Wspierają nas

 

Misja MEDtube jest podzielana przez najwybitniejszych przedstawicieli medycyny.

Maria Siemionow

Prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow

Departament Chirurgii Plastycznej
Cleveland Clinic


"Uważam MEDtube za ekscytujące narzędzie, które usprawnia edukację i komunikację pomiędzy lekarzami na świecie. Takie nowatorskie podejście powoduje radykalne przyspieszenie wymiany najciekawszej wiedzy medycznej dzięki formie multimedialnej. Jako lider zespołu, który jako pierwszy w Stanach Zjednocznych przeprowadził w 2008r. prawie całkowity przeszczep twarzy, doceniam możliwość szybkiej komunikacji z czołowymi specjalistami w mojej dziedzinie na każdej szerokości geograficznej. Podzielam całkowicie entuzjazm zespołu MEDtube i życzę dotarcia do jak najszerszej rzeszy odbiorców - profesjonalistów na całym świecie, żeby przyspieszyć wymianę najnowszej wiedzy."

Richard Satava

Prof. dr hab. n. med. Richard Satava

Department of Surgery, University of Washington


"Życie zawodowe skoncentrowałem na innowacji w medycynie, w szczególności na nowych technologiach chirurgicznych. Jedną z największych barier dla innowacyjności jest dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. To brak efektywnej komunikacji oraz otwartego dostępu powoduje, że rozprzestrzenianie wiedzy o odkryciach jest zbyt wolne, a adaptacja nowych technologii niedostateczna. MEDtube to nowe ważne narzędzie umożliwiające profesjonalistom dużo lepszy i natychmiastowy dostęp do nowych osiągnięć. Dla powodzenia tych innowacji platforma MEDtube jest równie ważna jak one same. MEDtube to wartościowe uzupełnienie konwencjonalnych źródeł wiedzy medycznej."

Mervyn Deitel

Prof. dr hab. n. med. Mervyn Deitel

Chief, Advisory Board, International Bariatric Club


"MEDtube otwiera nowy rozdział w edukacji medycznej. Wspieram Wasze wysiłki zmierzające do poprawy komunikacji pomiędzy profesjonalistami na całym świecie, która przyczynia się do podniesienia poziomu wyszkolenia i skuteczności leczenia pacjentów."

 Wieslaw L. Nowinski, DSc, PhD

Wieslaw L. Nowinski, DSc, PhD

Naukowiec, innowator, twórca światowej klasy atlasów mózgu


"MEDtube jest ogromną platformą wiedzy medycznej i niewiarygodnym narzędziem służącym do edukacji. Przyjazny dla użytkownika, bogaty w treści, obsługujący wiele specjalności, MEDtube ustanawia wysokie standardy w zakresie edukacji medycznej i komunikacji pomiędzy profesjonalistami."

Maria Siemionow

Prof. dr hab. n. med. Stanislav Czudek

Lékařská Univerzita, Ostrava, Česká republika


"MEDtube to najlepszy system edukacji studenta, lekarza, profesora w różnych dziedzinach medycyny. System żywy, umożliwiający natychmiastowe przekazywanie informacji, doświadczeń. Od 20 lat współpracuję z European Institute of TeleSurgery w Strasbourgu, z Prof. Jacques Marescaux, od ponad 20 lat łączę się z rożnymi placówkami chirurgicznymi na całym świecie, 10 lat pracuję z DaVinci... . W ostatnich latach bardzo żywa jest współpraca z czołowymi Uniwersytetami w Chinach, prowadzimy prace naukowo-badawcze ze szczepionkami przeciwnowotworowymi. Przed MEDtube wielka przyszłość!"

Mohan Desarda

Prof. dr hab. n. med. Mohan Desarda

Szef Ośrodka Leczenia Przepuklin, Poona Hospital & Research Center


"MEDtube umożliwia profesjonalistom z całego świata dyskusję w bezpiecznym, zamkniętym środowisku. W portalu lekarze prezentują różne techniki operacyjne, podlegające dyskusji i ocenie użytkowników. Przykładem są metody operowania przepuklin za pomocą siatki i bez niej. Ta platforma już odgrywa i będzie odgrywała coraz ważniejszą rolę w podnoszeniu innowacji w medycynie. Spodziewam się dużego sukcesu. Wszystkiego najlepszego dla całego zespołu MEDtube."

Takuji Gotoda

Prof. dr hab. n. med. Takuji Gotoda

Szpital Uniwersytetu Medycznego w Tokyo


"Poświęcając się pracy nad zastosowaniem nowatorskich technik w endoskopii (ESD - endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa), mam świadomość konieczności szybszego rozprzestrzeniania się i promowania innowacji i odkryć służących lepszemu leczeniu. Polecam platformę video MEDtube, stworzoną dla profesjonalistów , jako narzędzie lepszego dostępu do najnowszych odkryć w medycynie. Dzięki MEDtube lekarze mogą łatwiej podnosić swoje umiejętności i swiadomość, niezależnie od szerokości geograficznej. Życzę pomyślności."

Shekhar Kumta

Prof. dr hab. n. med. Shekhar Kumta

Ortopeda - chirurg, Dyrektor Centrum Edukacyjnego, Chiński Uniwersytet w Hong Kongu


"Bardzo się ucieszyłem znajdując MEDtube podczas poszukiwania materiałów wideo z ortopedii online. Brakowało takiego projektu. Profesjonalna edukacja medyczna wymaga większej otwartości i innowacyjności. Będę wykorzystywał treści MEDtube w pracy edukacyjnej i publikował własne. Czekam na realizację wspólnych projektów z MEDtube i obiecuję osobiste wsparcie w moim środowisku w Hong Kongu i w Chinach kontynentalnych. Życzę powodzenia!"

Antonio Lacy

Prof. dr hab. n. med. Antonio Lacy

Kierownik Oddziału Chirurgii Gastroenterologicznej, Szpital Kliniczny w Barcelonie


"MEDtube integruje profesjonalistów opieki zdrowotnej z całego świata, odgrywając ważną rolę w edukacji. Współpraca i komunikacja pomiędzy lekarzami z różnych kontynentów, w dobie zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych, powinna odbywać się zdecydowanie sprawniej. Popieram platformę MEDtube."

Milan Profant

Prof. dr hab. n. med. Milan Profant

Sekretarz generalny International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies


"W otolaryngologii video pełni ważną rolę. MEDtube dostarcza użytecznych, innowacyjnych narzędzi i pomaga naszej profesjonalnej społeczności. Podzielam podejście MEDtube do innowacji i entuzjazm ukierunkowany na nowoczesną edukację medyczną. Jest mi bliska filozofia dzielenia się wiedzą. Jako były prezydent EAONO (European Academy of Otology & Neuro-Otology), a obecnie sprawując funkcję sekretarza generalnego IFOS (International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies), jestem zainteresowany eliminowaniem barier w edukacji młodego pokolenia otolaryngologów oraz podnoszeniem efektywności tej edukacji. Życzę pomyślności w rozwijaniu projektu."

Maciej Banach

dr hab. n. med. Maciej Banach, prof. nadzw.

Prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego


"Dla mojego pokolenia lekarzy Internet to naturalne miejsce poszukiwania wiedzy, informacji i kontaktów. Projekt MEDtube jest bardzo interesujący i ma duży potencjał ze względu na wykorzystanie najnowszych osiągnięć multimedialnych oraz światowy zasięg. W dzisiejszych czasach tylko takie projekty mają szansę odnieść sukces. Przecież innowacyjność, międzynarodowość i interdyscyplinarność to tzw. ‘trójka’ suckesu według UE. Niniejszy projekt posiaada wszystkie te cechy. Natomiast dzięki zagregowaniu wielu specjalności w jednym miejscu, możliwa jest szeroka edukacja lekarzy i ułatwiony przepływ wiedzy pomiędzy nimi."

Maciej Banach

Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

Kierownik Kliniki Urologii CM UJ, Prezes Polskiego Towarzystwo Urologicznego


"MEDtube to nowa jakość w edukacji medycznej. Wreszcie jest projekt, na który czekało środowisko nowoczesnych lekarzy, dla których nowe technologie, w tym metody komunikacji, są codziennością. Zgromadzona wokół projektu społeczność lekarzy z całego świata daje niespotykane dotąd możliwości porozumiewania się. Wideo-centryczny model portalu zarówno uatrakcyjnia go dla użytkowników jak i pozwala oszczędzać czas - tak ważny w naszej pracy. Kibicuję Wam od samego początku i portal polecam jako "obowiązkowy" wszystkim osobom związanym zawodowo z medycyną."

