Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca to podspecjalność chirurgii, która została wyodrębniona po II wojnie światowej, kiedy nastąpił szybki rozwój nauk medycznych. Obecnie należy...
Chirurgia dziecięca to podspecjalność chirurgii, która została wyodrębniona po II wojnie światowej, kiedy nastąpił szybki rozwój nauk medycznych. Obecnie należy do podstawowych specjalności lekarskich.

Odrębność chirurgii dziecięcej od chirurgii osób dorosłych wynika z faktu, że dziecko, a tym bardziej noworodek, nie jest„"małym człowiekiem" lecz niedojrzałym pod względem anatomicznym i fizjologicznym organizmem. Odmienność tej specjalności przejawia się w różnorodności chorób specyficznych dla wieku dziecięcego oraz występowaniu wad wrodzonych dotyczących każdego z układów organizmu.

Do wad rozwojowych podlegających leczeniu operacyjnemu należą: torbiele i przetoki szyi, atrezja przełyku, wrodzona przepuklina przeponowa, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza, przetoka przełykowo-tchawicza, gruczolakowatość torbielowata płuc, rozedma płatowa, sekwestracja płuc, rozszczep tchawiczo-przełykowy, torbiele bronchogenne klatki piersiowej, zarośnięcie jelita, niedrożność smółkowa jelit, zaburzony zwrot jelit, martwicze zapalenie jelit, choroba Hirschprunga, wgłobienie jelita, przerostowe zwężenie odźwiernika, zarośnięcie dróg żółciowych, torbiele przewodu żółciowego wspólnego, wytrzewienie wrodzone, przepuklina sznura pępowinowego.

Poza operacjami wad wrodzonych chirurdzy dziecięcy stykają się z innymi przypadkami chirurgicznymi występującymi u dzieci tj.: uchyłek Meckela, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, przepuklina pachwinowa, wodniak jądra, skręt jądra, skręt przypadku jądra, zapalenie jądra, zapalenie najądrza, stulejka, załupek.

Konsultantem krajowym do spraw chirurgii dziecięcej jest obecnie prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński z Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii z Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
więcej

Laparoskopowa operacja wgłobienia krętniczo-kątniczego...

wyświetleń: 1799 komentarze: 0
5

Chirurgiczny przypadek wideo przedstawia laparoskopową operację wgłobienia krętniczo-kątniczego u niemowlęcia. Wypisane następnego dnia z pełnym żywieniem dojelitowym.

Skręt prawego jajnika z powodu torbieli skórzastej...

wyświetleń: 1531 komentarze: 0
5

Chirurgiczny przypadek wideo przedstawia laparoskopową operację skrętu jajnika oraz torbieli skórzastej.

Film instruktażowy do egzaminów ortopedycznych

wyświetleń: 576 komentarze: 0
5

Ten film instruktażowy jest szczególnie pomocny dla kandydatów przygotowujących się do następujących egzaminów ortopedycznych: FRC, European Board (FEBOT), SICOT Diploma i Arabic Boards. Mark Latimer...

Resekcja torbieli choledochalnej oraz zespolenie...

wyświetleń: 1483 komentarze: 0
5

Trzyletnia dziewczynka zgłosiła się z bólem i wymiotami występującymi od kilku lat. W badaniu MRCP rozpoznano u niej torbiel choledochalną typu 4. Wykonano resekcję torbieli, a następnie zespolenie wątrobowo-jelitowe...

Laparoskopowa operacja wgłobienia u niemowlęcia...

wyświetleń: 1138 komentarze: 0
5

Film przedstawia laparoskopową operację wgłobienia u niemowlęcia.

Operacja laparoskopowa przepukliny pachwinowej...

腾飞 路

Specjalizacja:  Chirurgia dziecięca
wyświetleń: 2770 komentarze: 0
3.67

Przypadek chirurgiczny: Operacja laparoskopowa przepukliny pachwinowej prawej u 3-letniej dziewczynki.

Przerostowe zwężenie odźwiernika u niemowlęcia

wyświetleń: 2238 komentarze: 0
5

Wideo przedstawia przerostowe zwężenie odźwiernika u niemowlęcia. Czas pracy 7 min. Wypisany następnego dnia z pełnym żywieniem dojelitowym. Film nie jest edytowany.

Obustronna laparoskopowa operacja wnętrostwa...

wyświetleń: 2947 komentarze: 0
5

Materiał wideo roczne dziecko z obustronnym wnętrostwem brzusznym. Wykonano obustronną orchidopeksję laparoskopową.

Laparoskopowa pyloromiotomia i zabieg PIRS u...

wyświetleń: 2478 komentarze: 0
5

Materiał wideo przedstawia laparoskopową pyloromiotomię i jednoczesne przezskórne zamknięcie pierścienia pachwinowego wewnętrznego (PIRS) u 47-dniowego chłopca o masie 3800 g.

Operacyjne usunięcie torbieli w śródpiersiu

wyświetleń: 1600 komentarze: 0
5

Materiał wideo przedstawia operacyjne usunięcie torbieli w śródpiersiu u niemowlęcia (8 miesięcy) - 2019.

Użytkownicy