Chirurgia stomatologiczna - Filmy, Dokumenty, Zdjęcia • MEDtube.pl
Sortuj po: tytule   dacie   oglądalności   

Postępowanie w przypadku periimplantitis...

Umberto Ramos

Wideo przedstawia różne techniki postępowania w przypadku periimplantitis. Współczesna literatura nie wskazuje na żaden złoty standard leczenia tej jednostki. Film ukazuje różne techniki, efekt zostanie...

wyświetleń: 286 komentarze: 0

Niechirurgiczne leczenie periimplantitis

Umberto Ramos

Te wideo przedstawia procedurę niechirurgicznego leczenia periimplantitis, przy użyciu specjalnej, ultradźwiękowej końcówki do oczyszczania powierzchni implantu. Wideo wykonane przez Dr. Umberto D Ramos

wyświetleń: 196 komentarze: 0

Zabieg frenulektomii wędzidełka wargi górnej

Umberto Ramos

Ten film przedstawia zabieg frenektomii (usunięcia wędzidełka wargi górnej). Jest on często wymagany podczas leczenia ortodontycznego oraz periodontologicznego, zwłaszcza w przypadku obecności "pull-syndrome"...

wyświetleń: 392 komentarze: 0

Implant konikalny 21 oraz procedura sterowanej...

Nikos Mattheos

Autorem jest dr Nikos Mattheos Film przedstawia wszczepienie implantu w miejscu zęba 21 wraz z procedurą sterowanej regeneracji kości. Implant wszczepiono 6 tygodni po ekstrakcji (implantacja wczesna...

wyświetleń: 419 komentarze: 0

Chirurgia implantologiczna: Natychmiastowe...

John Y. Kwan

Pacjent wymagał ekstrakcji dwóch zębów. W tym przypadku mogliśmy uzupełnić braki na tej samej wizycie. Film dzięki uprzejmości John Y. Kwan.

wyświetleń: 588 komentarze: 0

Autotransplantacja zęba 48 w miejsce utraconego...

Dr Olivier Carcuac prezentuje przypadek, w którym w miejsce utraconego zęba 46 (agresywne zapalenie przyzębia) przeszczepiono ząb 48. W filmiku pokazane są zdjęcia przylegające wykonane przed, tuż po...

wyświetleń: 1553 komentarze: 2

Implanty: wymiana złamanej śruby

John Y. Kwan

W filmie pokazano usunięcie złamanej śruby implantu za pomocą ultradźwięków. Film dzięki uprzejmości dr John's Y. Kwan'a.

wyświetleń: 1879 komentarze: 0

Natychmiastowa implantacja 12

John Y. Kwan

Film pokazuje zabieg usunięcia zęba 12 z następująca implantacją oraz zaopatrzeniem preparatem tetracyklinowym. Jako uzupełnienie tymczasowe wykorzystano natychmiastową protezę częściową. Film dzięki...

wyświetleń: 2069 komentarze: 0

Natychmistowa implantacja 21

John Y. Kwan

Natychmiastowa implantacja po usunięciu zęba 21 + wykonanie korony tymczasowej. Film dzięki uprzejmości dr John'a Y. Kwan'a.

wyświetleń: 1465 komentarze: 0

Pokrycie recesji z użyciem materiału AlloDerm

John Y. Kwan

W większości przypadków biomateriały używane w SRT muszą być w całości pokryte. W tym przypadku celowo pozostawiono odsłonięty materiał AlloDerm, który "pokrywano" opatrunkiem periodontologicznym...

wyświetleń: 2280 komentarze: 0

Jak radzić sobie z nieestetycznymi "czarnymi...

John Y. Kwan

W tym filmiku dr John Y. Kwan pokazuje odbudowę zębów 11 i 21 z użyciem specjalnej formówki bioclear. Film dzięki uprzejmości dr John Y. Kwan.

wyświetleń: 2167 komentarze: 0

Germektomia trzeciego trzonowca żuchwy z...

Maurizio Signorini

Germektomia trzeciego trzonowca żuchwy z użyciem alternatywnych narzędzi wideo dzięki uprzejmości dr Maurizio Signorini

wyświetleń: 2685 komentarze: 1

Piezochirurgia - osteogeneza dystrakcyjna...