Piotr Czuderna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Past Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych


"W naszym szybko zmieniającym się świecie tradycyjne metody edukacji i zdobywania wiedzy stopniowo tracą na znaczeniu. Moim zdaniem, MEDtube stanowi niezwykle cenną inicjatywę odpowiadającą na te wyzwania. Dzięki bogatej bibliotece treści w przyjaznej formie filmów, prezentacji multimedialnych, jak i animacji, lekarze mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i przyswajania najbardziej aktualnej wiedzy bez konieczności czasochłonnego i niezwykle kosztownego osobistego uczestnictwa w kursach i spotkaniach naukowych. Idea dzielenia się wiedzą przez profesjonalistów medycyny szybko rozpowszechnia się na świecie i już teraz mogą w tym zjawisku aktywnie uczestniczyć również lekarze z Polski. Dlatego polecam portal MEDtube uwadze wszystkich lekarzy."

Romulad Dębski

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski (Śp.)

Wieloletni Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


"MEDtube pozwala porównywać różne metody pracy dzięki udostępnieniu miejsca do dyskusji profesjonalistów z różnych zakątków świata, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, a na końcu - dla dobra pacjenta. Polecam śledzenie MEDtube lekarzom na każdym poziomie rozwoju zawodowego, a publikowanie treści tym, którzy swoimi nowatorskimi technikami chcą podzielić się z innymi i poddać je pod dyskusję."

Adam Dziki

Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich


"Gratuluję Kolegom pomysłu stworzenia platformy MEDtube. W dobie informatyzacji medycyny, wprowadzania robotów do sal operacyjnych nastał najwyższy czas podzielenia się swoją wiedzą z innymi jak również skorzystania z doświadczenia starszych kolegów. Krótki czas do wykonania zaplanowanych zabiegów w trakcie specjalizacji, nie pozwala na porównanie różnych technik operacyjnych stosowanych przez różnych chirurgów, zatem medtube może z powodzeniem wypełnić tę lukę i zapewnić wszystkim możliwość nauki, poszerzania wiedzy jak również prezentacji własnych osiągnięć. Życzę twórcom MEDtube dalszego rozwoju i co najmniej takiej ilości pomysłów i energii jak dotychczas."

Grzegorz Jakiel

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie


"Cieszę się, że mogę współpracować MEDtube przy realizacji nowatorskich projektów w ginekologii. Dzięki tej platformie młodzi lekarze mają dużo większe możliwości podnoszenia swoich umiejętności. MEDtube to wiedza podana w nowoczesny sposób i dostępna demokratycznie."

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS)


"MEDtube realizuje bliską mi filozofię - im więcej dajesz od siebie tym więcej zyskujesz. To wartościowe przedsięwzięcie poprawiające jakość edukacji studentów polskich jak i zagranicznych. MEDtube jest cenny, bo daje szansę na wzmacnianie więzi między profesjonalistami, które zostały zawiązane w kontaktach osobistych, a przecież medycyna to gra zespołowa. Deklaruję Państwu swoją życzliwość."

Romuald Krajewski

dr hab. n. med. Romuald Krajewski

Neurochirurg, były wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes UEMS-EACCME (Europejska Unia Lekarzy Specjalistów)


"O możliwościach uzyskiwania wiedzy z wykorzystaniem nowych środków przekazu mówi się najczęściej w odniesieniu do młodszych, szkolących się lekarzy, ale również najbardziej doświadczeni mogą z nich dużo skorzystać. Sądziłbym, że mogliby skorzystać nawet więcej. Na etapie szkolenia lepiej mieć do czynienia z usystematyzowanym materiałem, natomiast mając doświadczenie można lepiej ocenić i wykorzystać bardzo różnorodne elementy dostarczane w formacie MEDtube. Możliwość zobaczenia w każdej chwili, bez konieczności podróżowania, jak te same czynności wykonują inni i łatwa, bezpośrednia komunikacja z wieloma osobami zajmującymi się tym samym zagadnieniem szczególnie przydają się we wdrażaniu nowych metod i doskonaleniu rutynowych procedur. Dobrze byłoby na większą skalę dołączyć do tego możliwości, jakie daje symulacja. Wiedza udostępniana przez MEDtube służy ludziom, powinna być dostępna łatwo i najlepiej bezpłatnie. Mam też nadzieję, że z czasem pojawią się tu akredytowane kursy doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów wykorzystujące i nowoczesne media, i metody edukacyjne."

Artur Kwiatkowski

Prof. dr hab. n. med. Artur Kwiatkowski

Z-ca Kierownika, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie


"MEDtube sprzyja innowacji w medycynie, szczególnie chirurgii małoinwazyjnej i robotowej. Przyczynia się do podnoszenia poziomu edukacji coraz większej rzeszy lekarzy na świecie i odblokowuje bariery w komunikacji na niespotykaną do tej pory skalę. To bardzo dobra platforma dla lekarzy na wszystkich poziomach rozwoju zawodowego. Cieszę się, że mogę wspierać ten trudny i wartościowy projekt."

