Neurologia - Filmy, Dokumenty, Zdjęcia • MEDtube.pl

Neurologia

 Neurologia to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest podstawową specjalnością lekarską.

Najczęstsze choroby układu nerwowego to padaczka, choroba Alzheimera, otępienie,choroba Parkinsona, choroba Huntingtona,stwardnienie rozsiane, uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatie), miastenia, miopatie, choroby genetyczne (np. choroba Wilsona), mózgowe porażenie dziecięce, migrena, zaburzenia snu.

Badanie neurologiczne pozwala ocenić odchylenia od stanu prawidłowego pacjenta oraz dokładna znajomość neuroanatomii i objawów uszkodzenia układu nerwowego na poszczególnych jego poziomach, umożliwia połączenie ich w określony zespół objawów, charakterystyczny dla danej choroby.

Dokładniejsza ocena przyczyn schorzeń układu nerwowego jest możliwa dzięki badaniom obrazowym i czynnościowym tj.: elektroencefalografii (EEG), elektromiografii (EMG) ultrasonografii dopplerowskiej tętnic, tomografii komputerowej, tomografii rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT), badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego, angiografii, badaniu rentgenowskim czaszki i kręgosłupa.

Konsultantem krajowym do spraw neurologii jest prof. dr hab. Danuta Ryglewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wydarzenia

Aktywni

Tagi

akson anatomia badanie badanie neurologiczne chód dopływ krwi do mózgu głowa inhibitory kończyna górna kończyny dolne krew Mózg nerw wzrokowy nerwy czaszkowe neuroanatomia neurologia neuromodulacja neuron objaw koła zębatego objaw rury ołowianej potencjał czynnościowy Przeciek przeciek tętniaka przestrzeń podpajęczynówkowa rdzeń kręgowy synapsa tętniak uraz uraz głowy usmle
Sortuj po: tytule   dacie   oglądalności   

Pacjentka z chorobą Parkinsona

UCD Medicine

Film przedstawia sposób badania pacjenta z chorobą Parkinsona. Stworzył prof. Nial Tubridy.

wyświetleń: 56 komentarze: 0

Patofizjologia majaczenia alkoholowego

Andrew Wolf

Omówienie patogenezy majaczenia alkoholowego (delirium) oraz ostrych stanach splątania, koncentrując się na aktywującym układzie siatkowatym .

wyświetleń: 334 komentarze: 0

Badanie układu pozapiramidowego

UCD Medicine

Film przedstawia sposób badania układu pozapiramidowego oraz pewne objawy charakterystyczne dla zespołu parkinsonowskiego. Przedstawia prof. Nial Tubridy.

wyświetleń: 190 komentarze: 0

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Andrew Wolf

Z filmu można się dowiedzieć o procesie tworzenia płynu mózgowo-rdzeniowego, jego skladzie oraz funkcji.

wyświetleń: 161 komentarze: 0

Opony mózgowo-rdzeniowe

Andrew Wolf

Wprowadzenie do opon otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Omówienie przestrzeni podpajęczynówkowej oraz potencjalnej przestrzeni podtwardówkowej. Wyjaśnienie dotyczące przestrzeni nadtwardówkowej.

wyświetleń: 192 komentarze: 0

Badanie drogi sznurów grzbietowych oraz...

UCD Medicine

Film przedstawia sposób badania dróg czuciowych - drogi sznurów grzbietowych oraz drogi rdzeniowo-wzgórzowej. Stworzył prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 135 komentarze: 0

Dermatomy

UCD Medicine

Film opowiada o dermatomach - obszarach skóry, które są zaopatrywane głównie przez jeden nerw rdzeniowy. Stworzył prof. Nial Tubridy.

wyświetleń: 612 komentarze: 0

Neuromodulacja - przykład strychniny

Andrew Wolf

Neuromodulacja na przykładzie zatrucia strychniną - strychnina blokuje hamujące potencjały postsynaptyczne, co umożliwia przenoszenie zbyt wielu potencjałów czynnościowych i prowadzi do rozwoju tężyczki.

wyświetleń: 238 komentarze: 0

Badanie drobnych mięśni dłoni

UCD Medicine

Film pokazuje sposób badania drobnych mięśni dłoni. Zawiera również informacje na temat nerwu pośrodkowego, nerwu promieniowego i nerwu łokciowego. Autor - prof. Nial Tubridy

wyświetleń: 232 komentarze: 0

Synapsy oraz neuromodulacja

Andrew Wolf

Wprowadzenie do zagadnienia synaps chemicznych - jak one działają, jak przetwarzają informacje poprzez czasowe i przestrzenne sumowanie, na co ma wpływa hamujący oraz pobudzający potencjał postsynaptyczny.

