zaburzeń rytmu serca i przewodzenia (częstoskurcze komorowe i przedsionkowe, zespoły preekscytacji, tachyarytmie zatokowe, migotanie i trzepotanie przedsionków, zaburzenia automatyzmu), wad zastawek (zwężenia i niedomykalność zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej, wady złożone), wad serca (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetralogia Fallota, przetrwały przewód tętniczy), chorób wsierdzia, chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie), chorób osierdzia (zapalenie, tamponada, torbiele), niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Do specjalistycznych badań wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej zalicza się elektrokardiografię, angiografię wieńcową, angiografię rezonansu magnetycznego, tomografię komputerową, scyntygrafię serca, echokardiografię, badania hemodynamiczne (cewnikowanie serca, pomiar pojemności minutowej serca, koronarografia).

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego skupia się na farmakoterapii oraz zabiegach kardiochirurgicznych, tradycyjnych bądź też małoinwazyjnych (np. przezskórne interwencje wieńcowe PCI).
więcej

Zdrowie publiczne - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  566 Liczba pytań:  76

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM ze Zdrowia publicznego

Orzecznictwo lekarskie - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  387 Liczba pytań:  66

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM z Orzecznictwa lekarskiego

Bioetyka i prawo medyczne - Baza pytań do...

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  204 Liczba pytań:  101

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM z Bioetyki i Prawa medycznego

Pediatria - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  325 Liczba pytań:  290

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM z Pediatrii

Choroby wewnętrzne - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  835 Liczba pytań:  391

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM z Chorób wewnętrznych

Chirurgia - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  751 Liczba pytań:  250

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM z Chirurgii

Medycyna Rodzinna - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  288 Liczba pytań:  198

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM z przedmiotu medycyna rodzinna

Psychiatria - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  404 Liczba pytań:  143

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM z Psychiatrii

Odpowiedzialność lekarza i lekarza dentysty...

Kategoria:  Inne
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  270 Liczba pytań:  10

Test sprawdzający wiedzę z pierwszego spotkania z cyklu Akademia Prawnik Lekarza, tworzonego przez MEDtube oraz kancelarię Prawnik Lekarza. Test obejmuje najważniejsze zagadnienia prawne dla każdego lekarza i lekarza dentysty, bez względu na wykonywaną specjalizację. Wszystkie nagrania ze spotkania są dostępne pod adresem https://medtube.pl/akademia-prawnik-lekarza.

Test końcowy II Wrocławskiego Spotkania...

Kategoria:  Inne
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  1705 Liczba pytań:  10

Przypominamy, że za rozwiązanie testu w dniu Konferencji Uczestnikom przysługuje 8 punktów “twardych”.

Kanały