Patronat honorowy

Patronat honorowy

Realizacja misji portalu MEDtube, jaką jest szerzenie wiedzy medycznej oraz podnoszenie poziomu nauk medycznych w Polsce i na świecie, zyskała uznanie światowej elity środowiska medycznego. Patronami honorowymi portalu MEDtube są:

Society of Laparoendoscopic Surgeons

SLS jest największym towarzystwem chirugii laparoskopowej i małoinwazyjnej w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Północnej. Skupia ponad 6000 aktywnych członków. Trzy główne obszary działalności SLS to chirurgia endoskopowa, ginekologia laproskopowa i endourologia.

International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists
International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists

International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists jest wpływowym towarzystwem medycznym skupiającym ponad 1700 chirurgów, gastroenterologów oraz onkologów z ponad 90 krajów. IASGO aktywnie wspiera interdyscyplinarną współpracę lekarzy zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu pokarmowego poprzez prowadzenie badań naukowych, kształcenie podyplomowe oraz dostarczanie najnowszej wiedzy medycznej.

Clinical Robotic Surgery Association
Clinical Robotic Surgery Association

CRSA jest towarzystwem medycznym koncentrującym się na kwestiach praktycznych chirurgii ogólnej i jej specjalności pokrewnych: chirurgii tranplantacyjnej, onkologicznej, bariatrycznej, kolorektalnej oraz naczyniowej. Jego celem jest dostarczenie klinicznych, edukacyjnych i innowacyjnych usług wspierających wykorzystywanie technik robotowych w medycynie zabiegowej.

Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe
Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe

Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe zrzesza lekarzy różnych specjalności w celu interdyscyplinarnego badania i leczenia przepuklin. EHS organizuje corocznie międzynarodowe kongresy poświęcone tematyce przepuklin ( International Congress of the European Hernia Society – GREPA) i corocznie w kooperacji z AHS spotkania specjalistów przepuklinowych (Annual EHS/AHSJoint Hernia Congress).

Europejskie Towarzystwo Chirurgii

Europejskie Towarzystwo Chirurgii (ESS) jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych organizacji skupiającą chirurgów z całej Europy. Jej głównym celem jest koordynowanie i wspieranie rozwoju chirurgii w aspekcie klinicznym i naukowo-badawczym, a także promowanie największych osiągnięć tej dziedziny medycyny w Europie i na świecie.

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Jedno z pierwszych towarzystw medycznych w Polsce, działające od 1889 roku. Celem TCHP jest szerzenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji wśród lekarzy chirurgów. Nowoczesne podejście oraz postrzeganie Internetu jako cennego źródła informacji medycznych zdecydowało o podjęciu bliskiej współpracy z portalem MedTube.pl. Na kanale towarzystwa znajdują się najciekawsze przypadki medyczne z archiwum TCHP.

Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

W ramach Sekcji wymieniane są doświadczenia, opisywane ciekawe przypadki, prezentowane nowe techniki zabiegowe, osiągnięcia i doświadczenia chirurgów w operacjach laparoskopowych i endoskopowych. Sekcja liczy ponad 400 aktywnych członków oraz wielu kandydatów i sympatyków.

Polski Klub Koloproktologii

Celem działania Klubu jest dążenie do rozwoju klinicznego i naukowego polskiej chirurgii kolorektalnej, propagowanie najnowszych trendów i osiągnięć w tej dziedzinie wśród lekarzy chirurgów oraz koleżanek i kolegów reprezentujących inne, pokrewne specjalności. Nasza ideą jest także ścisła współpraca z pielęgniarkami stomijnymi i pacjentami.

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne działa od 1928 roku. Przedmiotem zainteresowania Towarzystwa jest dziedzina medycyny obejmująca rozpoznanie, zapobieganie, leczenie i rehabilitację wad, chorób i uszkodzeń narządu ruchu i inne dziedziny nauki wspierające rozwój ortopedii.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechniania wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej liczy ok 200 członków, w tym przeszło 160 specjalistów chirurgii plastycznej. Celem towarzystwa jest m.in. rozwijanie i propagowanie polskiej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne powstało w roku 1951. Zrzesza ponad 8000 lekarzy stomatologów. W ciągu prawie sześćdziesięcioletniej historii PTS zorganizowało XI Kongresów, około 350 zjazdów sekcji specjalistycznych i prawie 11 tysięcy zebrań naukowo - szkoleniowych w oddziałach.

