Kardiochirurgia - Filmy, Dokumenty, Zdjęcia • MEDtube.pl

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób serca i naczyń krwionośnych. Od kilkunastu lat jest podstawową specjalnością lekarską.
Najczęściej operowane choroby serca to wrodzone wady serca (zwężenia dużych naczyń tętniczych, zwężenie lub niedomykalność zastawki dwudzielnej, przetrwały przewód tętniczy, okienko aortalno-płucne, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej, zespół Fallota, nieprawidłowe połączenie żył płucnych, połączenie dużych tętnic, serce jednokomorowe), nabyte wady serca (zwężenie lewego ujścia tętniczego i żylnego, niedomykalność zastawki mitralnej, zwężenie i niedomykalność zastawki trójdzielnej), choroba niedokrwienna serca, tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej.

Kardiochirurgiczne oddziały i kliniki należą do szybko rozwijających się i wysoko specjalistycznych jednostek. Do innowacyjnych i małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych należy zaliczyć: wideotorakoskopowe operacje wrodzonych i nabytych wad serca oraz guzów serca, wideotorakoskopowe operacje zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, OPCAB - operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego, operacje pomostowania aortalno- wieńcowego poprzez minitorakotomię lewostronną (MIDCAB) z widoetorakoskopowym pobraniem tętnicy piersiowej lewej oraz zabiegi hybrydowe.


Przyszłością i ogromną szansą dla kardiochirurgii jest ukończenie projektu zmierzającego do powstania robota kardiochirurgicznego, prowadzonego przez multidyscyplinarny zespół z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Wydarzenia

Aktywni

Tagi

Aorta CABG Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej implant implantacja krążenie pozaustrojowe LIMA naprawa zastawki mitralnej Naprawa zastawki mitralnej za pomocą robota operacja opuszka aorty Pomost z użyciem żyły odpiszczelowej pomostowanie tętnic wieńcowych RIMA robot rozwarstwienie aorty Serce stenoza aortalna sternotomia ŚCCS Śląskie Centrum Chorób Serca TAVI Technika chirurgiczna da Vinci LEAR tętniak ubytek przegrody międzyprzedsionkowej warsztaty kardiochirurgiczne wymiana zastawki aortalnej zapalenie wsierdzia zastawka aortalna zastawka mitralna
Sortuj po: tytule   dacie   oglądalności   

Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy...

Cyprian Augustyn

Przewód tętniczy Botalla (DA) to naturalne połączenie aorty z tętnicą płucną, przez które w życiu płodowym przepływa krew z tętnicy płucnej do aorty omijając w ten sposób łożysko płucne. Po urodzeniu...

wyświetleń: 6961 komentarze: 2

Naprawa zespołu Ebsteina metodą da Silvy

Janusz Skalski

W materiale prof. Jose da Silva z Sao Paolo przeprowadza (i komentuje) zabieg naprawy nieprawidłowiej budowy zastawki trójdzielnej u dziecka (zespół Ebsteina). Realizacja MEDtube przeprowadzona w Uniwersyteckim...

wyświetleń: 3722 komentarze: 0

Rekonstrukcja opuszki i aorty wstępującej...

Śląskie Centrum Chorób Serca

Materiał przedstawia zabieg rekonstrukcji opuszki i aorty wstępującej. Zabieg ten zalecany jest wśród pacjentów kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu tętniaka aorty wstępującej i z niedomykalnością...

wyświetleń: 8195 komentarze: 3

Rozwarstwienie aorty- patofizjologia

Grenoble Cardiac Surgery

Film przedstawia patofizjologię rozwarstwienia aorty. Oddzielenie błony wewnętrznej tętnicy występuje w osłabionej procesem chorobowym aorcie. Pomiędzy oddzielonymi blaszkami utworzony zostaje kanał,...

wyświetleń: 371 komentarze: 0

Naprawa zastawki mitralnej w zespole Barlowa

Mitral Valve Repair Center

Film przedstawia zabieg naprawy zastawki mitralnej 73-letniej pacjentki z wypadaniem płatka zastawki mitralnej wykonany w The Mount Sinai Hospital. Operacja została wykonana ze względu na szybką progresję...

wyświetleń: 1529 komentarze: 0

Chirurgiczne leczenie rozwarstwienia aorty...

