Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Adres
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
Polska
Data powstania
2012-11-19
Strona www
Wyświetleń
16120
Opis
Polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego może posługiwać się oficjalnym skrótem nazwy w brzmieniu CMKP.

Publikowane materiały