Kursy z geriatrii

Geriatria to dziedzina medycyny zajmująca się opieką zdrowotną osób starszych oraz diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób związanych z wiekiem. Proces starzenia się organizmu może prowadzić do różnorodnych zmian fizjologicznych i patologicznych, które wpływają na stan zdrowia i funkcjonowanie osób starszych.

Geriatrzy przeprowadzają kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta, uwzględniającą aspekty medyczne, funkcjonalne, psychospołeczne i środowiskowe, aby dostosować indywidualny plan opieki. Leczenie osób starszych może obejmować zarówno terapię farmakologiczną, jak i niemedyczną, taką jak fizjoterapia, terapia zajęciowa, terapia mowy, opieka paliatywna i hospicyjna oraz wsparcie psychologiczne.

Geriatria odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu upadkom, złamaniom, demencji, depresji, przewlekłym chorobom układu sercowo-naczyniowego i innym powikłaniom związanym z wiekiem. Współpraca między geriatrami, pielęgniarkami, terapeutami, pracownikami socjalnymi i rodziną pacjenta jest niezbędna dla zapewnienia kompleksowej opieki nad osobami starszymi i poprawy ich jakości życia.
Liczba wyników
Sortuj wg

Patologiczne stany związane z oczami u starszych

Specjalizacja:  Geriatria
wyświetleń: 1672 komentarze: 0
5

Na filmie przedstawiono różne patologiczne stany związane z oczami u ludzi starszych. Na początku krótko przypomniano anatomię oka. W głównej części prezentacji autor omawia definicje i leczenie wybranych...

Liczba wyników
Sortuj wg

Użytkownicy