O nas

MEDtube to społecznościowa platforma eLearningowa dla lekarzy i profesjonalistów (zamknięta), z akcentem na treści multimedialne. Korzystanie z portalu jest bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników (profesjonalistów). MEDtube działa w sektorze MedEdTech (medical education technology) i jest jednym z jego liderów. Aktualnie zasoby MEDtube to 25 tys.+ treści oraz społeczność 330 tys.+ profesjonalistów z całego świata. Portal funkcjonuje w pięciu wersjach językowych (en, es, de, fr i pl).

Pomysł narodził się w 2008r. kiedy to transplanolog Michał Wszoła, będący pomysłodawcą i pierwszym założycielem, rozpoczął prace nad jego powstaniem (od listopada 2016r. Michał Wszoła nie jest związany z MEDtube). W 2009r. dołączył do niego transplantolog Rafał Kieszek (Klinika Transplantologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie) i wtedy została utworzona spółka, do której został zaproszony Wojciech Dołkowski, który od tego czasu kieruje MEDtube. W lipcu 2011 r. platforma MEDtube została udostępniona online publicznie w obecnym kształcie.

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii internetowych MEDtube pozwala wyeliminować tradycyjne bariery komunikacyjne (geograficzne, czasowe, kulturowe i językowe), ułatwiając wymianę wiedzy i doświadczeń za pomocą obrazu na niespotykaną dotąd skalę i z unikalną "siłą rażenia".

Treści i użytkownicy

MEDtube to największa w Internecie biblioteka profesjonalnych filmów medycznych wysokiej jakości (25 tys. materiałów), która jest tworzona przez samą globalną społeczność (330 tys. użytkowników). Wszystkie materiały przed publikacją przechodzą weryfikacją. Warunkiem są m.in. praktyczne walory edukacyjne.

Zasoby MEDtube to filmy z operacji, zabiegów, procedur, obrazy przypadków medycznych, atlasy, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje z konferencji, dokumenty, eBooki, szkolenia online (webinary), wytyczne z wszystkich specjalizacji, a także kursy eLearningowe i biblioteka eBooków, jak również bogaty kalendarz wydarzeń (konferencji i szkoleń medycznych). Treści pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, jak również z własnej produkcji MEDtube. Społeczność MEDtube aktywnie uczestniczy w dyskusjach i rozwiązuje problemy.

W MEDtube dużą uwagę przywiązujemy do jakości publikowanych treści. Każdy materiał jest moderowany - zespół lekarzy i ekspertów MEDtube przed publikacją sprawdza jego wartość pod kątem jakości merytorycznej oraz edukacyjnej. Filmy i zdjęcia kontrowersyjne, ubogie w praktyczną wiedzę lub pochodzące z wątpliwych źródeł nie są publikowane.

Platforma funkcjonuje w pięciu wersjach językowych: podstawowej angielskiej (MEDtube.net), francuskiej (MEDtube.fr), niemieckiej (de.MEDtube.net), hiszpańskiej (MEDtube.es) i polskiej (MEDtube.pl).

Narzędzia

MEDtube rozwija i udostępnia społeczności medycznej oraz partnerom, zaawansowane narzędzia technologicznie do edukacji i komunikacji:
- profesjonalne profile - osobiste i instytucjonalne
- MEDtube eLearning - platforma do zdalnego nauczania, sprawdzania wiedzy, monitorowania postępów i zdobywania punktów edukacyjnych (CME)
- MEDtube LIVE - platforma do prowadzenia szkoleń i warsztatów online, webinarów i konferencji, paneli eksperckich
- platforma do publikowania eBook'ów
- kalendarz wydarzeń medycznych
- oferty pracy dla personelu medycznego

Kluczowym rozwiązaniem jest aplikacja eLearningowa, na której udostępniane są punktowane eKursy tworzone we współpracy z uczelniami i instytucjami medycznymi. To innowacyjne w skali świata rozwiązanie powstało m.in. przy wykorzystaniu dotacji unijnych.

Filozofia i wartości

Pracując nad MEDtube kierujemy się przekonaniem, że postęp technologiczny otwiera przed medycyną nowe, nieznane wcześniej możliwości o nieopisanej sile pozytywnego oddziaływania. Wierzymy, że MEDtube realizując ten odważny i innowacyjny projekt, pomaga lekarzom i studentom kierunków medycznych w edukacji i komunikacji. W końcowym efekcie platforma przyczynia się do podnoszenie jakości opieki medycznej milionów pacjentów na całym świecie.

