Kardiologia - Filmy, Dokumenty, Zdjęcia • MEDtube.pl

Kardiologia

Kardiologia to dział medycyny zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Jest podstawową specjalnością lekarską. W kompetencji kardiologów leży leczenie szeroko pojętej choroby niedokrwiennej serca (stabilne i ostre zespoły wieńcowe), zaburzeń rytmu serca i przewodzenia (częstoskurcze komorowe i przedsionkowe, zespoły preekscytacji, tachyarytmie zatokowe, migotanie i trzepotanie przedsionków, zaburzenia automatyzmu), wad zastawek (zwężenia i niedomykalność zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej, wady złożone), wad serca (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetralogia Fallota, przetrwały przewód tętniczy), chorób wsierdzia, chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie), chorób osierdzia (zapalenie, tamponada, torbiele), niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Do specjalistycznych badań wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej zalicza się elektrokardiografię, angiografię wieńcową, angiografię rezonansu magnetycznego, tomografię komputerową, scyntygrafię serca, echokardiografię, badania hemodynamiczne (cewnikowanie serca, pomiar pojemności minutowej serca, koronarografia).

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego skupia się na farmakoterapii oraz zabiegach kardiochirurgicznych, tradycyjnych bądź też małoinwazyjnych (np. przezskórne interwencje wieńcowe PCI).

Wydarzenia

Aktywni

Tagi

Aorta asd echokardiografia echokardiografia przezprzełykowa EKG fizjologia serca interpretacja ekg kardiologia kardiomiopatia komora lewa komora migotanie przedsionków niedomykalność mitralna niedomykalność zastawki mitralnej Serce STEMI stenoza aortalna TAVI TEE THT THT 2016 THT Poland TTE ubytek w przegrodzie międzykomorowej usg usmle VSD zastawka aortalna zastawka mitralna zawał serca
Sortuj po: tytule   dacie   oglądalności   

LAAC Amulet Device - Tips and Tricks

THT Poland

Prof. Marcin Demkow prezentuje wykład pt. "LAAC Amulet Device - Tips and Tricks". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016. 

wyświetleń: 57 komentarze: 0

Left Atrial Appendage Closure

THT Poland

Dr n. med. Marek Grygier prezentuje wykład pt. "Left Atrial Appendage Closure". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 57 komentarze: 0

The Pump - a Thing to Remember

THT Poland

 Dr n. med. Michał Zembala prezentuje wykład pt. "The Pump - a Thing to Remember". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 41 komentarze: 0

TAVI - Problem Management in The Eyes of...

THT Poland

 Dr n. med. Piotr Suwalski prezentuje wykład pt. "TAVI - Problem Management in The Eyes of a Surgeon". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 61 komentarze: 0

Ustalenie źródła komorowych skurczów dodatkowych

Krok 1 Odprowadzenia przedsercowe: LBBB (z RV) RBBB (z LV) Krok 2 Odprowadzenia kończynowe (II III aVF) podstawa --> koniuszek serca pozytywny kompleks QRS, koniuszek serca --> podstawa negatywny...

wyświetleń: 198 komentarze: 0

Zabieg wszczepiania rozrusznika serca

Rozrusznik serca to urządzenie zaprojektowane, by poprzez elektryczny sygnał do mięśnia sercowego zapewnić prawidłowy rytm. Wideo prezentowane przez privatehealthnews.com.

wyświetleń: 131 komentarze: 0

Diagnostyczne cewnikowanie naczyń wieńcowych

Cewnikowanie serca to zabieg diagnostyczny, który używa środka kontrastowego oraz promieniowania rentgenowskiego do uwidocznienia jak krew przepływa przez naczynia wieńcowe. Wideo prezentowane przez CDA...

wyświetleń: 134 komentarze: 0

Transfemoral TAVI in IABP dependent patient...

THT Poland

Dr n. med. Krzysztof Wilczek prezentuje wykład pt. "Transfemoral TAVI in IABP dependent patient with cardiogenic shock complicating end-stage aortic stenosis". Materiał zarejestrowany podczas...

wyświetleń: 44 komentarze: 0

Catherer-based left atrial appendage occlusions...