wyświetleń: 245 komentarze: 1

Przegląd ośrodkowego układu nerwowego

Andrew Wolf

Krótki opis anatomii ośrodkowego układu nerwowego, w tym opis dopływu krwi tętniczej i skład bariery krew-mózg.

wyświetleń: 445 komentarze: 0

Wstęp do neuroprzekaźników

Andrew Wolf

Krótka dyskusja na temat dwóch kategorii neuroprzekaźników - małych cząsteczek oraz neuropeptydów.

wyświetleń: 324 komentarze: 0

Badanie motoryki kończyn górnych

UCD Medicine

Film przedstawia sposób badania neurologicznego kończyn górnych z naciskiem na aspekt ruchowy.

wyświetleń: 601 komentarze: 0

Badanie motoryki kończyn dolnych

UCD Medicine

Film przedstawia sposób badania neurologicznego kończyn dolnych z naciskiem na aspekt ruchowy.

wyświetleń: 368 komentarze: 0

Przewodzenie skokowe we włóknach mielinowych

Andrew Wolf

Dyskusja o tym, jak mielina zwiększa szybkość i skuteczność przewodzenia potencjałów czynnościowych. Opisuje warunki przewodzenia skokowego, komórki Schwanna oraz oligodendrocyty.

wyświetleń: 352 komentarze: 0

Padaczka a upośledzenie umysłowe
N/A

Padaczka a upośledzenie umysłowe

Janusz Wendorff

Artykuł dotyczy zaburzeń poznawczych u dzieci chorych na padaczkę. Dzieci cierpiące na epilepsję w pierwszych klasach mają trudności z matematyką i czytaniem. Prawidłowe rozpoznanie choroby i leczenie...

wyświetleń: 189 komentarze: 0

12 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat dwunastego nerwu czaszkowego (nerw podjęzykowy) oraz sposób jego badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 427 komentarze: 0

Potencjał spoczynkowy oraz czynnościowy

Andrew Wolf

Wideo przedstawia podstawowe informacje na temat potencjału spoczynkowego i czynnościowego komórki nerwowej.

wyświetleń: 341 komentarze: 0

Neurony

Andrew Wolf

Wideo przedstawia podstawowe informacje na temat anatomii i funkcji neuronu. Film stworzył Andrew Wolf.

wyświetleń: 438 komentarze: 0

11 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat jedenastego nerwu czaszkowego (nerw dodatkowy) oraz sposób jego badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 390 komentarze: 0

9, 10 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat IX oraz X nerwu czaszkowego (nerw językowo-gardłowy i błędny) oraz sposób ich badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 320 komentarze: 0

8 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat ósmego nerwu czaszkowego (nerw przedsionkowo-ślimakowy) oraz sposób jego badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 599 komentarze: 0

7 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat siódmego nerwu czaszkowego (nerw twarzowy) oraz sposób jego badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 586 komentarze: 0

5 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat piątego nerwu czaszkowego (nerw trójdzielny) oraz sposób jego badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 380 komentarze: 0

3, 4, 6 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat nerwów: okoruchowego (III), bloczkowego (IV) oraz odwodzącego (VI) oraz sposoby ich badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 583 komentarze: 0

2 nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat drugiego nerwu czaszkowego (nerw wzrokowy) oraz sposób jego badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 454 komentarze: 0

I nerw czaszkowy

UCD Medicine

Film przedstawia podstawowe informacje na temat pierwszego nerwu czaszkowego (nerw węchowy) oraz sposób jego badania. Przestawia prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 535 komentarze: 0

Zespół móżdżkowy - badanie neurologiczne

UCD Medicine

Wideo przedstawia podstawowe informacje na temat zespołu móżdżkowego oraz mechanizm badania funkcji móżdżku. Autor - prof. Niall Tubridy

wyświetleń: 560 komentarze: 0

Badanie czucia - chód, próba Romberga

UCD Medicine

Wideo przedstawia metodę badania chodu u pacjenta oraz sposób przeprowadzania próby Romberga. Wideo stworzył prof. Niall Tubridy.

wyświetleń: 622 komentarze: 0

Skrócone podstawy neuroanatomii

Skrócone podstawy neuroanatomii przedstawia Profesor Niall Tubridy.

wyświetleń: 434 komentarze: 0

Badanie neurologiczne kończyny dolnej

Geeky Medics

Film pokazuje badanie neurologiczne kończyny dolnej. Film stworzony przez Geeky Medics.

