Neurologia

 Neurologia to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest podstawową...
 Neurologia to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest podstawową specjalnością lekarską.

Najczęstsze choroby układu nerwowego to padaczka, choroba Alzheimera, otępienie,choroba Parkinsona, choroba Huntingtona,stwardnienie rozsiane, uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatie), miastenia, miopatie, choroby genetyczne (np. choroba Wilsona), mózgowe porażenie dziecięce, migrena, zaburzenia snu.

Badanie neurologiczne pozwala ocenić odchylenia od stanu prawidłowego pacjenta oraz dokładna znajomość neuroanatomii i objawów uszkodzenia układu nerwowego na poszczególnych jego poziomach, umożliwia połączenie ich w określony zespół objawów, charakterystyczny dla danej choroby.

Dokładniejsza ocena przyczyn schorzeń układu nerwowego jest możliwa dzięki badaniom obrazowym i czynnościowym tj.: elektroencefalografii (EEG), elektromiografii (EMG) ultrasonografii dopplerowskiej tętnic, tomografii komputerowej, tomografii rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT), badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego, angiografii, badaniu rentgenowskim czaszki i kręgosłupa.

Konsultantem krajowym do spraw neurologii jest prof. dr hab. Danuta Ryglewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
więcej

Zespół Ramsaya Hunta - przypadek

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 2571 komentarze: 0
4.5

Zespół Ramsaya Hunta (ang. Ramsay Hunt syndrome type II) lub półpasiec uszny – specyficzna postać półpaśca, w której dochodzi do zajęcia zwoju kolanka nerwu twarzowego, cechująca się bólem w uchu, wysypką...

Czym jest otępienie z ciałkami Lewy'ego?

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 2480 komentarze: 0
N/A

Otępienie z ciałkami Lewy'ego jest chorobą związaną z wiekiem, która doprowadza do powolnego uszkodzenia mózgu. Jest to choroba ze spektrum, co oznacza, że może występować u osób z chorobą Parkinsona....

Otępienie czołowo-skroniowe - przegląd informacji

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 2154 komentarze: 0
5

Na tej prezentacji autor w szczegółowy sposób omawia postępy dotyczące otępienia czołowo-skroniowego i nakładanie się z tej jednostki z chorobą neuronu ruchowego.

Objaw Hoovera

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 4790 komentarze: 0
5

Objaw Hoovera jest używany do różnicowania pomiędzy organicznym a funkcjonalnym ubytkiem w układzie piramidowym. Na filmie test Hoovera został przeprowadzony u pacjenta z przebytym udarem oraz u u pacjentki...

Miastenia - test lodowy

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 4332 komentarze: 0
5

Test lodowy jest przeprowadzany przy łóżku pacjenta i pomaga w różnicowaniu miastenii z innymi chorobami. Jest tani, bezpieczny i bardzo szybki (zajmuje około 3-5 minut). Ostatnie badania dotyczące diplopii...

Porażenie Bella, neuralgia popółpaścowa,, neuropatia

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 3199 komentarze: 0
5

W filmie omówiono tematy dotyczące zaburzeń nerwów obwodowych - anatomia niektórych części układu nerwowego, objawy poszczególnych jednostek chorobowych, diagnoza i leczenie. Semira Ramic, DO, Neurology

Migrena przewlekła

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 1000 komentarze: 0
5

Przewlekłe bóle migrenowe, rozmowa z prof. Konradem Rejdakiem.

Zrozumieć chorobę Parkinsona

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 2601 komentarze: 0
5

Choroba Parkinsona to neurologiczna jednostka, która dotyka mózg i inne części układu nerwowego. Stopniowa utrata komórek nerwowych doprowadza do wystąpienia charakterystycznych ruchowych i pozaruchowych...

Porażenie mózgowe

Armando Hasudungan

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 5496 komentarze: 0
5

Porozmawiajmy o porażeniu mózgowym. Pamiętajmy tylko, że porażenie mózgowe to termin bardzo ogólny.

Stwardnienie rozsiane - wprowadzenie

Geometric Medical

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 8599 komentarze: 0
5

Przedstawiona animacja medyczna pokazuje proces przekraczania przez limfocyty T bariery krew-mózg i atakowania mieliny. Po utracie mieliny aksony nie mogą już skutecznie przewodzić sygnałów. Stwardnienie...

Użytkownicy

Kanały