Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia klatki piersiowej – zwana również torakochirurgią, jest działem medycyny zajmującym się leczeniem operacyjnym i diagnostyką chorób narządów klatki...
Chirurgia klatki piersiowej – zwana również torakochirurgią, jest działem medycyny zajmującym się leczeniem operacyjnym i diagnostyką chorób narządów klatki piersiowej.

Jej zakres obejmuje choroby ściany klatki piersiowej (wrodzone zniekształcenia, guzy i obrażenia urazowe), przepony (przepukliny, urazy), śródpiersia (rozedma, guzy i stany zapalne), przełyku (guzy, zmiany łagodne), tchawicy (zwężenia, nowotwory, wady wrodzone), płuc i opłucnej (nowotwory, ropnie, gruźlica, odma, rozedma i zmiany zapalne). Spoza kompetencji torakochirurgii został wyłączony jeden z najważniejszych narządów organizmu człowieka, jakim jest serce.

Obecnie najczęstszym obiektem operacyjnym torakochirurgów jest rak płuca, który w Polsce stanowi najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn (21,4 % wszystkich nowotworów) i drugi, co do częstości w populacji kobiet (8,5%).

Współczesna torakochirurgia wykorzystuje do diagnostyki i leczenia metodę tradycyjnego otwarcia klatki piersiowej (torakotomię), sternotomię, mediastinoskopię (mikroskopowa weryfikacja zmian patologicznych śródpiersia), torakoskopię, punkcję i drenaż jamy opłucnowej oraz wideotorakoskopię. Ta ostatnia technika operacyjna wykorzystuje użycie toru wizyjnego w torakoskopii w połączeniu z nowoczesnym instrumentarium. Operację tą metodą wykorzystuje się w przypadku nawracającej odmy opłucnowej, ropniakach i krwiakach opłucnej, przy zmniejszeniu objętości płuc w rozedmie, przy usuwaniu łagodnych guzów śródpiersia, wycięcie okienka osierdziowego w przypadku gromadzenia się płynu w worku osierdziowym.

Konsultantem krajowym do spraw chirurgii klatki piersiowej jest prof. dr hab. Tadeusz Orłowski z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy Klinice Chirurgii w Warszawie.
więcej

Zaopatrzenie przecieku powietrza po VATS lobektomii...

wyświetleń: 2042 komentarze: 0
5

Technika aplikacji TachoSil w celu zaopatrzenia przecieku powietrza podczas zabiegu VATS lobektomii. Film wykonany w Oddziale i Klinice Torakochirurgii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii...

Resekcja guza okolicy okienka aortalno-płucnego...

wyświetleń: 8504 komentarze: 0
4.6

62-letnia bezobjawowa kobieta z wywiadem lobektomii górnej prawostronnej przed 3 laty z powodu gruczolakoraka płuca (T1aN0M0). W corocznym badaniu TK klp wykonywanym w ramach nadzoru onkologicznego wykryto...

Rak jelita grubego z przerzutem do wątroby i...

wyświetleń: 6550 komentarze: 0
4

Film prezentuje przypadke pacjenta z rakiem jelita grubego z przerzutem do wątroby i płuca, które wcześniej zaopatrywane były poprzez ablację. Kontrolny PET wykazał nawrót choroby w płucach. Zabieg resekcji...

Robotowa segmentektomia S1

wyświetleń: 1710 komentarze: 0
5

Film dotyczy przypadku robotowej operacji torakochirurgicznej. Przedstawia usunięcie zmiany o wielkości 20 mm, która znajdowała się w centralnej części górnego płata prawego płuca, dokładniej w segmencie...

Lewa dolna lobektomia przy wykorzystaniu robota...

wyświetleń: 3511 komentarze: 0
5

Ten film przedstawia lobektomię dolną z użyciem robota Versius Robotic System - Patrick Bagan. 

Operacja torakoskopowa mięśniaka gładkokomórkowego...

wyświetleń: 1836 komentarze: 0
5

Operacja torakoskopowa mięśniaka gładkokomórkowego przełyku. 

Lobektomia górnej części lewego płuca przy wykorzystaniu...

wyświetleń: 3446 komentarze: 0
5

Lewa górna lobektomia przy użyciu staplera automatycznego.  Tessitore A, Patella M, Casiraghi M and Cafarotti S. Ente Ospedaliero Cantonale-Ticino, Switzerland.

Sekwestracja płuca - operacja z użyciem robota

wyświetleń: 1007 komentarze: 0
5

Operacja sekwestracji płuca z użyciem robota.

Chrzęstniakomięsak tchawicy operowany za pomocą...

wyświetleń: 1596 komentarze: 0
5

W filmie przedstawiono przypadek chrzęstniakomięsaka tchawicy operowanego za pomocą robota oraz przy użyciu ECMO.

Lobektomia, przypadek 23-letniego mężczyzny

wyświetleń: 1328 komentarze: 0
5

Film przedstawia przypadek 23-letniego mężczyzny, który przeszedł lobektomię.