Projekty unijne

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma realizuje projekt “Promocja e-usługi MEDtube.net na rynku międzynarodowym” nr: POIR.03.03.03-14-0361/19-00; data podpisania umowy 09.12.2019 r.
Cel projektu: wsparcie ekspansji MEDtube na rynkach międzynarodowych
Planowany efekt projektu: pozyskanie nowych partnerów, klientów i użytkowników dla MEDtube na świecie
Wartość projektu: 537 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 429 680,00 zł


Nazwa projektu: "Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe firmy MEDtube i partnerów"
Beneficjent: MEDtube Sp. z o.o.
Wartość projektu: 589 000 PLN
Dofinansowanie: 412 300 PLN
Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.12.2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-641/13-00

Zapytanie ofertowe 1 do pobrania
Zapytanie ofertowe 2 do pobrania
Zapytanie ofertowe 3 do pobrania
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego udostępniany na życzenie zainteresowanych - kontakt: [email protected])
Zapytanie ofertowe 4 do pobrania
Zapytanie ofertowe 5 do pobrania
Zapytanie ofertowe 6 do pobrania 
Zapytanie ofertowe 7 do pobrania 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka