THT Poland

THT Poland

Adres
Polska
Data powstania
2015-02-10
Strona www
Wyświetleń
9180
Opis
THT Poland to organizowana od 2014 roku międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu Przezcewnikowego Wszczepienia Zastawki Aortalnej (TAVI). Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie nowych rozwiązań w dziedzinie TAVI w Europie Środkowej i Wschodniej. Pierwsza edycja THT Poland odbyła się w styczniu 2014 roku w Warszawie. Wzięło w niej udział 250 uczestników z wszystkich ośrodków TAVI w Polsce, a także proktorzy i operatorzy z wiodących ośrodków TAVI w Europie. Kolejna edycja konferencji THT Poland miała miejsce w lutym 2015 roku w Katowicach. Jej program obejmował wykłady edukacyjne i warsztaty adresowane dla wszystkich członków Heart Team: kardiologów inwazyjnych, kardiochirurgów, anestezjologów, echokardiografistów, radiologów i pielęgniarek.

Publikowane materiały