Kardiologia

Kardiologia to dział medycyny zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Jest podstawową specjalnością lekarską. W kompetencji kardiologów...
Kardiologia to dział medycyny zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Jest podstawową specjalnością lekarską. W kompetencji kardiologów leży leczenie szeroko pojętej choroby niedokrwiennej serca (stabilne i ostre zespoły wieńcowe), zaburzeń rytmu serca i przewodzenia (częstoskurcze komorowe i przedsionkowe, zespoły preekscytacji, tachyarytmie zatokowe, migotanie i trzepotanie przedsionków, zaburzenia automatyzmu), wad zastawek (zwężenia i niedomykalność zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej, wady złożone), wad serca (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetralogia Fallota, przetrwały przewód tętniczy), chorób wsierdzia, chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie), chorób osierdzia (zapalenie, tamponada, torbiele), niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Do specjalistycznych badań wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej zalicza się elektrokardiografię, angiografię wieńcową, angiografię rezonansu magnetycznego, tomografię komputerową, scyntygrafię serca, echokardiografię, badania hemodynamiczne (cewnikowanie serca, pomiar pojemności minutowej serca, koronarografia).

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego skupia się na farmakoterapii oraz zabiegach kardiochirurgicznych, tradycyjnych bądź też małoinwazyjnych (np. przezskórne interwencje wieńcowe PCI).
więcej

Valve for Life in Europe. Status, Achievements...

THT Poland

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 1261 komentarze: 0
5

Prezentacja pt. "Valve for Life in Europe. Status, Achievements and Plans", której autorem jest prof. Adam Witkowski, podczas Transcatheter Heart Team Poland Conference w Warszawie, 1-2 marca...

Zabieg wszczepienia stymulatora bezelektrodowego

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 2631 komentarze: 0
5

Film prezentuje zabieg wszczepienia stymulatora bezelektrodowego (Micra firmy Medtronic). Zabieg przeprowowadzono w SCSS w Zabrzu. Komentarz - dr hab. Oskar Kowalski. Realizacja MEDtube.

Ostra niewydolność serca – przypadek kliniczny

wyświetleń: 1827 komentarze: 0
5

Materiał zarejestrowany podczas IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbyła się w dniu 19 czerwca 2020 roku. Prezentuje M. Kalużna-Oleksy. Dyskusja...

Stymulacja pęczka Hisa - dr Paweł Moskal, I cz.

wyświetleń: 901 komentarze: 0
5

Zapis I części wykładu Pana dr. Pawła Moskala wygłoszonego w czase IX edycji konferenci EKG I STYMULATOR (2020) - www.ekg.kardiolodz.pl.

Monitor kardioogiczny Periscope

O.P. Bhandari

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 5111 komentarze: 0
N/A

Film prezentuje monitor kardioogiczny periscope.

Angiografia tętnic wiecowych. Koronarografia.

Dan Izzo

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 21528 komentarze: 0
3

Koronarografia jest wykonywana, aby zwizualizować istotnie klinicznie zmiany w tętnicach wieńcowych. Na podstawie tego badania umożliwiona jest kwalifikacja pacjenta do angioplastyki lub pomostowania...

Echokardiograficzny pomiar pojemności minutowej...

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 7446 komentarze: 0
N/A

Powyższy film przedstawia echokardiograficzny pomiar pojemności minutowej serca.

Echokardiograficzny obliczanie pojemności minutowej...

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 6720 komentarze: 0
N/A

Film prezentuje echokardiograficzne obliczanie pojemności minutowej serca.

Mała pojemność minutowa serca

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 4883 komentarze: 0
N/A

Na filmie przedstawiono małą pojemność minutową serca.

Prawidłowy przepływ w żyle płucnej

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 7121 komentarze: 0
N/A

Film obrazuje prawidłowy przepływ w żyle płucnej.

Kanały