Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

Adres
ul. Dobra 22/24 m. 24
00-388 Warszawa
Polska
Data powstania
2018-08-01
Strona www
Wyświetleń
31482
Opis
PTMSŻ to towarzystwo naukowe skupiające lekarzy oraz innych profesjonalistów ochrony zdrowia, którzy w oparciu o dowody naukowe wykorzystują kompleksowe zmiany codziennych zachowań w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu leczenia. Zmiany zachowań koncentrują się głównie w sześciu obszarach, do których należą: palenie tytoniu (i inne używki), odżywianie, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, sen i wsparcie społeczne. Wizja PTMSŻ to Polska wolna od chorób zależnych od stylu życia, a jako swoją misję Towarzystwo przyjęło tworzenie, rozwijanie, wdrażanie oraz promowanie opartych na dowodach naukowych praktyk i zachowań wspierających prozdrowotny styl życia z poszanowaniem zdrowia planety. PTMSŻ poprzez swoją działalność chce przyczyniać się do poprawy zdrowia i dobrostanu jednostek, grup, organizacji i całego społeczeństwa. Cele działania: - prowadzenie działalności naukowej w zakresie medycyny stylu życia - upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych w zakresie medycyny stylu życia - budowanie społecznej świadomości i umiejętności oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie prozdrowotnego stylu życia z poszanowaniem zdrowia planety - budowanie świadomości, wiedzy i kształtowanie postaw w zakresie medycyny stylu życia wśród studentów i przedstawicieli zawodów medycznych - zapewnienie standardów kształcenia i standardów postępowania medycznego w zakresie medycyny stylu życia - rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie medycyny stylu życia budowanie porozumienia na rzecz rozwoju i wdrażania medycyny stylu życia w Polsce - prowadzenie dialogu z władzami publicznymi w celu wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny stylu życia Zarząd: Prezes: dr n. med. Daniel Śliż Wiceprezes: dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński Dyrektor Organizacyjna: lek. Alicja Baska Członek: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Członek: dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP Członek: dr n. med. Marcin Wełnicki Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: dr n. o zdr. Damian Parol Członek: lek. Maria Łukasiewicz

Publikowane materiały