Ernst Fuchs-Schaller

Piezochirurgia - osteogeneza dystrakcyjna trzonowca. Wideo dzięki uprzejmości dr Ernst Fuchs.

wyświetleń: 2441 komentarze: 0

Allogeniczny blok kostny w okolicy zęba...

Edward Allen

Duży defekt wyrostka zębodołowego w okolicy przyśrodkowych i bocznych siekaczy szczęki został zaopatrzony przy pomocy allogenicznych bloczków kostnych: - nacięcie, separacja płata i preparacja obszaru...

wyświetleń: 1772 komentarze: 1

C2-6 Allogeniczny blok kostny/zastosowanie...

Edward Allen

-Zastosowanie bloczków kostnych w porównaniu z materiałem do augmentacji -na podstawie przedstawionego przypadku -cięcie, odwarstwienie płata, przygotowanie obszaru -nawodnienie bloczka kostnego, nadane...

wyświetleń: 1705 komentarze: 0

Pobranie przeszczepu kości z bródki

Film pokazuje pobranie materiału do przeszczepu z okolicy bródkowej.

wyświetleń: 2063 komentarze: 0

Przeszczep kości autogennej w okolicę 21

Dermot McNulty

Autogenny przeszczep fragmentu kości z przestrzeni zatrzonowcowej, w okolicę zęba 21 Film dzięki uprzejmości: Dermot McNulty

wyświetleń: 2367 komentarze: 0

Implanty natychmiastowe -rekonstrukcja brodawki...

Scott MacLean

Rekonstrukcja brodawki międzyzębowej pomiędzy dwoma implantami. Dzięki specjalnym implantom operator jest w stanie podtrzymać tkanki w prawidłowej pozycji w trakcie ich gojenia. Film pokazuje umieszczenie...

wyświetleń: 2468 komentarze: 0

Augmentacja kości przy pomocy resorbowalnej...

Edward Allen

Wykorzystanie systemu SonicWeld RX przy sztywnych resorbowalnych urządzeniach mocujących i błon Nacięcie, uzyskanie płatu, ekstrakcja zęba i przygotowanie obszaru defektu Umieszczenie sztywnej membrany...

wyświetleń: 2438 komentarze: 0

Pobranie wycinka ze zmiany na języku

Anders Nattestad

W tym filmie przedstawiono zabieg pobrania wycinka wycinka ze zmiany umiejscowionej na bocznej powierzchni języka. Pacjent to 14-letni chłopiec zgłaszający dolegliwości w postaci bólu i obrzęku wymienionej...

wyświetleń: 5780 komentarze: 0

Atraumatyczna ekstrakcja z użyciem Powertome

Anders Nattestad

W tym filmie pokazano zabieg usunięcia zęba za pomocą urządzenia Powertome. Film dzięki uprzejmości Anders'a Nattestad'a, Professor, DDS, Ph.D. at the University of The Pacific School of Dentistry in...

wyświetleń: 2875 komentarze: 0

Usunięcie torbieli zawiązkowej zęba 48

Anders Nattestad

W tym filmie przedstawiono zabieg chirurgicznego wyłuszczenia torbieli zawiązkowej oraz usunięcia zęba 48, wokół którego się rozwinęła. Dr. Anders Nattestad zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony...

wyświetleń: 3099 komentarze: 0

Chirurgiczne usunięcie zatrzymanego zęba...

Anders Nattestad

W tym filmie przedstawiono zabieg chirurgicznego usunięcia zatrzymanego zęba 38. Film dzięki uprzejmości Anders'a Nattestad'a, Professor, DDS, Ph.D. at the University of The Pacific School of Dentistry...

wyświetleń: 5527 komentarze: 0

Usunięcie torbieli żuchwy

Anders Nattestad

W tym filmie przedstawiono zabieg chirurgicznego usunięcia torbieli zlokalizowanej w okolicy zęba 37. Film dzięki uprzejmości Dr. Anders Nattestad, Professor, DDS, Ph.D., University of the Pacific Arthur...

wyświetleń: 3673 komentarze: 0

CBCT - Nadliczbowe centralne siekacze

W filmie zostało zaprezentowane wykorzystanie CBCT do oceny położenia nadliczbowych zębów, które spowodowały zatrzymanie centralnych siekaczy. Poza obrazami 3D, również obrazy 2D były pomocne w diagnostyce...

wyświetleń: 2080 komentarze: 0

PerFect TCS II - elektrochirurgiczne urządzenie...

Poldent

Elektrochirurgia stanowi sprawdzoną metodę terapeutyczną, stosowaną od wielu lat zarówno w stomatologii jak i medycynie. Do cięcia i koagulacji tkanki miękkiej elektrochirurgia wykorzystuje energię częstotliwości...

wyświetleń: 1703 komentarze: 0

Torbiel zębopochodna w żuchwie

Massimo Mazza

W tym filmie dr Massimo Manza prezentuje przypadek torbieli zębopochodnej w żuchwie oraz plan jej leczenia krok po kroku. Przypadek jest przedstawiony od historii choroby pacjenta przez zdjęcia diagnostyczne...

wyświetleń: 3126 komentarze: 0

Znieczulenie przewodowe

Barts and the London School of Medicine and Dentistry

W tym filmie Dr Dominic Hurst demonstruje metodę wykonania znieczulenia przewodowego nerwu zębodołowego dolnego. Film opatrzony komentarzem operatora. Film dzięki uprzejmości Institute of Dentistry at...

wyświetleń: 7170 komentarze: 0

Znieczulenie dobrodawkowe

Barts and the London School of Medicine and Dentistry

Film przedstawia wykonanie znieczulenia dobrodawkowego po uprzednim podaniu znieczulenia nasiękowego od strony wargowej i jest przyjemniejszą alternatywą dla znieczulenia podniebienia. Należy je zdeponować...

wyświetleń: 2569 komentarze: 0

Znieczulenie nasiękowe

Barts and the London School of Medicine and Dentistry

Film przedstawia podanie znieczulenia nasiękowego w szczęce od strony wargowej. Może ono być zdeponowane bezboleśnie jeśli: duża ilość znieczulenia powierzchniowego jest użyta, ścięcie igły skierowane...

wyświetleń: 3130 komentarze: 0

Przykrycie recesji w odcinku przednim żuchwy...

Edward Allen

Przykrycie recesji w odcinku przednim żuchwy przy pomocy materiału AlloDerm. Ocena pola zabiegowego i powierzchni korzenia, przykrycie, założenie szwów (6-0 polipropylen) Wideo dzięki uprzejmości Dr...

wyświetleń: 2734 komentarze: 0

Pokrycie AlloDerm odsłoniętego implantu

Edward Allen

Pokrycie materiałem AlloDerm poważnie odsłoniętego implantu, przy jednoczesnym braku kości od strony przedsionkowej i komplikacji w postaci przewlekłego zapalenia i szerokiego wędzidełka wargi górnej....

wyświetleń: 2176 komentarze: 0

Augmentacja przy pomocy AlloDerm

Edward Allen

Korzystanie z AlloDerm w celu augmentacji tkanki miękkiej w okolicy szczękowej przedniej: - Innowacyjna małoinwazyjna chirurgiczna metoda augmentacji opracowana przez dr Allena. Film dzięki uprzejmości...

wyświetleń: 1882 komentarze: 0

Chirurgiczne wydłużanie koron

Edward Allen

Korekta uśmiechu dziąsłowego i krótkich koron klinicznych. Kryteria diagnostyczne, planowanie chirurgiczne, przeprowadzenie zabiegu. Wideo dzięki uprzejmości Dr Edwarda P. Allen'a

wyświetleń: 3838 komentarze: 0

Ekstrakcja zęba z natychmiastową implantacją

Scott MacLean

Na filmie zaprezentowano natychmiastową implantację zęba przedtrzonowego po jego atraumatycznej ekstrakcji. Autorem filmu jest Scott MacLean DMD.

wyświetleń: 3207 komentarze: 0

Usunięcie złamanego zęba przy pomocy periotomu,...

