Polityka prywatności

Polityka prywatności portali MEDtube

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki MEDtube sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (dalej: Administrator) postępuje wobec informacji osobistych, w tym danych osobowych, gdy Użytkownik korzysta z usług portali MEDtube (www.medtube.pl; www.medtube.net, www.medtube.es, www.medtube.fr, de.medtube.net) (dalej: Portale lub Portale MEDtube). Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jaką zawiera Użytkownik z Usługodawcą poprzez rejestrację w Portalu MEDtube.

Dane osobowe zbierane przez MEDtube sp. z o.o. za pośrednictwem Portali MEDtube przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest MEDtube sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000336603, posiadającą numer REGON: 142005088 oraz numer NIP: 5272609930. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres [email protected].

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALI MEDtube

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portali Administrator zbiera Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalach.

2. Portale mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.

3. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portali.

 

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników Portali są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1. Udostępnianie informacji innym użytkownikom Portali – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO) w przypadku, gdy podajesz o sobie dodatkowe informacje wypełniając dobrowolnie pola w zakładce Moje konto, po zalogowaniu się do Konta. Dane zawarte w polach „Biografia”, „Podstawowe informacje” oraz Twoje zdjęcie są przetwarzane w celu prezentowania ww. informacji innym użytkownikom Portali podczas korzystania przez nich z Portali. Wyrażasz zgodę klikając na przycisk „Zapisz” znajdujący się bezpośrednio pod ww. polami formularza. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie ww. dodatkowych danych usuwając treść w polach „Biografia”, „Podstawowe informacje” oraz Twoje zdjęcie i klikając na przycisk „Zapisz”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania ww. dodatkowych informacji do czasu cofnięcia zgody.


2. Przesyłanie powiadomień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Na swoim Koncie, w zakładce „Ustawienia specjalizacji” możesz wybrać czy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portali będziemy przesyłać do Ciebie powiadomienia na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Po kliknięciu w pole „Preferencje powiadomień” możesz również wybrać ich zakres. Cofnięcie zgody na wysyłanie powiadomień jest możliwe po wybraniu odpowiedniej opcji w zakładce „Ustawienia specjalizacji” i nie ma wpływu na legalność przetwarzania do czasu cofnięcia zgody.


3. Wyświetlanie reklam – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego Konta.

Administrator używa w Portalach m. in. plików cookie, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.

Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w Portalach, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia obcym serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przy użyciu obcych serwerów i sieci oraz instrukcji dotyczących wycofania zgody na operowanie przez nie danymi, należy zapoznać się z politykami prywatności stosowanymi przez administratorów tych serwerów. Polityka Prywatności Portali nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców dokonywanych z użyciem ich witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalom są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Nasza strona korzysta również z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (zwanym dalej “Google”), natomiast w ramach korzystania z tego narzędzia nie przetwarzamy Twoich danych osobowych. Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji mogą być niedostępne.


4. Zawarcie i wykonanie umowy – założenie i korzystanie z konta na Portalach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

MEDtube sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w celu zawarcia i wykonania umowy, która w praktyce oznacza umożliwienie Ci założenia konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności. W związku z korzystaniem z Portali MEDtube możesz przeglądać i zamieszczać na nich filmiki szkoleniowe. Możesz również, po dokonaniu takiego wyboru w zakładce „Ustawienia komunikacji” określić kto może wysyłać do Ciebie wiadomości oraz czy możesz być zapraszany do znajomych.


5. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w celu wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


6. Korzystanie z funkcjonalności Portali – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Niezależnie od tego czy założyłeś Konto na Portalach możesz korzystać z jego funkcjonalności: przeglądać treści umieszczane na Portalach; kontaktować się z MEDtube sp. z o. o. za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także powiadamiać MEDtube sp. z o. o. o ewentualnych problemach. Wówczas Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na umożliwieniu Ci korzystania z funkcjonalności Portali.


7. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

W przypadku naruszenia Regulaminu Portali, MEDtube sp. z o.o. może dochodzić od Ciebie roszczeń odszkodowawczych. W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec MEDtube sp. z o.o., MEDtube sp. z o.o. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu obrony przez takimi roszczeniami.


8. Rozliczalność na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Twoje dane będą przechowywane w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.


9. Obsługa strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies do prawidłowego działania Portali. Używanie niezbędnych plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze strony internetowej.

PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, tj.:
 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – do momentu jej cofnięcia;
 2. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy - do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych;
 3. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego – przez okres przetwarzania danych wynikający z przepisów prawa;
 4. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
  • w przypadku korzystania z funkcjonalności Portali – do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności – przez czas jaki będzie niezbędny do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne;
  • w przypadku obsługi strony internetowej i marketingu bezpośredniego – do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
 
 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, MEDtube sp. z o. o. może udostępniać Twoje dane podmiotowi świadczącemu usługę zarządzania treściami na Portali; podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie plików cookies; dostawcom poczty elektronicznej oraz usług związanych komunikowaniem się z Tobą, a także podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym MEDtube sp. z o. o. w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH


W przypadku konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewnia, by takie podmioty trzecie spełniały wobec przetwarzanych danych poziom ochrony adekwatny do tego, jaki wynika z wymogów stawianych dla EOG przez RODO.
W przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na stronie przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami podanymi w Polityce Cookies.

DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH


W celu założenia konta w Portalach musisz podać swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie konta w Portalach. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portali konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej. Dodatkowo możesz podać imię, nazwisko. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przynajmniej adresu poczty elektronicznej uniemożliwia przesłanie do MEDtube wiadomości za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec MEDtube sp. z o.o. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Prawo do skorzystania z uprawnień jest uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub przez stronę internetową.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.


WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.