THT Poland

Dr n. med. Radosław Pracoń prezentuje wykład pt. "Catherer-based left atrial appendage occlusions guided by 3D printed personalized model". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 38 komentarze: 0

Difficulties of second EvolutR valve to...

THT Poland

Dr n. med. Piotr Kubler prezentuje wykład pt. "Difficulties of second EvolutR valve to the first one". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 32 komentarze: 0

M Valve – solving mitral valve problems

THT Poland

Dr Maciej Dąbrowski prezentuje wykład pt. "M Valve – solving mitral valve problems". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 23 komentarze: 0

The Road Not Taken – TAVI in biscupid aortic...

THT Poland

Dr Radosław Parma prezentuje wykład pt. "The Road Not Taken – TAVI in biscupid aortic valves using second-generation systems". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 32 komentarze: 0

TAVI in aortic insufficiency in patient...

THT Poland

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki prezentuje wykład pt. "TAVI in aortic insufficiency in patient after surgical valve sparing aortic root replacement". Materiał zarejestrowany podczas...

wyświetleń: 20 komentarze: 0

Tips and tricks for transcarotid TAVI –...

THT Poland

Dr Radosław Wilimski prezentuje wykład pt. "Tips and tricks for transcarotid TAVI – initial one-center experience". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 25 komentarze: 0

Vascular complications during TAVI procedures...

THT Poland

Dr n. med. Dariusz Jagielak prezentuje wykład pt. "Vascular complications during TAVI procedures – how to avoid and treat". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 28 komentarze: 0

Frozen leaflet – how to overcome a serious...

THT Poland

Dr n. med. Aleksander Araszkiewicz prezentuje wykład pt. "Frozen leaflet – how to overcome a serious problem during TAVI". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 11 komentarze: 0

Baloon pre- and postdilatation with self-expanding...

THT Poland

Dr Piotr Olszówka prezentuje wykład pt. "Balloon pre- and postdilatation with self-expanding valves". Materiał zarejestrowany podczas THT Poland 2016.

wyświetleń: 15 komentarze: 0

Koronarografia- podstawy i nomenklatura

Pojęcia związane z procedurą koronarografii, czy projekcje typu lewa przednia skośna, dogłowowa (LAO cranial), prawa przednia skośna, doogonowa (RAO caudal) mogą wydawać się problematyczne. W rzeczywistości...

wyświetleń: 794 komentarze: 0

Prawidłowa koronarografia

Koronarografia jest procedurą polegającą na obrazowaniu tętnic wieńcowych przy pomocy zdjęć rentgenowskich. W tym celu za pomocą cewnika do tętnic wieńcowych uwalniany jest najczęściej jonowy środek cieniujący....

wyświetleń: 589 komentarze: 0

Angiografia tętnic wieńcowych- opis procedury

Film przedstawia procedurę koronarografii, wykonywanej w celach diagnostycznych i leczniczych choroby niedokrwiennej serca. Badanie umożliwia ocenę tętnic wieńcowych serca, obecność blaszek miażdżycowych,...

wyświetleń: 455 komentarze: 0

EKG: WPW z tachykardią czy trzepotanie przedsionków...

The University of Maryland Department of Emergency Medicine

Przypadek Ekg : 70-letni mężczyzna skarżący się na ból w klatce piersiowej, hemodynamicznie stabilny w badaniu fizykalnym tachykardia. W wywiadzie choroba wieńcowa. Film zaprezentowany przez dr Amal Mattu.

wyświetleń: 639 komentarze: 0

EKG: Wykładniki w EKG ostrej okluzji proksymalnego...

The University of Maryland Department of Emergency Medicine

Wg. angielskiej nomenklatury '' De Winter T Waves' w odprowadzeniach przedsercowych' - fale T o charakterystycznej morfologii opisanej przez De Winter'a, stanowią wykładniki ostrej okluzji LAD. Owa stenoza...

wyświetleń: 467 komentarze: 0

EKG: Migotanie przedsionków w przebiegu...

The University of Maryland Department of Emergency Medicine

Przypadek migotania przedsionków (AF) w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW). AF występuję u powyżej 20 % chorych z WPW. Video zaprezentowane przez dr Amal Mattu.

wyświetleń: 339 komentarze: 0

EKG: STEMI z wycofującym się uniesieniem...