Arie Blitz

Film przedstawia schemat postępowania w przypadku nieskomplikowanego rozwarstwienia aorty typu A.

wyświetleń: 1250 komentarze: 0

Usunięcie nietypowego guza z IVC przez prawy...

Arie Blitz

Film przedstawia operację usunięcia nietypowego guza znajdującego się w żyle głównej dolnej z dostępu przez prawy przedsionek. Operacja została przeprowadzona w stanie zatrzymania krążenia z utrzymaniem...

wyświetleń: 1165 komentarze: 0

Wewnątrznaczyniowa naprawa aorty piersiowej...

Simple CTS

Film przedstawia wewnątrznaczyniową naprawdę aorty piersiowej z powodu wrzodu drążącego aorty. W tym przypadku posłużono się dostępem przezkoniuszkowym ze względu na nietypowy, kręty przebieg i zwapnienia...

wyświetleń: 1367 komentarze: 1

Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej...

Simple CTS

Film przedstawia minimalnie inwazyjną metodę wszczepienia zastawki aortalnej- TAVI. Wskazaniem do zabiegu była ostra stenoza aortalna.

wyświetleń: 1514 komentarze: 0

Poszerzenie opuszki aorty z wymianą zastawki...

Erik Beyer

Film przedstawia operację poszerzenia opuszki aorty z użyciem łaty CorMatrix oraz wymianę zastawki aortalnej na zastawkę biologiczną. CorMatrix jest naturalnie występującym materiałem biologicznym. Ta...

wyświetleń: 509 komentarze: 0

Wymiana bezstentowej zastawki aorty

Erik Beyer

Film przedstawia wymianę bezstentowej zastawki aorty. U pacjenta występowała zwężona, dwupłatkowa zastawka aortalna z poszerzoną opuszką aorty.

wyświetleń: 722 komentarze: 0

Konferencja Roboty Medyczne 2016 - zaproszenie

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

9 grudnia 2016 odbędzie się w Fundacji kolejna - XIV Konferencja Roboty Medyczne. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for...

wyświetleń: 110 komentarze: 0

Minimalnie inwazyjna naprawa zastawki mitralnej

Erik Beyer

Film przedstawia zabieg naprawy zastawki mitralnej wykonany techniką minimalnego dostępu. Nacięcie wynosiło 5 cm.

wyświetleń: 412 komentarze: 0

Rekonstrukcja osierdzia z użyciem łaty Cormatrix

Erik Beyer

Film przedstawia operację rekonstrukcji osierdzia z użyciem macierzy zewnątrzkomórkowej. Cormatrix ECM jest stosowany również jako łata naczyniowa czy implant do naprawy tkanek serca.

wyświetleń: 425 komentarze: 0

Masywny zator płucny

Erik Beyer

Film przestawia zabieg trombektomii- usunięcia masywnego zatoru tętnicy płucnej z wykorzystaniem wstecznej perfuzji płuc.

wyświetleń: 603 komentarze: 0

Minimalnie inwazyjna wymiana zastawki aortalnej.

Erik Beyer

Film przestawia minimalnie inwazyjną operację wymiany zastawki aortalnej. U pacjenta obecna była ciężka stenoza dwupłatkowej zastawki aortalnej. Wszczepiono zastawkę biologiczną.

wyświetleń: 577 komentarze: 0

Zapalenie wsierdzia- wegetacja na zastawce...

Erik Beyer

Film przedstawia operację usunięcia wegetacji zastawki mitralnej powstałej w wyniku infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Wegetacja uszkodziła płatek tylny zastawki, wszczepiono zastawkę biologiczną.

wyświetleń: 721 komentarze: 0

Wzorce dystrybucji skurczowego napięcia...

Foundation Alexis Carrel

Powyższy film opisuje i wyjaśnia wzorce dystrybucji napięcia strun ścięgnistych zastawek przedsionkowo-komorowych podczas różnych faz skurczu mięśni brodawkowatych. W związku z rozwojem chirurgii rekonstrukcyjnej...

wyświetleń: 987 komentarze: 0

Rozprężalne urządzenie typu III dla łatwego...

Foundation Alexis Carrel

Powyższy film prezentuje urządzenie, które pozwala na wykonanie zespolenia aorty bez użycia szwów. W ciągu kilku minionych lat autorzy filmu zaprojektowali typ I i II urządzenia do bezszwowego zespolenia...

wyświetleń: 843 komentarze: 0

Minimalnie inwazyjna wymiana zastawki aortalnej

Film przedstawia minimalnie inwazyjną wymianę zastawki aortalnej. Autor: Tristan D. Yan

wyświetleń: 1243 komentarze: 0

Minimalnie inwazyjna operacja metodą Bentalla

Film przedstawia minimalnie inwazyjną (przez 8cm nacięcie) operację metodą Bentalla, która polega na wymianie korzenia aorty z rekonstrukcją ujść tętnic wieńcowych. Autor: Prof. Tristan D. Yan

wyświetleń: 1034 komentarze: 0

Usunięcie guza serca

Film przedstawia usunięcie brodawkowatego nowotworu zastawek serca z naprawą zastawki płucnej. Autor Dr. Erik Beyer

wyświetleń: 2380 komentarze: 0

Całkowita sternotomia

Film przedstawia sternotomię, która umożliwia dostęp do serca i wielkich naczyń, zaczynając od nacięcia skóry do otwarcia osierdzia. Autor filmu: V. Tsiopoulos MD

wyświetleń: 2054 komentarze: 0

Kaniulacja Aorty dla Krążenia Pozaustrojowego

Arie Blitz

Operacje na otwartym sercu wymagają zatrzymania pracy serca, w celu jego unieruchomienia i zapobieżenia utracie krwi. By utrzymać odpowiednią perfuzję tkanek, wymagane jest użycie pompy krążenia pozaustrojowego....

wyświetleń: 2324 komentarze: 0

Badanie kontrolne za pomocą 64-rzędowej...

Vahe Gasparyan

U 32-letniego pacjenta wykonano zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych zespolonych techniką typu Y-graft. Wykonano 5 zespoleń z następującymi tętnicami wieńcowymi:...

wyświetleń: 2327 komentarze: 0

Koronarografia 5 lat po pomostowaniu aortalno-wieńcowym...

Vahe Gasparyan

Korzyści wynikające z przeprowadzenia zabiegu CABG zostały szczegółowo udowodnione u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Większość operowanych wymaga wykonania zespolenia na wszystkich trzech gałęziach...

wyświetleń: 2444 komentarze: 0

Pomostowanie aortalno-wieńcowe techniką...

Vahe Gasparyan

Pomost tętniczy jest utworzony przez zespolenie bliższego końca wolnej tętnicy piersiowej wewnętrznej prawej (RIMA) z lewą tętnicą piersiową wewnętrzną (LIMA). Metoda ta została opisana przez Doktora...

wyświetleń: 2593 komentarze: 0

Utworzenie zespolenia typu Y-graft z użyciem...

Vahe Gasparyan

Film przedstawia technikę pomostowania aortalno-wieńcowego obiema tętnicami piersiowymi wewnętrznymi za pomocą zespolenia typu Y-graft. W pierwszej kolejności jest preparowana prawa tętnica piersiowa...

wyświetleń: 2376 komentarze: 0

Całkowicie autologiczna rekonstrukcja zastawki...

Vahe Gasparyan

Opracowałem metodę śródoperacyjnego szycia łaty z osierdzia przy zabiegu całkowitej rekonstrukcji zastawki aortalnej. Metoda ta jest oparta na morfometrii wykonanej na sercach ze zwłok. Zauważyłem silną...

wyświetleń: 3934 komentarze: 0

Pomostowanie aortalno wieńcowe obiema tętnicami...

Vahe Gasparyan

Film przedstawia pomostowanie aortalno wieńcowe obiema tętnicami piersiowymi wewnętrznymi techniką zespoleń pomostów typu Y-graft. W pierwszej kolejności jest preparowana prawa tętnica piersiowa wewnętrzna...

wyświetleń: 3736 komentarze: 0

Operacja metodą Dora – wewnątrzkomorowa...

Vahe Gasparyan

Film przedstawia nam dwa przypadki wewnątrzkomorowej plastyki lewej komory serca za pomocą okrągłej łaty (operacja metodą Dora) z powodu dużego pozawałowego akinetycznego tętniaka. Ten typ zabiegu jest...

wyświetleń: 3029 komentarze: 0

Operacja wymiany aorty wstępującej

Film przedstawia operację wymiany aorty wstępującej wraz z przebudową zatoki niewieńcowej z użyciem protezy naczyniowej Biplex o wymiarze 28mm.

wyświetleń: 4259 komentarze: 0

Chirurgia naczyń wieńcowych – część 3

Przęsłowanie tętnic wieńcowych (CABG) jest zabiegiem, który ma na celu przywrócenie odpowiedniej podaży krwi do mięśnia sercowego, poprzez wykonanie zespolenia omijającego zwężoną tętnicę. Operacja ta,...

wyświetleń: 2390 komentarze: 0

Chirurgia naczyń wieńcowych – część 2

Przęsłowanie tętnic wieńcowych (CABG) jest zabiegiem, który ma na celu przywrócenie odpowiedniej podaży krwi do mięśnia sercowego, poprzez wykonanie zespolenia omijającego zwężoną tętnicę. Operacja ta,...

wyświetleń: 2367 komentarze: 0

Chirurgia naczyń wieńcowych – część 1

Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) jest zabiegiem chirurgicznym, którego celem jest zapewnienie normalnej podaży krwi dla mięśnia sercowego, poprzez ominięcie zwężonej tętnicy. Wykonuje się je w celu...

wyświetleń: 3122 komentarze: 0

Przewlekłe rozwarstwienie aorty typu A u...

Dziennie, serce pompuje około 7000 litrów krwi. By zachować jego prawidłową funkcję, wymagana jest sprawność całego układu naczyniowego. Z tego powodu, częste są przypadki pacjentów z wieloma, nakładającymi...

wyświetleń: 2466 komentarze: 0

Naprawa zastawki mitralnej i trójdzielnej...

Głównym celem naprawy zastawki serca, jest przywrócenie jej prawidłowej funkcji. Jeśli zabieg zostanie wykonany poprawnie, umożliwia on uniknięcie użycia sztucznej zastawki oraz związanych z nią komplikacji....

wyświetleń: 2883 komentarze: 0

Alternatywne metody dostępu dla TAVI – dojście...

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej (TAVI), podczas której nowa zastawka wprowadzana jest przez naczynia krwionośne, jest jedną z metod, które pozwalają uniknąć operacji na otwartym sercu. Wymiana...

wyświetleń: 2594 komentarze: 0

Rekonstrukcja zastawki aortalnej za pomocą...

Powyższy film przedstawia operację rekonstrukcji zastawki aortalnej przy użyciu osierdzia, wykonaną przez doktora Domenico Mazitelli'ego, metodą opracowaną przez doktora Shigeyuki Ozaki'ego. Głównym celem...

wyświetleń: 3311 komentarze: 0

Naprawa zastawki mitralnej na bijącym sercu...

Naprawa zastawki mitralnej jest jedną z metod leczenia zwężenia lub niedomykalności tej zastawki. Technika wykonania tego zabiegu obejmuje annuloplastykę (wprowadzenie pierścienia, który spowoduje zbliżenie...

wyświetleń: 2676 komentarze: 0

Zabiegi kardiochirurgiczne wykonane przez...

Douglas Murphy

Skrót LEAR oznacza zabieg wykonany z bocznego dojścia endoskopowego, przy pomocy robota (Lateral Endoscopic Approach using Robotics). Technika ta pozawala chirurgowi na dostęp do klatki piersiowej przez...

wyświetleń: 2955 komentarze: 0

Naprawa ubytku przegrody międzyprzedsionkowej...

Douglas Murphy

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) jest wrodzoną wadą serca, pozwalającą na patologiczny przepływ krwi między przedsionkami. Jeśli ASD jest niewielkich rozmiarów, może nie powodować żadnych widocznych...

wyświetleń: 3278 komentarze: 0

Zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej...

Douglas Murphy

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) jest wrodzoną wadą serca, pozwalającą na patologiczny przepływ krwi między przedsionkami. Jeśli ASD jest niewielkich rozmiarów, może nie powodować żadnych widocznych...

wyświetleń: 3456 komentarze: 0

Naprawa zastawki mitralnej z użyciem robota...

Douglas Murphy

Niedomykalność zastawki mitralnej pojawia się, gdy krew powraca, przez nieszczelną zastawkę, z lewej komory do lewego przedsionka. Jest to najczęstsza nabyta wada serca, która może być spowodowana kardiomiopatią...

wyświetleń: 2104 komentarze: 0

Leczenie operacyjne ciężkiej niedomyklaności...

Douglas Murphy

Niedomykalność zastawki mitralnej pojawia się, gdy krew powraca, przez nieszczelną zastawkę, z lewej komory do lewego przedsionka. Jest to najczęstsza nabyta wada serca, która może być spowodowana kardiomiopatią...

wyświetleń: 2378 komentarze: 0

Prezentacja techniki chirurgicznej da Vinci...

Douglas Murphy

Skrót LEAR oznacza zabieg wykonany z bocznego dojścia endoskopowego, przy pomocy robota (Lateral Endoscopic Approach using Robotics). Technika ta pozawala chirurgowi na dostęp do klatki piersiowej przez...

wyświetleń: 1949 komentarze: 0

Naprawa zastawki mitralnej za pomocą robota

Douglas Murphy

Powyższy film przedstawia przypadek 35-letniej kobiety z niedomykalnością zastawki mitralnej. Trzy miesiące wcześniej pacjentka leczona była z powodu zapalenia wsierdzia, miała objawy niewydolności serca...

wyświetleń: 1929 komentarze: 0

Naprawa zastawki mitralnej wraz z zabiegiem...

Douglas Murphy

Migotanie przedsionków (AF) jest jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu serca i jest określane jako szybka i nieskoordynowana czynność elektryczna przedsionków. Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn...

wyświetleń: 3204 komentarze: 0

Naprawa zastawki mitralnej za pomocą robota...

Douglas Murphy

Głównym celem naprawy zastawki jest przywrócenie jej prawidłowej funkcji, przy jednoczesnym uniknięciu użycia sztucznych przeszczepów oraz komplikacji z nimi związanych. W przypadku prezentowanym powyżej,...

wyświetleń: 2205 komentarze: 0

Usunięcie śluzaka lewego przedsionka za...

Douglas Murphy

Śluzak jest łagodnym guzem składającym się z prymitywnej tkanki łącznej i jest najczęstszym pierwotnym nowotworem serca. Zwykle zlokalizowany jest on w lewym przedsionku i jest przymocowany do dołu owalnego...

wyświetleń: 2490 komentarze: 0

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję