O nas • MEDtube.pl

O nas

MEDtube to innowacyjny portal wymiany wiedzy dla lekarzy, oparty o treści multimedialne i największy globalny projekt tego rodzaju. Pomysł narodził się w 2009r. z inicjatywy dwóch chirurgów, w odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji medycznej i komunikacji profesjonalistów. W lipcu 2011r. platforma MEDtube została udostępniona online w obecnej postaci.

MEDtube stał się największą w Internecie biblioteką profesjonalnych filmów medycznych wysokiej jakości (ponad 15,5 tys. materiałów), o praktycznych walorach edukacyjnych, udostępnianą lekarzom przez ich kolegów z całego świata (ponad 100 tys. zarejestrowanych profesjonalistów, wrzesień 2015). Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii internetowych MEDtube pozwala wyeliminować tradycyjne bariery komunikacyjne (geograficzne, kulturowe i językowe), ułatwiając wymianę wiedzy i doświadczeń za pomocą obrazu, na niespotykaną dotąd skalę i z unikalną "siłą rażenia".

W MEDtube można znaleźć m.in. filmy z operacji, zabiegów, procedur, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji. Materiały pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, jak również z własnej produkcji MEDtube.

Portal funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej: MEDtube.pl i angielskiej: MEDtube.net (obfitszej w treści). Prowadzi również internetowe wydawnictwo medyczne MEDtube Tribune, w którym publikowane są artykuły medyczne, z akcentem na innowację.

Filozofia

Pracując nad MEDtube kierujemy się przekonaniem, że postęp technologiczny otwiera przed medycyną nowe, nieznane wcześniej możliwości o nieopisanej sile oddziaływania. Wierzymy, że MEDtube realizując odważny i innowacyjny projekt, pomaga lekarzom w edukacji i wspiera, w końcowym efekcie, podnoszenie jakości opieki medycznej dla pacjentów na całym świecie.

Silnie popieramy ideę dzielenia się wiedzą w międzynarodowym środowisku lekarzy, które wyraża nasze motto: Sharing medical knowledge. Jesteśmy przekonani, że na całym świecie rośnie liczba lekarzy o najwyższych umiejętnościach, którzy odczuwają potrzebę bezinteresownego przekazywania swojej wiedzy kolegom i koleżankom na odległość. Ta grupa nowoczesnych lekarzy zwraca na siebie uwagę środowiska, podnosi swoją pozycję zawodową i przyciąga do współpracy innych utalentowanych lekarzy. Platforma MEDtube pozwala im się spotkać, tworząc nową jakość

Chcemy poprawiać komunikację w społeczności osób zajmujących się medycyną, eliminując bariery geograficzne, językowe czy kulturowe i powodowane nimi duże „straty”. W celu realizacji tej misji nasza praca jest skupiona na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi opartych o najnowsze dostępne na świecie technologie informatyczne i internetowe, ze szczególnym naciskiem na komunikację za pomocą obazu.

Kontrola jakości materiałów i wartości edukacyjnej

W MEDtube dużą uwagę przywiązujemy do jakości publikowanych treści. Każdy materiał jest moderowany - zespół lekarzy MEDtube przed publikacją sprawdza go pod kątem jakości merytorycznej oraz wartości edukacyjnej. Filmy i zdjęcia kontrowersyjne, ubogie w praktyczną wiedzę lub pochodzące z wątpliwych źródeł nie są publikowane.

Poparcie towarzystw medycznych i profesorów - liderów opinii 

Projekt MEDtube otrzymał oficjalne poparcie licznych towarzystw medycznych z Polski i ze świata, które objęły patronat honorowy. Cieszy się również wsparciem ze strony wielu profesorów - autorytetów w swoich Specjalnościach, których opinie nt. projektu można przeczytać tutaj.

Zespół

W skład zespołu MEDtube wchodzi 55 utalentowanych osób z całego świata, z których większość stanowią praktykujący lekarze (w tym z tytułami naukowymi). Są to bez wyjątku osoby, które łączy ta sama filozofia myślenia i działania. Zespół kierując się tą misją gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny materiałów oraz ich nie podlegające dyskusji walory praktyczne.

Rejestracja / Dostęp do materiałów / Upload

Wszystkie treści są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń dla zarejestrowanych użytkowników - profesjonalistów opieki zdrowotnej. Materiałom został przypisany różny poziom dostępu. Większość z treści jest skierowana wyłącznie dla lekarzy - specjalistów danego obszaru, posiadających Prawo Wykonywania Zawodu. Każdy zarejestrowany użytkownik może po zalogowaniu się dodawać swoje filmy, zdjęcia i dokumenty - w prosty, automatyczny sposób (także w jakości HD, do 2GB). Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem FTP lub przesyłką tradycyjną, prosimy o kontakt.

Źródła finansowania i model biznesowy

MEDtube jest projektem niezależnym, którego twórcami są 4 osoby fizyczne. Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej jest możliwe (w części) dzięki realizacji programów edukacyjnych z komercyjnymi partnerami (producenci sprzętu i materiałów, firmy usługowe). Zapewnienie najwyższej jakości treści wideo oraz niezawodności technologicznej platformy wymaga dużych nakładów finansowych. MEDtube nie pobiera żadnych opłat ani za dostęp do treści ani za publikację własnych materiałów.

MEDtube Tribune

MEDtube Tribune to profesjonalne wydawnictwo z artykułami medycznymi, redagowane przez zespół lekarzy specjalistów. Ta część portalu jest poświęcona wydarzeniom ze świata medycyny, badaniom, innowacyjnym lekom, nowym technologiom w medycynie i przełomowym metodom leczenia. Teksty równolegle publikowane są w jęz. angielskim - MEDtube Tribune.MEDtube to globalny portal medyczny skierowany do:

- lekarzy
- lekarzy stomatologów
- wykładowców uniwersytetów medycznych
- farmaceutów
- analityków medycznych
- studentów medycyny
- naukowców
- ratowników medycznych
- pielęgniarek
- innych osób zawodowo związanych
z medycyną

Założyciele


dr n. med.
Michał Wszoła

Pomysłodawca projektu MEDtube. Chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, The Transplantation Society, International Pancreas and Islets Transplantation Association oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich.


dr n. med.
Rafał Kieszek

Współzałożyciel MEDtube. Chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Autor licznych prac naukowych prezentowanych na zjazdach transplantologicznych oraz w czasopismach naukowych.

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję