Chirurgia onkologiczna

Chirurgia onkologiczna to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym nowotworów. Zabieg operacyjny jest najstarszym sposobem leczenia nowotworów....
Chirurgia onkologiczna to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym nowotworów. Zabieg operacyjny jest najstarszym sposobem leczenia nowotworów.

We współczesnym postępowaniu przeciwnowotworowym leczenie operacyjne znajduje zastosowanie w następujących aspektach:
  • chirurgii profilaktycznej (wycięcie zmian łagodnych, które mogą ulec przemianie w złośliwe),
  • chirurgii diagnostycznej (biopsja aspiracyjna cienko lub gruboigłowa),
  • chirurgii radyklanej (wycięcie miejscowe zmiany z marginesem tkanek zdrowych lub wycięcie zmiany z okolicznymi węzłami chłonnymi),
  • chirurgii przerzutów w regionalnym układzie chłonnym oraz odległych narządach,
  • chirurgii odtwórczej (zabiegi naprawcze następstw nowotworu jak i skutków jego leczenia np.: odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego)
  • chirurgii paliatywnej
Zabiegi paliatywne wykonywane są u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, gdy ich wyleczenie nie jest już możliwe: odbarczające nakłucia jam ciała, tracheotomia, zespolenia omijające i protezowanie w niedrożności przewodu pokarmowego i dróg moczowych, neuroliza nerwów czuciowych przy bólach nie dających się opanować środkami farmakologicznymi.
więcej

Użytkownicy

Kanały