Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca to podspecjalność chirurgii, która została wyodrębniona po II wojnie światowej, kiedy nastąpił szybki rozwój nauk medycznych. Obecnie należy...
Chirurgia dziecięca to podspecjalność chirurgii, która została wyodrębniona po II wojnie światowej, kiedy nastąpił szybki rozwój nauk medycznych. Obecnie należy do podstawowych specjalności lekarskich.

Odrębność chirurgii dziecięcej od chirurgii osób dorosłych wynika z faktu, że dziecko, a tym bardziej noworodek, nie jest„"małym człowiekiem" lecz niedojrzałym pod względem anatomicznym i fizjologicznym organizmem. Odmienność tej specjalności przejawia się w różnorodności chorób specyficznych dla wieku dziecięcego oraz występowaniu wad wrodzonych dotyczących każdego z układów organizmu.

Do wad rozwojowych podlegających leczeniu operacyjnemu należą: torbiele i przetoki szyi, atrezja przełyku, wrodzona przepuklina przeponowa, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza, przetoka przełykowo-tchawicza, gruczolakowatość torbielowata płuc, rozedma płatowa, sekwestracja płuc, rozszczep tchawiczo-przełykowy, torbiele bronchogenne klatki piersiowej, zarośnięcie jelita, niedrożność smółkowa jelit, zaburzony zwrot jelit, martwicze zapalenie jelit, choroba Hirschprunga, wgłobienie jelita, przerostowe zwężenie odźwiernika, zarośnięcie dróg żółciowych, torbiele przewodu żółciowego wspólnego, wytrzewienie wrodzone, przepuklina sznura pępowinowego.

Poza operacjami wad wrodzonych chirurdzy dziecięcy stykają się z innymi przypadkami chirurgicznymi występującymi u dzieci tj.: uchyłek Meckela, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, przepuklina pachwinowa, wodniak jądra, skręt jądra, skręt przypadku jądra, zapalenie jądra, zapalenie najądrza, stulejka, załupek.

Konsultantem krajowym do spraw chirurgii dziecięcej jest obecnie prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński z Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii z Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
więcej

Wprowadzanie igły przez przednią ścianę brzucha...

wyświetleń: 456 komentarze: 0
5

Chirurgiczny przypadek wideo: wprowadzanie igły przez przednią ścianę brzucha u dzieci.

Laparoskopowa appendektomia u 12-letniego chłopca

wyświetleń: 1473 komentarze: 0
5

Laparoskopowa appendektomia u 12-letniego chłopca przez trzy 5 mm porty, w celu usunięcia wyrostka robaczkowego objętego stanem zapalnym jeden zastąpiono 8 mm portem. Oprócz pętli (*ukryta marka*) zastosowano...

Niezstąpione lewe jądro

wyświetleń: 449 komentarze: 1
5

Chirurgiczny przypadek wideo: postępowanie w przypadku niewyczuwalnego niezstąpionego jądra u rocznego dziecka.

3 mm narzędzia laparoskopowe są delikatne ale...

wyświetleń: 946 komentarze: 0
5

3 mm narzędzia laparoskopowe są delikatne, ale mogą być preferowane do stosowania u niemowląt. Jaki jest Twój wybór?

Laparoskopowe leczenie przepukliny pachwinowej,...

wyświetleń: 1113 komentarze: 1
5

1,5-roczna dziewczynka z przepukliną pachwinową prawą. Oba kanały pachwinowe otwarto śródoperacyjnie. Przepuklinę zamknięto przezskórne niewchłanialną nicią 4,0. Czas operacji wyniósł 12 minut. Pacjentka...

Przerostowe zwężenie odźwiernika u niemowlęcia

wyświetleń: 4476 komentarze: 0
5

Wideo przedstawia przerostowe zwężenie odźwiernika u niemowlęcia. Czas pracy 7 min. Wypisany następnego dnia z pełnym żywieniem dojelitowym. Film nie jest edytowany. 

Laparoskopowe wycięcie torbieli bąblowca

wyświetleń: 2013 komentarze: 0
5

Celem chirurgii laparoskopowej jest całkowita ewakuacja torbieli bąblowca bez jej rozlania, a następnie sterylizacja i zamknięcie jamy wątroby.

Resekcja torbieli choledochalnej oraz zespolenie...

wyświetleń: 2370 komentarze: 0
5

Trzyletnia dziewczynka zgłosiła się z bólem i wymiotami występującymi od kilku lat. W badaniu MRCP rozpoznano u niej torbiel choledochalną typu 4. Wykonano resekcję torbieli, a następnie zespolenie wątrobowo-jelitowe...

Laparoskopowa operacja wgłobienia krętniczo-kątniczego...

wyświetleń: 2833 komentarze: 0
5

Chirurgiczny przypadek wideo przedstawia laparoskopową operację wgłobienia krętniczo-kątniczego u niemowlęcia. Wypisane następnego dnia z pełnym żywieniem dojelitowym.

Skręt prawego jajnika z powodu torbieli skórzastej...

wyświetleń: 2585 komentarze: 0
5

Chirurgiczny przypadek wideo przedstawia laparoskopową operację skrętu jajnika oraz torbieli skórzastej.

Użytkownicy