Współpraca

Współpraca

Utrzymanie najwyższego poziomu merytorycznego jest kluczową wartością platformy MEDtube. Nie byłoby to możliwe także bez współpracy z partnerami. Zapraszamy do rozmowy na temat możliwości współpracy z Państwa organizacją.

Onkonet

Serwis onkologiczny jest skierowany do pacjentów i ich rodzin, do lekarzy i studentów medycyny oraz do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać rzetelne informacje dotyczące diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.

Stop Amputacjom

Celem Stowarzyszenia - prócz edukacji społeczeństwa - jest podejmowanie działań i inicjatyw służących rozwojowi profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób naczyń. Chcemy, aby działalność Stowarzyszenia przyniosła wymierne efekty służące dobru pacjentów i umożliwiła rozwój tak ważnej gałęzi medycyny, jaką jest chirurgia naczyniowa

PZWL

Wydawnictwo Lekarskie PZWL jest obecne na rynku wydawniczym już 65 lat. Jest najstarszym i największym wydawnictwem medycznym w Polsce. Dzięki książkom PZWL kilka pokoleń lekarzy polskich zdobywało i zdobywa wiedzę medyczną. Dorobek wydawniczy PZWL jest ogromny. Do tej pory ukazało się ponad 13,5 tys. tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 320 mln egzemplarzy.

Polska Szkoła Echokardiografii

Polska Szkoła Echokardiografii to profesjonalny, medyczny projekt edukacyjny skierowany do lekarzy kardiologów, internistów oraz specjalistów prowadzących diagnostykę opartą o nowoczesne metody diagnostyczne.

Radioklinika

To profesjonalny serwis o tematyce zdrowotnej, tworzony we współpracy ze specjalistami, w oparciu o polską i światową rzetelną wiedzę medyczną.