Dermot McNulty

Usunięcie złamanego drugiego siekacza górnego przy pomocy periotomu. Kiretaż i oczyszczenie zębodołu, potwierdzenie utraty blaszki wargowej kości. Zabezpieczenie zębodołu mostem adhezyjnym typu Rochette...

wyświetleń: 3598 komentarze: 0

Usunięcie odontomy

Film prezentuje chirurgiczne postępowanie przy usuwaniu zębiaka. Zębiak jest łagodnym guzem wywodzącym się z tkanek zęba. Występuje w dwóch formach: złożonej i mieszanej. Zębiak mieszany zazwyczaj składa...

wyświetleń: 3929 komentarze: 0

Chirurgiczne usunięcie torbieli ślinowej...

Na filmie zaprezentowano chirurgiczne usunięcie torbieli ślinowej wargi dolnej. Materiał zawiera komentarz. Autor szczegółowo opisuje poszczególne etapy procedury. Autorem filmu jest Prof. Anders Nattestad.

wyświetleń: 3978 komentarze: 0

Przeszczep tkanki łącznej

Edward Allen

Pobranie i wykorzystanie tkanki łącznej podniebienia w obszarze górnego kła: - Ocena, przygotowanie powierzchni korzenia, nacięcie - Zebranie tkanek do przeszczepu przy jednoczesnym zmniejszeniu pooperacyjnego...

wyświetleń: 2689 komentarze: 0

Wydłużanie korony klinicznej zęba 11

Edward Allen

Na filmie pokazano w jaki sposób właściwie przeprowadzać zabieg chirurgicznego wydłużania korony klinicznej, aby utrzymać długotrwały efekt korekty dziąsłowego uśmiechu.  Autorem filmu jest Edward...

wyświetleń: 3697 komentarze: 0

Ekstrakcje Trzecich Trzonowców - Wierzchołki...

Ashley Mark

Oto przedstawiam jeden z praktycznych sposobów oceny zębów przed ich usunięciem. Proste wskazówki, przyszły do mnie od naszej wspaniałej mentorki - Dr Partridge.

wyświetleń: 4259 komentarze: 0

Augmentacja przy użyciu Mineross

Anthony J Reganato

Film ukazuje augmentację przy użyciu preparatu Mineross.

wyświetleń: 3768 komentarze: 0

Przeszczep kieszeni kostnej 101 - część...

Anthony J Reganato

Film prezentuje przeszczep kieszeni kostnej 101 - część a.

wyświetleń: 3159 komentarze: 0

Ekstrakcja #4-7 z prostym przeszczepem kostnym

Anthony J Reganato

Film obrazuje ekstrakcję #4-7 z prostym przeszczepem kostnym.

wyświetleń: 2891 komentarze: 1

STR i FGG - #25 - Sterowana regeneracja...

Anthony J Reganato

Film prezentuje str i fgg - #25 - sterowana regenerację tkanek.

wyświetleń: 5992 komentarze: 0

Ekstrakcja zęba z prostym przeszczepem kostnym

Anthony J Reganato

Powyższy film przedstawia ekstrakcję zęba z prostym przeszczepem kostnym.

wyświetleń: 5685 komentarze: 1

Małoinwazyjna augmentacja grzbietu wyrostka

Anthony J Reganato

Na filmie zaprezentowano małoinwazyjną augmentację grzbietu wyrostka.

wyświetleń: 8403 komentarze: 0

Chirurgia implantologiczna #10

Anthony J Reganato

Film prezentuje chirurgię implantologiczną #10.

wyświetleń: 2279 komentarze: 0

Przeszczep kieszeni kostnej 101 - część...

Anthony J Reganato

Film prezentuje przeszczep kieszeni kostnej 101 - część b.

wyświetleń: 1966 komentarze: 0

Prezentacja preparatu Allodynamite

Anthony J Reganato

Film zawiera prezentację preparatu AlloDerm - zastosowanie kliniczne i wskazania do użycia.

wyświetleń: 2147 komentarze: 0

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję