Chirurgia onkologiczna

Chirurgia onkologiczna to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym nowotworów. Zabieg operacyjny jest najstarszym sposobem leczenia nowotworów....
Chirurgia onkologiczna to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym nowotworów. Zabieg operacyjny jest najstarszym sposobem leczenia nowotworów.

We współczesnym postępowaniu przeciwnowotworowym leczenie operacyjne znajduje zastosowanie w następujących aspektach:
  • chirurgii profilaktycznej (wycięcie zmian łagodnych, które mogą ulec przemianie w złośliwe),
  • chirurgii diagnostycznej (biopsja aspiracyjna cienko lub gruboigłowa),
  • chirurgii radyklanej (wycięcie miejscowe zmiany z marginesem tkanek zdrowych lub wycięcie zmiany z okolicznymi węzłami chłonnymi),
  • chirurgii przerzutów w regionalnym układzie chłonnym oraz odległych narządach,
  • chirurgii odtwórczej (zabiegi naprawcze następstw nowotworu jak i skutków jego leczenia np.: odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego)
  • chirurgii paliatywnej
Zabiegi paliatywne wykonywane są u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, gdy ich wyleczenie nie jest już możliwe: odbarczające nakłucia jam ciała, tracheotomia, zespolenia omijające i protezowanie w niedrożności przewodu pokarmowego i dróg moczowych, neuroliza nerwów czuciowych przy bólach nie dających się opanować środkami farmakologicznymi.
więcej

Płat Limberga w operacji torbieli pilonidalnej

wyświetleń: 17163 komentarze: 1
4.5

Operacja z użyciem płata Limberga jest zabiegiem stosowanym w rozległej lub nawracającej torbieli włosowej. Podczas operacji wykonuje się nacięcie w kształcie rombu, aby usunąć chory fragment skóry i...

Robotowa amputacja odbytnicy z całkowitym usunięciem...

wyświetleń: 1510 komentarze: 0
5

Technika aplikacji TachoSil celem hemostazy loży po usuniętym guzie podczas operacji amputacji odbytnicy z całkowitym usunięciem mezorektum. Operacja przeprowadzona przez dr hab. n. med. Witolda Kyclera....

Laparoskopowa i otwarta TME

wyświetleń: 6148 komentarze: 0
5

Film prezentuje laparoskopowe i otwarte całkowite wycięcie mezorectum.

Atypowa resekcja wątroby w segmencie 6-7-8 i...

wyświetleń: 262 komentarze: 0
5

Atypowa resekcja wątroby w segmencie 6-7-8 i lewostronna kolektomia z powodu synchronicznego gruczolakoraka lewego jelita grubego i jednoodcinkowego przerzutu do wątroby w segmencie 7 - prezentacja przypadku.

Resekcja chirurgiczna prawej, tylnej części wątroby...

wyświetleń: 189 komentarze: 0
5

Resekcja chirurgiczna prawej, tylnej części wątroby z resekcją prawej żyły wątrobowej z powodu przerzutów raka okrężnicy - prezentacja przypadku

Częściowa nefrektomia zaotrzewnowa

wyświetleń: 828 komentarze: 0
5

Film demonstruje technikę wykonania nefrektomii z dostępu zaotrzewnowego w przypadku guzów nerki.

Pozadźwigaczowa brzuszno-kroczowa resekcja -...

wyświetleń: 6941 komentarze: 0
3.2

W tym filmie Dr Vipin Goel przedstawia pozadźwigaczową brzuszno-kroczową resekcja u pacjenta z zaawansowanym nisko położonym rakiem odbytnicy. Operacja to obejmuje całkowite wyciecię mezorektum do dźwigacza...

Paliatywna laparoskopowa ileo-transwersostomia

wyświetleń: 980 komentarze: 0
5

Przypadek chirurgiczny: na tym filmie przedstawiono pacjentkę z rozległą masą nowotworową w zagięciu wątrobowym (weryfikacja histologiczna wykazała przerzut raka piersi). Z powodu niedrożności wykonano...

Zespolenie po prawostronnej hemikolektomii (Test...

wyświetleń: 705 komentarze: 0
5

Pacjent z zaawansowanym rakiem jelita grubego został poddany laparoskopowej prawostronnej hemikolektomii w celu uniknięcia niedrożności jelit. Po wykonaniu zespolenia wewnątrzustrojowego wykonuje się...

Laparoskopowa resekcja esicy z powodu raka

wyświetleń: 2074 komentarze: 0
4.33

W filmie przedstawiono 54-letniego mężczyznę z rakiem esicy. Guz jest łatwo zauważalny, ponieważ został zaznaczony tuszem podczas kolonoskopii. Zaczyna się od mobilizacji zagięcia śledzionowego, a następnie...

Użytkownicy

Kanały