Paweł Małdyk

Prof. dr hab. n. med. Paweł Stanisław Małdyk

Past Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, konsultant krajowy


"Z zainteresowaniem przyglądam się rozwojowi MEDtube. W ortopedii obraz potrafi zastąpić 1000 słów, a szczegóły na polu operacyjnym mają fundamentalne znaczenie dla skutecznego operowania i leczenia. Projekt dobrze spełnia funkcję edukacyjną, szczególnie że ma zasięg międzynarodowy."

Anna Nasierowska-Guttmejer

Prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów


"Wyniki pracy naukowej lekarzy jak i ich codziennej praktyki są często przechowywane na twardych dyskach komputerów. Większość z nich może być z powodzeniem udostępniona koleżankom i kolegom z całego świata, co będzie przyczyniać się do rozwoju wiedzy w medycynie. Biblioteka MEDtube to internetowe narzędzie przydatne wszystkim praktykom medycyny - jedyne miejsce z tak szeroką bazą materiałów multimedialnych dla lekarzy na świecie jakie jest mi znane."

Kazimierz Niemczyk

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


"Uważam, że MEDtube jest projektem ważnym dla przyszłości edukacji w medycynie. Dotyczy to zwłaszcza zapełnienia luki pomiędzy teorią a praktyką w specjalizacjach zabiegowych. Tutaj możliwości dostępu do pola operacyjnego są bardzo ograniczone. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, w przypadku otolaryngologii najczęściej mikroskopów, możliwa jest rejestracja obrazu. Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM to miejsce, które skupia wielu ambitnych i nie obawiających się nowoczesnych narzędzi specjalistów. Z pewnością będziemy korzystać z MEDtube w naszej pracy coraz częściej."

Wojciech Noszczyk

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk

Z-ca Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego


"MEDtube to nowe medium w światowej medycynie, które przyczynia się do lepszej propagacji istniejącej wiedzy dzięki zastosowaniu obrazu i dźwięku. Popieram ideę dzielenia się doświadczeniem przez lekarzy na całym świecie, co do tej pory było możliwe incydentalnie, podczas osobistych spotkań na kongresach i szkoleniach. Dzięki Internetowi rewolucja w zakresie edukacji medycznej dzieje się na naszych oczach. Każdy lekarz, nie tylko specjalista - zabiegowiec, myśląc o swoim rozwoju zawodowym, powinien zwrócić uwagę na ten projekt i zarówno korzystać z jego dużych zasobów jak również dzielić się własnym doświadczeniem praktycznym. Żałuję, że podczas mojej 50-letniej praktyki dydaktycznej dostępny poziom technologii nie umożliwiał tego, co oferuje dziś platforma MEDtube. Z pewnością obficie korzystałbym z filmów czy animacji podczas zajęć ze studentami i doktorantami. Upatruję w tym projekcie wiele nadziei i serdecznie mu kibicuję."

Wojciech Omulecki

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

Past Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego


"Z zainteresowaniem zapoznałem się z działaniem portalu MEDtube. Sądzę, że pełna realizacja tego projektu będzie miała istotne znaczenie edukacyjne w medycynie, pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń. Łatwy dostęp do informacji, szczególnie w postaci zdjęć i filmów video jest bardzo atrakcyjną formą nauki, szczególnie w specjalnościach zabiegowych. W mikrochirurgii okulistycznej w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił gwałtowny rozwój w zakresie nowych metod operacyjnych, które są często przedstawiane w formie video. Również metody diagnostyczne, szczególnie metody obrazowania struktur oka, ulegają ciągłemu doskonaleniu. Myślę więc, że MEDtube może spełniać ważną rolę w okulistycznym kształceniu specjalistycznym i być istotnym uzupełnieniem interaktywnej strony internetowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Życzę powodzenia w rozwijaniu projektu."

Krzysztof Paśnik

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, metabolicznej i torakochirurgii CSK MON WIM. Szef Sekcji Wideochirurgii TChP.


