Przypadki z radiologii

Radiologia to gałąź nauk lekarskich ściśle związana ze wszystkimi dziedzinami medycyny klinicznej i doświadczalnej, posługująca się różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych....
Radiologia to gałąź nauk lekarskich ściśle związana ze wszystkimi dziedzinami medycyny klinicznej i doświadczalnej, posługująca się różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych. W wielu krajach dokonano podziału radiologii jako nauki na trzy odrębne specjalności: medycynę nuklearną zajmującą się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, radioterapię onkologiczną oraz radiologię właściwą (diagnostykę obrazową), która uwzględnia rentgenodiagnostykę, ultrasonografię i technikę rezonansu magnetycznego.

Radioterapia stosowana głównie w onkologii do leczenia chorób nowotworowych metoda za pomocą promieniowania jonizującego. W Polsce najnowszym robotem wykorzystywanym w radioterapii jest CyberKnife, czyli nóż cybernetyczny o niezwykłej precyzji rzędu 0,1mm. Podobnym urządzeniem jest GammaKnife („nóż gamma”), nieinwazyjna metoda umożliwiająca precyzyjne i bezinwazyjne leczenie nowotworów mózgu i naczyniaków.
Do praktycznych zastosowań medycyny nuklearnej należy scyntygrafia, której zaletą jest, poza uwidacznianiem struktury, możliwość badania funkcji czynnościowej danego organu za pomocą środków chemicznych znakowanych radioizotopami, a następnie cyfrowej rejestracji ich rozpadu i graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia. Podobną rolę w obrazowaniu struktur i funkcji narządów pełni pozytonowa tomografia emisyjna PET przy zastosowaniu radioizotopów emitujących pozytony. Dodatkowo, medycyna nuklearna, zajmuje się oznaczaniem poziomu substancji we krwi metodami radioimmunologicznymi, przy pomocy znaczników izotopowych (np. w celu określenia poziomu hormonów).

Diagnostyka obrazowa posługuje się wieloma systemami rejestracji i prezentacji obrazu radiologicznego tj.: zdjęcie rentgenowskie, radiologia cyfrowa, prześwietlenia, radiologiczne badania czynnościowe oraz tomografia komputerowa.
Obraz przekroju narządów możemy uzyskać za pomocą ultrasonografii USG. Dzięki specjalnie zaprojektowanym aparatom USG można diagnozować struktury otaczające narządy rurowe, czy jamiste – do takich badań należy ultrasonografia przezprzełykowa EUS, przezodbytnicza, przezpochwowa, przeztchawicza EBUS. Dodatkowo za pomocą specjalistycznego aparatu – USG Doppler – możemy ocenić prędkość oraz kierunek przepływu krwi w naczyniach.
więcej

Poszerzenie przedsionka, wysięk osierdzia w badaniu...

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 5263 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał przedstawia przypadek ciężkiego poszerzenia obu przedsionków, niedomykalność zastawek i wysięk osierdziowy. Widoczne cewniki w prawym przedsionku.

Tętnica kręgowa, badanie Dopplera

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 7664 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał prezentuje przepływ w tętnicy kręgowej.

Niedrożność tętnicy szyjnej

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 7975 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał przedstawia niedrożność proksymalnego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej. Po stronie lewej znajduje się t. szyjna zewnętrzna, po prawej niedrożna t. szyjna wewnętrzna.

Zakrzepica żylna kończyn dolnych

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 7980 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał przedstawia obustronną zakrzepicę żył powierzchownych żyły odpiszczelowej.

Tętniak tętnicy podkolanowej w badaniu Dopplera

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 7289 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał ukazuje tętniaka tętnicy podkolanowej w badaniu dopplerowskim.

Ciężkie poszerzenie prawej komory w badaniu echo

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 6355 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał prezentuje ciężkie poszerzenie prawej komory z niedomkniętą zastawką trójdzielną w skurczu. Ujęcie krótkiej osi pokazuje zmniejszenei grubości przegrody i w związku z tym zmianę kształtu...

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 6246 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał przedstawia tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej.

Tętnica kręgowa, badanie Dopplera

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 6491 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał ukazuje optymalne ujęcie początku tętnicy kręgowej prawej.

Zastawka żyły udowej wspólnej, badanie dopplera

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 6361 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał prezentuje prawidłową zastawkę żyły udowej wspólnej.

Wysięk osierdziowy, echo

Filmy USG

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 7680 komentarze: 0
N/A

Poniższy materiał prezentuje czterokomorowe ujęcie badania echokardiokraficznego pacjenta z wysiękiem osierdziowym, mnogimi włóknami fibryny krzyżującymi przestrzeń jamy osierdzia. Pacjentką jest 75-letnia...

Użytkownicy

Kanały