wyświetleń: 1076 komentarze: 0

Badanie neurologiczne kończyny górnej

Geeky Medics

Film pokazuje badanie neurologiczne kończyny górnej. Film stworzony przez Geeky Medics.

wyświetleń: 1434 komentarze: 0

Badanie nerwów czaszkowych

Geeky Medics

Film pokazuje badanie nerwów czaszkowych, które jest ważną częścią badania neurologicznego. Film stworzony przez Geeky Medics.

wyświetleń: 777 komentarze: 0

Zaburzenie w funkcjonowaniu II nerwu czaszkowego

Neurologic Exam Videos

Prezentowany pacjent ma ograniczone pole widzenia, jest to deficyt jednostronny po stronie prawej. Patologia taka powstaje gdy uszkodzone są drogi nerwów wzrokowych, za skrzyżowaniem wzrokowym.

wyświetleń: 3918 komentarze: 0

Nerw czaszkowy II -ostrość wzroku

Neurologic Exam Videos

Film prezentuje badanie ostrości wzroku pacjenta. Kolejno badane jest oko lewe, następnie oko prawe za pomocą tablic. Wyniki testu badanego pacjenta - oko lewe 20/70, oko prawe 20/40. Uzyskany wynik wskazuje...

wyświetleń: 3824 komentarze: 0

Zaburzenie w funkcjonowaniu I nerwu czaszkowego

Neurologic Exam Videos

Pacjent prezentowany na filmie ma trudności z identyfikacją zapachów. Całkowitą utratę węchu nazywamy anosmią. Najczęstszą przyczyną pogorszenia węchu lub utraty tego zmysłu jest pojawienie się wydzieliny...

wyświetleń: 3566 komentarze: 0

Patofizjologia stwardnienia rozsianego (SM)

Andrew Wolf

Film w jasny sposób przedstawia patofizjologię stwardnienia rozsianego (SM). Omówione zostaje autoimmunologiczne podłoże choroby oraz demielinizacja, która obejmuje neurony centralnego układu nerwowego.

wyświetleń: 3966 komentarze: 0

Kieszonkowe Przezciemiączkowe USG-Wodogłowie

USG

Na filmie przedstawiono kieszonkowe przezciemiączkowe usg-wodogłowie. Zapis z ultrasonografu.

wyświetleń: 4840 komentarze: 0

Cena normalności – życie ze spastycznością...

Twoje Zdrowie

Udary to nie tylko przypadłość ludzi starszych. Film pokazuje młodą kobietę, która wychowuje dwoje małych dzieci mimo, że po udarze ma niesprawną rękę. Rehabilitacja pomogła jej wstać z lóżka ale w pełni...

wyświetleń: 2925 komentarze: 0

Guz zewnątrzoponowy

High Impact

Powyższa animacja przedstawia guza zewnątrzoponowego.

wyświetleń: 3764 komentarze: 0

Zespół końskiego ogona - anatomia i funkcje

High Impact

Na animacji przedstawiono zespół końskiego ogona - anatomię i funkcje.

wyświetleń: 6921 komentarze: 0

Prawidłowa anatomia i fizjologia mózgu

High Impact

Animacja prezentuje prawidłową anatomię i fizjologię mózgu.

wyświetleń: 8323 komentarze: 1

Prawidłowa anatomia mózgu

High Impact

Na animacji zaprezentowano prawidłową anatomię mózgu.

wyświetleń: 8141 komentarze: 0

Funkcje nerwów czaszkowych

High Impact

Animacja prezentuje funkcje nerwów czaszkowych.

wyświetleń: 5388 komentarze: 0

Uszkodzenie mózgu

High Impact

Powyższa animacja przedstawia uszkodzenie mózgu.

wyświetleń: 3733 komentarze: 0

Pęknięcie tętniaka

High Impact

Animacja prezentuje pęknięcie tętniaka.

wyświetleń: 3857 komentarze: 0

Przeciek tętniaka

High Impact

Na animacji przedstawiono przeciek tętniaka.

wyświetleń: 2642 komentarze: 0

Krążenie mózgowe

High Impact

Animacja prezentuje krążenie mózgowe.

wyświetleń: 3832 komentarze: 0

Zamknięty uraz głowy z rozerwaniem aksonów

High Impact

Animacja prezentuje zamknięty uraz głowy z rozerwaniem aksonów.

wyświetleń: 3496 komentarze: 0

Prawidłowy układ nerwowy i jego funkcje

High Impact

Na animacji przedstawiono prawidłowy układ nerwowy i jego funkcje.

wyświetleń: 3863 komentarze: 0

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję