Śląskie Centrum Chorób Serca

Śląskie Centrum Chorób Serca

Adres
ul. M.C. Skłodowskiej 9
Zabrze
41-800 Zabrze
Polska
Data powstania
2011-12-01
Strona www
Wyświetleń
31993
Opis
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu należy do wiodących ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce. Zespół SCCS składa się z utalentowanych, świetnie wyszkolonych lekarzy: kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, radiologów, chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, pulmonologów i transplantologów oraz wspaniałych i troskliwych pielęgniarek i personelu medycznego, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy. ŚCCS w Zabrzu posiada pierwszą w Polsce prawdziwą salę hybrydową, gdzie kardiochirurg, inwazyjny kardiolog, anestezjolog mogą pracować razem, wspólnie korzystając z najnowszych zdobyczy sprzętowych. To połączenie obszernej i bardzo nowoczesnej sali operacyjnej z wszechstronnie wyposażoną salą hemodynamiczną. Wykonywać można tutaj takie zabiegi kardiochirurgiczne, jak małoinwazyjne operacje wieńcowe, zastawkowe i naczyniowe, ablacje, implantacje stengraftów aortalnych - krótko mówiąc: zakres możliwości przeprowadzanych tu zabiegów jest bardzo szeroki. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to szpital znany w kraju i zagranicą. To znana marka, która symbolizuje miasto Zabrze i nowoczesną, solidną, śląską i polską medycynę. Powstanie tej marki to efekt pracy wybitnych pionierów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii, wśród których trzeba wymienić wybitnych kardiologów, prof. Stanisława Pasyka, inicjatora nowoczesnego zabrzańskiego modelu leczenia zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej (drugiego w Europie, uruchomionego w roku 1984), dr Lili Goldstein, jednego z najwybitniejszych polskich i międzynarodowych ekspertów w zakresie wrodzonych wad serca u dzieci oraz prof. Zbigniewa Religę, twórcę nowoczesnej kardiochirurgii w Zabrzu, pioniera transplantacji serca (1985) oraz mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce (1987).

Publikowane materiały