Współpraca

Współpraca

Utrzymanie najwyższego poziomu merytorycznego i technologicznego MEDtube wiąże się z wysokimi nakładami. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia partnerów. Dzięki ich pozytywnemu nastawieniu do naszego projektu możemy Państwu dostarczać unikalne treści i zapewniać niezawodność portalu. Szybki rozwój MEDtube wiąże się z dalszymi potrzebami, zapraszamy do rozmowy na temat możliwości.

Olympus

Olympus od wielu lat umiejętnie odpowiada na potrzeby swoich klientów, dostarczając profesjonalnych narzędzi medycznych. Od czasu wprowadzenia pierwszych kamer endoskopowych w latach 50-tych ubiegłego wieku, Olympus wyznacza trendy poprzez nieustanne udoskonalanie swoich produktów tak, aby korespondowały one z dynamicznie zmieniającym się światem medycyny. Innowacja w połączeniu z dążeniem do doskonałości stawia firmę Olympus w pierwszej linii pionierów światowej medycyny.

Stop Amputacjom

Celem Stowarzyszenia - prócz edukacji społeczeństwa - jest podejmowanie działań i inicjatyw służących rozwojowi profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób naczyń. Chcemy, aby działalność Stowarzyszenia przyniosła wymierne efekty służące dobru pacjentów i umożliwiła rozwój tak ważnej gałęzi medycyny, jaką jest chirurgia naczyniowa

PZWL

Wydawnictwo Lekarskie PZWL jest obecne na rynku wydawniczym już 65 lat. Jest najstarszym i największym wydawnictwem medycznym w Polsce. Dzięki książkom PZWL kilka pokoleń lekarzy polskich zdobywało i zdobywa wiedzę medyczną. Dorobek wydawniczy PZWL jest ogromny. Do tej pory ukazało się ponad 13,5 tys. tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 320 mln egzemplarzy.

Polska Szkoła Echokardiografii

Polska Szkoła Echokardiografii to profesjonalny, medyczny projekt edukacyjny skierowany do lekarzy kardiologów, internistów oraz specjalistów prowadzących diagnostykę opartą o nowoczesne metody diagnostyczne.

Radioklinika

...

Made in Warsaw

Grupa innowacyjnych firm zlokalizowanych w Warszawie, skupiających się na rozwijaniu nowych technologii w różnych dziedzinach gospodarki.