The University of Maryland Department of Emergency Medicine

Proponowane postępowanie w podejrzeniu zawału STEMI z wycofującym się uniesieniem odcinka ST w ekg, mimo braku leczenia przyczynowego(np PCI). Video stworzone przez dr Amal Mattu.

wyświetleń: 402 komentarze: 0

EKG: Nieutrwalony częstoskurcz komorowy

The University of Maryland Department of Emergency Medicine

Przypadek hemodynamicznie stabilnego częstoskurczu komorowego oraz postępowania, zaprezentowany przez dr Amal Mattu.

wyświetleń: 441 komentarze: 0

EKG: Hiperkaliemia

The University of Maryland Department of Emergency Medicine

Przypadek 65-letniej kobiety, zgłaszającej osłabienie oraz zawroty głowy. HR (bicie serca) 19/min. Film zaprezentowany przez dr Amal Mattu.

wyświetleń: 416 komentarze: 0

Osłuchiwanie serca

Technika osłuchiwania serca zaprezentowane przez Lippincott Williams & Wilkins,

wyświetleń: 744 komentarze: 3

EKG: Zatrucie blokerami kanałów sodowych

Amal Mattu

Powyższe EKG może wydawać się bardzo trudne do analizy, jednakże przy użyciu 5-stopniowego algorytmu interpretacji EKG oraz podpowiedziami ze strony dr Amal Mattu z pewnością uda się postawić prawidłową...

wyświetleń: 1432 komentarze: 0

Takotsubo kardiomiopatia

Profesor Abhiram Prasad omawia podstawowe informacje na temat Zespołu Tako-Tsubo.

wyświetleń: 269 komentarze: 0

Nadciśnienie tętnicze wskazówki eksperta

Film zaprezentowany przez profesora Bryan Williams.

wyświetleń: 257 komentarze: 0

Rola PCSK9 w regulacji poziomu LDL-C

Wizualizacja mechanizmu działania PCSK-9 zaprezentowana przez witrynę discoverpcsk9.com

wyświetleń: 257 komentarze: 0

EKG - częstość rytmu

W zamieszczonym filmie zobrazowano metody obliczania rytmu serca (HR) na podstawie 12- odprowadzeniowego Ekg. Film zaprezentowany przez dr John Seery i Dr John Ryan z acadoodle.com

wyświetleń: 402 komentarze: 0

EKG: Hipotermia

The University of Maryland Department of Emergency Medicine

Fala Osborna stanowi charakterystyczne zjawisko w EKG u pacjenta w hipotermii. Najlepiej widoczna w odprowadzeniach przedsercowych. Video stworzone przez dr Amal Mattu.

wyświetleń: 370 komentarze: 0

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej z aortą...

Narendra Chaudhari

Ten sam przypadek pacjentki z VSD, projekcja koniuszkowa.

wyświetleń: 1757 komentarze: 0

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej z aortą...

Narendra Chaudhari

Przypadek 21-letniej pacjentki z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego. W badaniu fizykalnym głośny szmer skurczowy w trzeciej przestrzeni międzyżebrowej. W EKG cechy przerostu prawej komory z...

wyświetleń: 1923 komentarze: 0

Kardiomiopatia niedokrwienna- EKG, Echo,...

Georgios Chatziathanasiou

Przypadek 54-letniego pacjenta, byłego palacza z cukrzycą, nadciśnieniem i zaburzaniami gospodarki lipidowej w wywiadzie. Duszność od miesiąca. W badaniach uszkodzenie serca -kardiomiopatia niedokrwienna,...

wyświetleń: 1512 komentarze: 0

Nagłe zatrzymanie krążenia- definicja i...

Georgios Chatziathanasiou

W materiale poruszono zagadnienie nagłego zatrzymania krążenia- definicje i przyczyny tego stanu, z podziałem na sercowo-naczyniowe oraz pozasercowe.

wyświetleń: 1153 komentarze: 0

Nagłe zatrzymanie krążenia- część II. Podstawowe...

Georgios Chatziathanasiou

Schemat postępowania z pacjentem z nagłym zatrzymaniem krążenia. Omówiono pierwszą pomoc, podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne- BLS, ALS.

wyświetleń: 1159 komentarze: 0

Przetrwały przewód tętniczy (PDA). Dyskusja...

