Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna to dział medycyny zajmujący się leczeniem operacyjnym. Jest to podstawowa specjalność lekarska, z której wyodrębniło się wiele podspecjalizacji...
Chirurgia ogólna to dział medycyny zajmujący się leczeniem operacyjnym. Jest to podstawowa specjalność lekarska, z której wyodrębniło się wiele podspecjalizacji m. in. torakochirurgia, chirurgia naczyniowa, chirurgia przewodu pokarmowego, kardiochirurgia, neurochirurgia, urologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia urazowa, ortopedia, czy transplantologia.

Praca chirurga skupia się głównie na przeprowadzaniu różnego rodzaju operacji, ponadto chirurdzy zajmują się opracowywaniem ran i zakażeń, udzielaniem doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz opieką przed- i pooperacyjną.

Rozwój techniki pozwala na różnorodność metod przeprowadzania zabiegów chirurgicznych np.: za pomocą endoskopu, laparoskopu, robota chirurgicznego, czy z dostępu klasycznego.

Endoskopia umożliwia pobranie wycinków histopatologicznych, wykonywanie wewnątrznarządowej ultrasonografii oraz wykonywanie zabiegów tj.: polipektomii, opaskowania żylaków przełyku, protezowania, założenia gastrostomii, paliatywnych w leczeniu raka przełyku.

Laparoskopia, podobnie jak użycie robota chirurgicznego, daje możliwość odstąpienia od szerokiego otwierania powłok brzusznych, a w konsekwencji tego pacjent ma mniejszą ranę operacyjną, mniejszy ból pooperacyjny, istnieje mniejsze ryzyko zakażeń i innych powikłań, uzyskuje się lepszy efekt kosmetyczny w porównaniu do operacji klasycznych oraz czas hospitalizacji i rekonwalescencji jest znacznie skrócony.
więcej

Resekcja raka odbytnicy metodą TaTME

wyświetleń: 11520 komentarze: 0
4.5

Laparoskopowe i przezodbytnicze wycięcie mezorektum (TME) z powodu raka środkowej części oodbytnicy.

Laparoskopowa resekcja klinowa nowotworu podścieliskowego...

wyświetleń: 22904 komentarze: 0
4.3

Pacjent z bólem brzucha, u którego zdiagnozowano nowotwór podścieliskowy jelita czczego. Wykonano laparoskopową resekcję klinową.

Krwawienie po laparoskopowej resekcji żołądka

wyświetleń: 11853 komentarze: 0
4.5

Materiał przedstawia skomplikowany przypadek laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka przeprowadzonej przez chirurga stażystę. Celem naszego video było pokazanie jak łatwo podczas tego typu operacji...

Zespolenie jelitowe - zastosowanie zieleni indocyjaninowej

wyświetleń: 7492 komentarze: 0
5

 Film przedstawia przygotowanie do zespolenia jelita grubego z odbytnicą. Zastosowano zieleń indocyjaninową.

Cholecystektomia metodą minilaparoskopową

wyświetleń: 16150 komentarze: 6
4.78

Film przedstawia zabieg mini laparoskopowej cholecystektomii. Cholecystektomia wykonana jest w pełni za pomocą mini (3mm) narzędzi - używana jest tylko 10 mm optyka, zabieg bez użycia klipsów, używano...

Laparoskopowa fundoplikacja sposobem Dor z miotomią...

wyświetleń: 11932 komentarze: 0
4.5

Film przedstawia zabieg laparoskopowej fundoplikacji sposobem Dor oraz miotomii sposobem Hellera z powodu achalazji przełyku.

Nerwy autonomiczne podczas taTME

wyświetleń: 9236 komentarze: 1
5

Położenie nerwów układu autonomicznego, a laparoskopowe wycięcie mezorectum u osoby otyłej. Wideo przygotowane przez: Marecik, Sheikh, Vercillo-Goss, Zawadzki, Park, Prasad. Materiał ze szczegółowym komentarzem...

TaTME - transanalne całkowite wycięcie mezorectum...

wyświetleń: 7587 komentarze: 1
5

Materiał instruktażowy ze szczegółowym komentarzem z nowatorskiego zabiegu - transanalnego całkowitego wycięcia mezorectum z odbytnicą (TaTME - TransAnal Total Mezorectum Excision). 

Resekcja przełyku metodą torakoskopową i klasyczną

wyświetleń: 3579 komentarze: 0
5

W materiale filmowym zaprezentowany jest zabieg resekcji przełyku metodą torakoskopową i klasyczną. Zabieg wykonuje i szczegółowo komentuje doc. Tomasz Skoczylas, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej...

Laparoskopowa hernioplastyka metodą Totally Extraperitoneal...

wyświetleń: 2721 komentarze: 0
5

Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zarówno raka stercza, jak i przepukliny pachwinowej. Według niektórych szacunków aż jedna trzecia pacjentów poddawanych prostatektomii radykalnej ma współistniejącą przepuklinę...