"Obecny rozwój medycyny wymaga dzieleniem się zdobytym doświadczeniem z kolegami w wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zdobyte doświadczenia często przekazywane były na zjazdach, w których nie wszyscy mają możliwość uczestniczyć. Dlatego forma przekazu zaproponowana przez kolegów z MEDtube jest godna polecenia. Dzięki tej platformie Ci którzy nie mają możliwości uczestniczenia z takich czy innych powodów w zjazdach, warsztatach chirurgicznych dzięki m.in. temu projektowi mogą zobaczyć postęp w określonej dziedzinie. Internet przybliża nas coraz bardziej i umożliwia naszą ciągłą edukację pozwalając nam na wymianę doswiadczeń jak i powoduje, iż coraz więcej spotkań i szkoleń będzie się odbywać za pomocą tego narzędzia, a MEDtube będzie wykorzystany w nauce młodych (i nie tylko!!) chirurgów. Życzę dalszych sukcesów."

Krzysztof Paśnik

dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. nadzw.

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


"MEDtube pomaga zmieniać naszą chirurgiczną rzeczywistość, co być może było wcześniej awykonalne dla samego środowiska. Obserwuję szybki rozwój tego projektu i cieszę się, że jest miejsce, gdzie można skonfrontować różne opinie, opierając się na faktach, a nie na słowach. Z radością udostępniam swoje prace i życzę dalszego międzynarodowego rozwoju."

Dariusz Patkowski

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu, Past Prezes Polskiego Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej (PTChD)


"Zainteresowałem się projektem MEDtube, ponieważ jest to narzędzie, które doskonale odpowiada na wyzwania stojące przed współczesną medycyną. Postępująca specjalizacja spowodowana przez szybki przyrost wiedzy wymusza łatwy i efektywny dostęp do najaktualniejszych informacji - zarówno w formie tekstowej jak i w formie filmów czy zdjęć. Szczególnie dziedziny zabiegowe korzystają z nowych technologii. Coraz więcej zabiegów operacyjnych wykonywanych jest za pomocą technik endoskopowych, które łatwo można dokumentować. Internet i nowe technologie przychodzą z pomocą w tym zakresie również nam, lekarzom. Korzystam z MEDtube w codziennej praktyce lekarskiej i naukowej, nie tylko korzystając z materiałów udostępnianych przez innych lekarzy, ale również aktywnie dzieląc się swoimi."

Tadeusz Popiela

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego


"Koncepcja MEDtube nie wymaga przekonywania - to oczywiste jaką wartość niesie dla środowiska ten projekt. Gratuluję pomysłu i realizacji trudnego przedsięwzięcia, zwłaszcza w skali ponadlokalnej."

Piotr Richter

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego


"MEDtube to ważny i pożyteczny portal spotkań lekarzy, dzięki któremu postęp w rozwoju dziedzin zabiegowych może dokonywać się szybciej. Rola formatu wideo w edukacji będzie bez wątpienia rosła. Cieszę się, że takie przedsięwzięcie urodziło się w Polsce."

Witold Rużyłło

Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło

Dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie


"Dzięki platformie edukacyjnej MEDtube młodsi lekarze mogą podnosić swoje kwalifikacje w atrakcyjnej formie. Projekt MEDtube pozwala zaoszczędzić bezcenny czas i odciąża profesjonalistów, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze w ich pracy - praktyce klinicznej, podnoszeniu swoich kwalifikacji i jak najefektywniejszym rozwiązywaniu problemów pacjentów. Podoba mi się, że projekt tworzy dynamiczny zespół entuzjastów, złożony z lekarzy i specjalistów od technologii. Szacunek budzi obszerna kolekcja filmów i zdjęć. Cieszę się, że ten innowacyjny projekt z polskimi korzeniami zyskuje rosnące uznanie również zagranicą i polecam go wszystkim lekarzom."

Teresa Starzyńska

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum UJ w Krakowie


"Rozwój MEDtube to nadzieja na lepsze wykorzystanie ogromu wiedzy i doświadczeń, dzisiaj rozsianych w różnych miejscach na świecie. Platforma komunikacyjna MEDtube stymuluje innowację i jest narzędziem na które czekało nasze środowisko. Jako kolekcjoner starych książek i podręczników medycznych z wielką ciekawością patrzę też na ewolucję edukacji w kierunku wideo. Życzę powodzenia."

Teresa Starzyńska

Prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska

Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego


"Cieszę się , że MEDtube włączył się aktywnie do promocji dyssekcji podśluzówkowej jako optymalnej metody endoskopowego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. MEDtube, tworząc medyczny portal wymiany wiedzy na poziomie globalnym jest medium nie do przecenienia, niesie ze sobą ogromny potencjał prorozwojowy. Umożliwia nie tylko dostęp do najnowszych informacji, ale również wymianę doświadczeń. Gorąco popieram jego działalność. Jestem dumna, że założycielem portalu są polscy lekarze. Gratuluję. Jestem przekonana o powodzeniu tego przedsięwzięcia."

Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach

Past Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


"MedTube to sposób na promocję osiągnięć lekarzy za pomocą nowoczesnych technologii przekazu, bez tradycyjnych ograniczeń i barier. W szczególności projekt ten daje możliwość zaprezentowania wyśmienitych wyników pracy polskich lekarzy na świecie. MedTube demokratyzuje dostęp do najnowszej wiedzy medycznej i przyczynia się do lepszej współpracy środowisk medycznych."

Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

Kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego WIM


"MEDtube jest ciekawym miejscem spotkań lekarzy na wszystkich etapach rozwoju zawodowego, z pominięciem barier geograficznych. Projekt powinien stymulować chęć uczenia się dzięki wysokiej atrakcyjności treści oraz redukcji wszelkich komplikacji, z którymi dotąd musieli zmierzyć się lekarze. Platforma MEDtube udostępnia przyjazną nam technologię. Zachęcam do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk, jak również niepowodzeń, co pozwoli skuteczniej pomagać pacjentom."

Wiesław Tarnowski

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP, Szpitał Orłowskiego


"W edukacji lekarzy, zwłaszcza chirurgów, obraz cyfrowy przestał pełnić rolę ciekawostki i dodatku. Wykorzystanie technologii komputerowych i wideochirurgia są już codziennością w leczeniu pacjentów, co dodatkowo dzięki możliwościom rejestracji pozwala w dużo większym zakresie edukować młodszych lekarzy. Do tej pory nie było takiego miejsca, gdzie zarejestrowane materiały mogłyby zostać umieszczone. MEDtube to bardzo obiecujące i praktyczne narzędzie umożliwiające w wydajny sposób przekazywanie nasyconego wiedzą obrazu i dźwięku, bez ograniczeń."

Grzegorz Wallner

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Konsultant Krajowy Chirurgii, Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej w Lublinie


"Brakowało dotąd podobnego projektu, dzięki któremu transfer wiedzy pomiędzy profesjonalistami różnych pokoleń może być bardziej efektywny. Już publikujemy na MEDtube filmy z naszych operacji, co przekłada się na realne korzyści, przede wszystkim oszczędzając czas wszystkich zainteresowanych. Nie bez znaczenia jest również promocja osiągnięć polskiej medycyny na świecie, często niedocenianej poza krajem. Cenię ten projekt ze względu na pobudzenie zdrowej konkurencji pomiędzy lekarzami całego świata, niezależnie od specjalności, z korzyścią dla jakości usług w służbie zdrowia. Planuję również wykorzystywanie materiałów z MEDtube podczas zajęć ze studentami medycyny. MEDtube od 2010 r. ma poparcie Towarzystwa Chirurgów Polskich (założonego w 1889r.)."

Grzegorz Wallner

Prof. dr hab. n. med. Janusz Wałaszewski

Były dyrektor Poltransplant


"MEDtube tworzy nową jakość. Cieszę się, że współcześni lekarze mają takie możliwości komunikacji i jestem pewien, że każdy profesjonalista, który pozna MEDtube doceni tę wspaniałą inicjatywę."

   
Zbigniew Wolski

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego


"Edukacja medyczna ulega przeobrażeniom, a MEDtube trafnie identyfikuje kierunek tych zmian. Urologia jest dziedziną, w której dużo się zmienia - zarówno w zakresie terapii lekowych, jak i technik operacyjnych. Ważne jest, żeby lekarze urolodzy na bieżąco byli zaznajamiani z najnowszymi osiągnięciami nauki, bo w ten sposób poprawią jakość swojej pracy. MEDtube daje taką możliwość. Życzę portalowi powodzenia. "

Marian Zembala

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, były konsultant krajowy


"Jest mi bliskie poszukiwanie nowych rozwiązań. Współpracując przez wiele lat w zespole z prof. Religą wszyscy podzielaliśmy umiłowanie do odkryć i postępu w medycynie. Dlatego z przyjemnością popieram nowatorskie przedsięwzięcie twórców MEDtube. Filozofia według której działa MEDtube (dzielenie się wiedzą w formie video i obrazu) zasługuje na uwagę wszystkich osób zaangażowanych w edukację lekarzy na świecie. MEDtube jest obowiązkowym uzupełnieniem szkolenia lekarza, począwszy od studenta pierwszego roku medycyny."