Projekty unijne

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu: "Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe firmy MEDtube i partnerów"

Beneficjent: MEDtube Sp. z o.o.

Wartość projektu: 589 000 PLN

Dofinansowanie: 412 300 PLN

Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.12.2015

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-641/13-00

Zapytanie ofertowe 1 do pobrania
Zapytanie ofertowe 2 do pobrania
Zapytanie ofertowe 3 do pobrania
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego udostępniany na życzenie zainteresowanych - kontakt: info@medtube.net)
Zapytanie ofertowe 4 do pobrania
Zapytanie ofertowe 5 do pobrania
Zapytanie ofertowe 6 do pobrania 
Zapytanie ofertowe 7 do pobrania 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka