Kardiochirurgia

Kardiochirurgia to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób serca i naczyń krwionośnych. Od kilkunastu lat jest podstawową specjalnością...
Kardiochirurgia to podspecjalność chirurgii zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób serca i naczyń krwionośnych. Od kilkunastu lat jest podstawową specjalnością lekarską.
Najczęściej operowane choroby serca to wrodzone wady serca (zwężenia dużych naczyń tętniczych, zwężenie lub niedomykalność zastawki dwudzielnej, przetrwały przewód tętniczy, okienko aortalno-płucne, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej, zespół Fallota, nieprawidłowe połączenie żył płucnych, połączenie dużych tętnic, serce jednokomorowe), nabyte wady serca (zwężenie lewego ujścia tętniczego i żylnego, niedomykalność zastawki mitralnej, zwężenie i niedomykalność zastawki trójdzielnej), choroba niedokrwienna serca, tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej.

Kardiochirurgiczne oddziały i kliniki należą do szybko rozwijających się i wysoko specjalistycznych jednostek. Do innowacyjnych i małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych należy zaliczyć: wideotorakoskopowe operacje wrodzonych i nabytych wad serca oraz guzów serca, wideotorakoskopowe operacje zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, OPCAB - operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego, operacje pomostowania aortalno- wieńcowego poprzez minitorakotomię lewostronną (MIDCAB) z widoetorakoskopowym pobraniem tętnicy piersiowej lewej oraz zabiegi hybrydowe.


Przyszłością i ogromną szansą dla kardiochirurgii jest ukończenie projektu zmierzającego do powstania robota kardiochirurgicznego, prowadzonego przez multidyscyplinarny zespół z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
więcej

Użytkownicy

Kanały