Kardiochirurgia

Kardiochirurgia to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób serca i naczyń krwionośnych. Od kilkunastu lat jest podstawową specjalnością...
Kardiochirurgia to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób serca i naczyń krwionośnych. Od kilkunastu lat jest podstawową specjalnością lekarską.
Najczęściej operowane choroby serca to wrodzone wady serca (zwężenia dużych naczyń tętniczych, zwężenie lub niedomykalność zastawki dwudzielnej, przetrwały przewód tętniczy, okienko aortalno-płucne, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej, zespół Fallota, nieprawidłowe połączenie żył płucnych, połączenie dużych tętnic, serce jednokomorowe), nabyte wady serca (zwężenie lewego ujścia tętniczego i żylnego, niedomykalność zastawki mitralnej, zwężenie i niedomykalność zastawki trójdzielnej), choroba niedokrwienna serca, tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej.

Kardiochirurgiczne oddziały i kliniki należą do szybko rozwijających się i wysoko specjalistycznych jednostek. Do innowacyjnych i małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych należy zaliczyć: wideotorakoskopowe operacje wrodzonych i nabytych wad serca oraz guzów serca, wideotorakoskopowe operacje zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, OPCAB - operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego, operacje pomostowania aortalno- wieńcowego poprzez minitorakotomię lewostronną (MIDCAB) z widoetorakoskopowym pobraniem tętnicy piersiowej lewej oraz zabiegi hybrydowe.


Przyszłością i ogromną szansą dla kardiochirurgii jest ukończenie projektu zmierzającego do powstania robota kardiochirurgicznego, prowadzonego przez multidyscyplinarny zespół z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
więcej

Operacja pękniętego tętniaka aorty wstępującej...

Cheng-Hon Yap

Specjalizacja:  Kardiochirurgia
wyświetleń: 12764 komentarze: 0
5

Objawowe pęknięcie tylnej ściany tętniaka o średnicy 70 mm aorty wstępującej i łuku aorty. Umiarkowana niedomykalność zastawki aorty z centralnym jetem, trójpłatkowa zastawka aorty. Operacja została wykonana...

Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy użyciu...

wyświetleń: 14226 komentarze: 2
5

Przewód tętniczy Botalla (DA) to naturalne połączenie aorty z tętnicą płucną, przez które w życiu płodowym przepływa krew z tętnicy płucnej do aorty omijając w ten sposób łożysko płucne. Po urodzeniu...

Naprawa zespołu Ebsteina metodą da Silvy

Janusz Skalski

Specjalizacja:  Kardiochirurgia
wyświetleń: 8647 komentarze: 0
5

W materiale prof. Jose da Silva z Sao Paolo przeprowadza (i komentuje) zabieg naprawy nieprawidłowiej budowy zastawki trójdzielnej u dziecka (zespół Ebsteina). Realizacja MEDtube przeprowadzona w Uniwersyteckim...

Rekonstrukcja opuszki i aorty wstępującej - cały...

wyświetleń: 16427 komentarze: 3
4

Materiał przedstawia zabieg rekonstrukcji opuszki i aorty wstępującej. Zabieg ten zalecany jest wśród pacjentów kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu tętniaka aorty wstępującej i z niedomykalnością...

Minimalnie inwazyjne usunięcie guza lewego przedsionka

wyświetleń: 310 komentarze: 0
5

Przypadek kliniczny wideo: Minimalnie inwazyjne usunięcie guza lewego przedsionka.

Małoinwazyjna operacja metodą Bentalla

wyświetleń: 518 komentarze: 0
N/A

Kardiochirurgiczny przypadek wideo: małoinwazyjna operacja metodą Bentalla.

Pacjent z ogromnym poszerzeniem lewej komory...

wyświetleń: 553 komentarze: 0
5

Przypadek wideo: pacjent z niską frakcją wyrzutową lewej komory, poszerzeniem lewej komory i skrzepem.

Tętniak rzekomy lewej komory – Percy Boateng

wyświetleń: 467 komentarze: 0
5

Lek. Percy Boateng dzieli się z lekarzem Randym Martinem przypadkiem pacjenta z tętniakiem rzekomym lewej komory. W dyskusji zwrócono uwagę na obraz kliniczny pacjenta z tętniakami rzekomymi lewej komory...

Przerzut siatkówczaka do serca

wyświetleń: 398 komentarze: 0
5

Siatkówczak to rzadka postać nowotworu złośliwego oka, która dotyka głównie dzieci i wynika z mutacji w genie RB1. Chociaż siatkówczak zwykle pozostaje zlokalizowany w oku, przerzuty do odległych narządów,...

Przeszczep serca typu domino

wyświetleń: 771 komentarze: 0
5

Nowatorski przeszczep serca odnosi się do innowacyjnych podejść i postępów w dziedzinie przeszczepiania serca. Pojawiające się technologie, takie jak systemy perfuzji narządów i techniki druku 3D, zmieniają...