Kardiochirurgia

Kardiochirurgia to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób serca i naczyń krwionośnych. Od kilkunastu lat jest podstawową specjalnością...
Kardiochirurgia to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób serca i naczyń krwionośnych. Od kilkunastu lat jest podstawową specjalnością lekarską.
Najczęściej operowane choroby serca to wrodzone wady serca (zwężenia dużych naczyń tętniczych, zwężenie lub niedomykalność zastawki dwudzielnej, przetrwały przewód tętniczy, okienko aortalno-płucne, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej, zespół Fallota, nieprawidłowe połączenie żył płucnych, połączenie dużych tętnic, serce jednokomorowe), nabyte wady serca (zwężenie lewego ujścia tętniczego i żylnego, niedomykalność zastawki mitralnej, zwężenie i niedomykalność zastawki trójdzielnej), choroba niedokrwienna serca, tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej.

Kardiochirurgiczne oddziały i kliniki należą do szybko rozwijających się i wysoko specjalistycznych jednostek. Do innowacyjnych i małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych należy zaliczyć: wideotorakoskopowe operacje wrodzonych i nabytych wad serca oraz guzów serca, wideotorakoskopowe operacje zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, OPCAB - operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego, operacje pomostowania aortalno- wieńcowego poprzez minitorakotomię lewostronną (MIDCAB) z widoetorakoskopowym pobraniem tętnicy piersiowej lewej oraz zabiegi hybrydowe.


Przyszłością i ogromną szansą dla kardiochirurgii jest ukończenie projektu zmierzającego do powstania robota kardiochirurgicznego, prowadzonego przez multidyscyplinarny zespół z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
więcej

Operacja pękniętego tętniaka aorty wstępującej...

Cheng-Hon Yap

Specjalizacja:  Kardiochirurgia
wyświetleń: 10368 komentarze: 0
5

Objawowe pęknięcie tylnej ściany tętniaka o średnicy 70 mm aorty wstępującej i łuku aorty. Umiarkowana niedomykalność zastawki aorty z centralnym jetem, trójpłatkowa zastawka aorty. Operacja została wykonana...

Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy użyciu...

wyświetleń: 13856 komentarze: 2
5

Przewód tętniczy Botalla (DA) to naturalne połączenie aorty z tętnicą płucną, przez które w życiu płodowym przepływa krew z tętnicy płucnej do aorty omijając w ten sposób łożysko płucne. Po urodzeniu...

Naprawa zespołu Ebsteina metodą da Silvy

Janusz Skalski

Specjalizacja:  Kardiochirurgia
wyświetleń: 8321 komentarze: 0
5

W materiale prof. Jose da Silva z Sao Paolo przeprowadza (i komentuje) zabieg naprawy nieprawidłowiej budowy zastawki trójdzielnej u dziecka (zespół Ebsteina). Realizacja MEDtube przeprowadzona w Uniwersyteckim...

Rekonstrukcja opuszki i aorty wstępującej - cały...

wyświetleń: 15999 komentarze: 3
4

Materiał przedstawia zabieg rekonstrukcji opuszki i aorty wstępującej. Zabieg ten zalecany jest wśród pacjentów kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu tętniaka aorty wstępującej i z niedomykalnością...

Resekcja guza mięśnia brodawkowatego z wymianą...

wyświetleń: 334 komentarze: 0
5

Resekcja guza mięśnia brodawkowatego z wymianą zastawki mitralnej.

Technika amputacji koniuszka serca w wyniku pozawałowego...

wyświetleń: 354 komentarze: 0
5

Technika amputacji koniuszka serca w wyniku pozawałowego pęknięcia przegrody międzykomorowej

Pacjent z guzem lewej komory i jednoczesnym uszkodzeniem...

wyświetleń: 353 komentarze: 0
5

Przypadek kliniczny wideo: 90-letni pacjent ze zmianami zajmującymi przestrzeń w obrębie jamy lewej komory i zastawki mitralnej oraz zwężeniem i niedomykalnością zastawki aortalnej. Wykonano wymianę zastawki...

Jednoczasowe pobranie serca i wątroby z pojedynczą...

wyświetleń: 5131 komentarze: 0
4.75

W filmie pokazano nowoczesną technikę jednoczasowego pobrania serca i wątroby, wymagającą jedynie jednej kardioplegii wstecznej. 

Mięsak prawej połowy klatki piersiowej

wyświetleń: 396 komentarze: 0
5

U chorego z mięsakiem prawej połowy klatki piersiowej wykonano wewnątrzosierdziową kontrolę naczyń i całkowite usunięcie guza.

Jak wykonać wymianę zastawki mitralnej u pacjenta...

wyświetleń: 802 komentarze: 0
5

Jak wykonać wymianę zastawki mitralnej u pacjenta ze zwężeniem i niedomykalnością mitralną.

Użytkownicy

Kanały