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne
Polskie Towarzystwo Periodontologiczne

Misją Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego jest popieranie i rozwijanie badań naukowych, technik leczenia, profilaktyki, badań diagnostycznych dotyczących chorób błony śluzowej i przyzębia jamy ustnej.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTCHO) skupia wokół siebie lekarzy chcących walczyć z chorobami nowotworowymi. W związku z silnym rozwojem Internetu, za pośrednictwem kanału założonego w portalu dla lekarzy MEDtube, towarzystwo pragnie zwiększyć swoją dostępność dla profesjonalistów.

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych od 1965 roku zrzesza lekarzy, zainteresowanych zagadnieniami chirurgii dziecięcej. W ramach Towarzystwa działają następujące sekcje: Sekcja Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Sekcja Historii Chirurgii Dziecięcej, Sekcja Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Sekcja Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Sekcja Urologii Dziecięcej, Sekcja Torakochirurgii oraz Sekcja Zakażeń.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne powstało w 1987 roku, skupia lekarzy i wszystkie osoby zajmujące się w swojej pracy cukrzycą.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa
Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Towarzystwo prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i społeczną w dziedzinie medycyny, obejmującą rozpoznanie, profilaktykę i leczenie wszystkich schorzeń i deformacji kręgosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem metod chirurgicznych.

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne (Polish Lipid Association - PoLA) powstało po to, by poprawić istniejącą sytuację. PoLA jest afiliowanym partnerem amerykańskiego towarzystwa National Lipid Association (NLA) i działa z nim w ścisłej współpracy. PoLA jest towarzystwem otwartym i chce połączyć siły ze wszystkimi towarzystwami i osobami, które zajmują się powyższymi zagadnieniami.

Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej

Misją Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej (PTMReg) jest działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia w obszarze nowej dziedziny wiedzy medycznej - medycyny regeneracyjnej. Celem PTMReg jest m.in. integrowanie różnych środowisk lekarskich i naukowych, inicjowanie wspólnych badań i szerzenie osiągnięć w zakresie medycyny regeneracyjnej w kraju i za granicą, a także wypracowywanie norm prawnych i etycznych dla stosowania komórek macierzystych we współczesnej medycynie.

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Celem Towarzystwa jest działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia społeczeństwa, rozwoju i integracji działalności naukowej w dziedzinie okulistyki oraz kształtowania właściwych postaw społecznych i etyki zawodowej środowiska.

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Największe w Polsce towarzystwo medyczne skupiające lekarzy zajmujących się schorzeniami układu moczowo-płciowego. Działa od 1949 roku. W ramach PTU funkcjonuje 5 sekcji: Sekcja Adeptów Urologii PTU, Sekcja Endourologii i ESWL PTU, Sekcja Urologów Wojskowych PTU, Sekcja Seksuologii i Andrologii PTU, Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych.

Polskie Towarzystwo Urologiczne - Sekcja Endourologii i ESWL

Sekcja Endourologii PTU to grupa działająca w ramach Polskiego Towarzystwa Urologicznego, skupiająca najlepszych polskich profesjonalistów zajmujących się małoinwazyjnymi technikami w leczeniu chorób układu moczowo-płciowegoi. Sekcja jest nastawiona na edukację lekarzy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji w bardzo szybko rozwijającej się dziedzinie endourologii, laparoskopii i ESWL. Sekcja prowadzi intensywną współpracę z podobnymi organizacjami zagranicą, wspierając w ten sposób obustronną wymianę wiedzy.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej

Misją Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej jest wprowadzanie nowych technik operacyjnych z wykorzystaniem robota chirurgicznego oraz propagowanie wiedzy na temat samego robota i jego możliwości. Towarzystwo powstało z inicjatywy lekarzy ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo- Rozwojowego.

Polskie Towarzystwo Patologów

Polskie Towarzystwo Patologów jest towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnopolskim działającym od 1958 roku przez oddziały terenowe i sekcje naukowe a opierającym swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Realizacja celów Towarzystwa jakimi są m.in. udostępnianie i rozpowszechnianie zdobyczy współczesnej medycyny zaowocowało współpracą z portalem MedTube.pl. Zapraszamy do odwiedzenia kanału Polskiego Towarzystwa Patologów.