Zgoda pacjenta

Zgoda pacjenta


Do pobrania formularz zgody pacjenta na utrwalenie przypadku do celów edukacyjnych (film, zdjęcie).