Georgios Chatziathanasiou

Przypadek 30-letniej pacjentki z ciągłym szmerem sercowy (głośność w skali Levine'a 3/6, najlepiej słyszalny w drugiej lewej przestrzeni międzyżebrowej). Na filmie pokazano zapis EKG i badanie echokardiograficzne...

wyświetleń: 2395 komentarze: 0

Przypadek koarktacji Aorty: dyskusja na...

Georgios Chatziathanasiou

Przypadek świeżo zdiagnozowanej koarktacji aorty u 46 letniego pacjenta z objawami nadciśnienia tętniczego. Dyskusja na temat badania fizykalnego, EKG, badania echokardiograficznego i leczenia.

wyświetleń: 1385 komentarze: 0

Choroba niedokrwienna serca. Echokardiograficzna...

Georgios Chatziathanasiou

Film przedstawia ujęcia z echokardiograficznej próby obciążeniowej z zastosowaniem wysiłku fizycznego na bieżni. Badanie dotyczy 50-letniego pacjenta, palacza z podwyższonymi wartościami cholesterolu...

wyświetleń: 1462 komentarze: 0

Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej...

Karády Sándor

W badaniu echokardiograficznym (TTE) odnotowano zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Uwidoczniono pękniętą lub wydłużoną strunę ścięgnistą przedniego płatka zastawki mitralnej. Płatek pociągany...

wyświetleń: 944 komentarze: 0

Zabieg wszczepienia stymulatora serca nowej...

W materiale zaprezentowany jest zabieg pierwszego w Polsce wszczepienia stymulatora / rozrusznika serca Micra TPS (Transcatheter Pacing System) w ŚCCS (taki sam zabieg przeprowadzany był równolegle w...

wyświetleń: 1335 komentarze: 0

Guz lewego przedsionka (2/2)

Mateusz Mościński

W projekcji koniuszkowej dwujamowej uwidoczniono guz lewego przedsionka (najpewniej śluzak) wpadający w drogę napływu do lewej komory. Taki obraz echokardiograficzny uzyskano u 68-letniej pacjentki,...

wyświetleń: 1217 komentarze: 0

Guz lewego przedsionka (1/2)

Mateusz Mościński

W projekcji koniuszkowej czterojamowej uwidoczniono guz lewego przedsionka (najpewniej śluzak) wpadający w drogę napływu do lewej komory. Taki obraz echokardiograficzny uzyskano u 68-letniej pacjentki,...

wyświetleń: 1101 komentarze: 0

Powikłania miejscowe w rejestrze POL-TAVI

THT Poland

Ryszard Walas Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze Powikłania miejscowe w rejestrze POL-TAVI The Valve Academic Research Consortium-2 określił czym są miejscowe powikłania chirurgiczne. Powikłania naczyniowe...

wyświetleń: 672 komentarze: 0

Dostęp naczyniowy w TAVI: doświadczenie...

THT Poland

Janusz Kochman Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostęp naczyniowy w TAVI: doświadczenie kardiologa inwazyjnego Chciałbym powiedzieć kilka słów o dostępie naczyniowym, który jest oczywiście ważny. Myślę,...

wyświetleń: 716 komentarze: 0

Niedomykalność zastawki mitralnej i interakcja...

THT Poland

Piotr Szymański Jak wykonać i analizować TTE (transthoracic echocardiography) i TOE (transoesophageal echokardiogram) przed procedurą TAVI w większości przypadków echokardiografii Niedomykalność zastawki...

wyświetleń: 732 komentarze: 0

Optymalna farmakoterapia przeciwzakrzepowa...

THT Poland

Zenon Huczek Warszawski Uniwersytet Medyczny Optymalna farmakoterapia przeciwzakrzepowa i przeciwpłytkowa przed, w trakcie i po procedurze TAVI W każdym przypadku wdrażania terapii przeciwpłytkowej zadajemy...

wyświetleń: 722 komentarze: 0

Jak uniknąć uszkodzenia nerki?

THT Poland

Radosław Parma Uniwersytet Medyczny w Katowicach Jak uniknąć ostrego uszkodzenia nerek? Czy wykonywanie angioplastyki w czasie dużego zabiegu jakim jest TAVI może nasilić niewydolność nerek? Z literatury...

wyświetleń: 575 komentarze: 0

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję