Szkolenia z diagnostyki laboratoryjnej

Co to jest hemostaza? Główne elementy oraz hemostaza...

wyświetleń: 547 komentarze: 0
5

Wykład jest częścią kursu realizowanego przez firmę Werfen, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej.

Hemostaza wtórna - stare i nowe koncepcje. Układ...

wyświetleń: 377 komentarze: 0
5

Wykład jest częścią kursu realizowanego przez firmę Werfen, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wyniki podstawowych testów hemostazy w różnych...

wyświetleń: 275 komentarze: 0
5

Wykład jest częścią kursu realizowanego przez firmę Werfen, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej.

Podstawowe oznaczenia w Pracowni Krzepnięcia...

wyświetleń: 302 komentarze: 0
5

Wykład jest częścią kursu realizowanego przez firmę Werfen, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej.

Leci przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe. Mechanizmy...

wyświetleń: 410 komentarze: 0
5

Wykład jest częścią kursu realizowanego przez firmę Werfen, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej.

Diagnostyka komponentowa w alergologii

wyświetleń: 174 komentarze: 0
5

dr hab. Maciej Kupczyk, prof. uczelni Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Badania laboratoryjne u chorych leczonych przeciwciałami...

wyświetleń: 114 komentarze: 0
N/A

prof. dr hab. Piotr Radziwon Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Diagnosta Laboratoryjny we współczesnym systemie...

wyświetleń: 72 komentarze: 0
5

mgr Alina Niewiadomska Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Diagnostyka molekularna – przydatność w diagnostyce...

wyświetleń: 79 komentarze: 0
5

dr hab. Marita Nittner-Marszalska prof. uczelni Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Dziecko w podróży „do ciepłych krajów”

wyświetleń: 99 komentarze: 0
5

prof. dr hab. Leszek Szenborn Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Użytkownicy

Kanały