Silnie popieramy ideę dzielenia się wiedzą w międzynarodowym środowisku lekarzy, którą wyraża nasze motto: Sharing medical knowledge. Jesteśmy przekonani, że na całym świecie rośnie liczba lekarzy o najwyższych umiejętnościach, którzy odczuwają potrzebę bezinteresownego przekazywania swojej wiedzy i know-how kolegom i koleżankom. Ta grupa nowoczesnych lekarzy zwraca na siebie uwagę środowiska, podnosi swoją pozycję zawodową i przyciąga do współpracy innych utalentowanych lekarzy. Platforma MEDtube pozwala im się spotkać, tworząc w ten sposób nową jakość. Jesteś zainteresowany dołączeniem do grona ponad tysiąca Edukatorów aktywnych w MEDtube? Obejrzyj ten krótki film.

Kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, cenimy takie wartości jak: bezstronność, uczciwość, solidność, niezawodność, tolerancja, przejrzystość i równy dostęp do informacji.

Poparcie towarzystw medycznych i profesorów – liderów opinii 

Projekt MEDtube otrzymał oficjalne poparcie licznych towarzystw medycznych ze świata, które objęły patronat honorowy. Cieszy się również wsparciem ze strony wielu Edukatorów - światowych autorytetów w swoich specjalizacjach, których opinie nt. projektu można przeczytać tutaj.

Zespół

W skład zespołu MEDtube wchodzi 45 utalentowanych osób z całego świata, z których większość stanowią praktykujący lekarze (w tym z tytułami naukowymi). Są to osoby, które łączy ta sama filozofia myślenia i działania. Zespół kierując się tą misją gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny materiałów oraz jakość narzędzi, a także unikalne walory praktyczne.

Dostęp do treści

Treści w MEDtube są dostępne dla profesjonalistów bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych ale tylko po rejestracji konta i autoryzacji wykonywania zawodu medycznego lub odbywania studiów na kierunku medycznym. Do każdego materiału został przypisany indywidualny poziom dostępu, w zależności od grupy zawodowej. Pełen dostęp otrzymuje lekarz i lekarz stomatolog. Większość treści jest skierowana wyłącznie dla lekarzy - specjalistów danego obszaru, posiadających stosowne uprawnienia. Dostęp do niektórych modułów (np. kursy eLearningowe, udział w webinarach) może być odpłatny.

Źródła finansowania i model biznesowy

MEDtube jest projektem niezależnym i prywatnym, którego właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne (z Polski). Ponieważ MEDtube jest bezpłatny dla użytkowników, finansowanie działalności operacyjnej jest możliwe (w części) dzięki środkom z dotacji unijnych, jak również realizacji programów edukacyjnych z komercyjnymi partnerami (producenci sprzętu i materiałów, firmy usługowe). Finansowanie rozwoju gwarantują sami udziałowcy. Zapewnienie najwyższej jakości treści oraz niezawodności technologicznej wymaga dużych nakładów finansowych.

Ceryfikat "Seal of Excellence"

MEDtube jest zwycięzcą programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej. Został nagrodzony certyfikatem "Seal of Excellence", który przyznaje się najbardziej innowacyjnym europejskim firmom w sektorze zdrowia. Więcej informacji - tutaj.

Konferencja "Nowoczesna Edukacja Medyczna" - NEMP

MEDtube jest inicjatorem corocznej konferencji NEMP poświęconej nowoczesnej edukacji medycznej (od 2018r.), które gromadzą autorytety z tej dziedziny z całego świata. Spotkanie odbywa się tradycyjnie w Centrum Nauki Kopernik. Więcej informacji, a tym zarejestrowane wystąpienia i dyskusje udostępnione są na profilu NEMP w MEDtube - tutaj.

MEDtube Science

To profesjonalne pismo z artykułami naukowymi, redagowane przez zespół lekarzy specjalistów. MEDtube Science jest pismem naukowym (https://medtube.net/science).

Platforma MEDtube jest skierowana wyłącznie do profesjonalistów:

- lekarzy
- lekarzy stomatologów
- studentów kierunków medycznych
- wykładowców uczelni medycznych
- farmaceutów
- pielęgniarek i położnych
- analityków, diagnostów i techników medycznych
- ratowników medycznych
- rehabilitantów i fizjoterapeutów
- naukowców
- innych osób i podmitów zawodowo związanych z medycyną


Media kit:

Logo MEDtube: