Radiologia

Radiologia to gałąź nauk lekarskich ściśle związana ze wszystkimi dziedzinami medycyny klinicznej i doświadczalnej, posługująca się różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych....
Radiologia to gałąź nauk lekarskich ściśle związana ze wszystkimi dziedzinami medycyny klinicznej i doświadczalnej, posługująca się różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych. W wielu krajach dokonano podziału radiologii jako nauki na trzy odrębne specjalności: medycynę nuklearną zajmującą się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, radioterapię onkologiczną oraz radiologię właściwą (diagnostykę obrazową), która uwzględnia rentgenodiagnostykę, ultrasonografię i technikę rezonansu magnetycznego.

Radioterapia stosowana głównie w onkologii do leczenia chorób nowotworowych metoda za pomocą promieniowania jonizującego. W Polsce najnowszym robotem wykorzystywanym w radioterapii jest CyberKnife, czyli nóż cybernetyczny o niezwykłej precyzji rzędu 0,1mm. Podobnym urządzeniem jest GammaKnife („nóż gamma”), nieinwazyjna metoda umożliwiająca precyzyjne i bezinwazyjne leczenie nowotworów mózgu i naczyniaków.
Do praktycznych zastosowań medycyny nuklearnej należy scyntygrafia, której zaletą jest, poza uwidacznianiem struktury, możliwość badania funkcji czynnościowej danego organu za pomocą środków chemicznych znakowanych radioizotopami, a następnie cyfrowej rejestracji ich rozpadu i graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia. Podobną rolę w obrazowaniu struktur i funkcji narządów pełni pozytonowa tomografia emisyjna PET przy zastosowaniu radioizotopów emitujących pozytony. Dodatkowo, medycyna nuklearna, zajmuje się oznaczaniem poziomu substancji we krwi metodami radioimmunologicznymi, przy pomocy znaczników izotopowych (np. w celu określenia poziomu hormonów).

Diagnostyka obrazowa posługuje się wieloma systemami rejestracji i prezentacji obrazu radiologicznego tj.: zdjęcie rentgenowskie, radiologia cyfrowa, prześwietlenia, radiologiczne badania czynnościowe oraz tomografia komputerowa.
Obraz przekroju narządów możemy uzyskać za pomocą ultrasonografii USG. Dzięki specjalnie zaprojektowanym aparatom USG można diagnozować struktury otaczające narządy rurowe, czy jamiste – do takich badań należy ultrasonografia przezprzełykowa EUS, przezodbytnicza, przezpochwowa, przeztchawicza EBUS. Dodatkowo za pomocą specjalistycznego aparatu – USG Doppler – możemy ocenić prędkość oraz kierunek przepływu krwi w naczyniach.
więcej

Użytkownicy

Kanały