Kardiologia

Kardiologia to dział medycyny zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Jest podstawową specjalnością lekarską. W kompetencji kardiologów...
Kardiologia to dział medycyny zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Jest podstawową specjalnością lekarską. W kompetencji kardiologów leży leczenie szeroko pojętej choroby niedokrwiennej serca (stabilne i ostre zespoły wieńcowe), zaburzeń rytmu serca i przewodzenia (częstoskurcze komorowe i przedsionkowe, zespoły preekscytacji, tachyarytmie zatokowe, migotanie i trzepotanie przedsionków, zaburzenia automatyzmu), wad zastawek (zwężenia i niedomykalność zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej, wady złożone), wad serca (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetralogia Fallota, przetrwały przewód tętniczy), chorób wsierdzia, chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie), chorób osierdzia (zapalenie, tamponada, torbiele), niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Do specjalistycznych badań wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej zalicza się elektrokardiografię, angiografię wieńcową, angiografię rezonansu magnetycznego, tomografię komputerową, scyntygrafię serca, echokardiografię, badania hemodynamiczne (cewnikowanie serca, pomiar pojemności minutowej serca, koronarografia).

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego skupia się na farmakoterapii oraz zabiegach kardiochirurgicznych, tradycyjnych bądź też małoinwazyjnych (np. przezskórne interwencje wieńcowe PCI).
więcej

Ostry zawał mięśnia sercowego przedniej części...

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 6360 komentarze: 0
N/A

Powyższy film przedstawia ostry zawał mięśnia sercowego przedniej części przegrody echo 3d.

Kardiomiopatia niedokrwienna

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 4972 komentarze: 0
5

Film prezentuje kardiomiopiatię niedokrwienną.

Paradoksalny ruch przegrody

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 24704 komentarze: 0
1

Film prezentuje paradoksalny ruch przegrody.

Prawidłowy przepływ w żyle płucnej

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 7121 komentarze: 0
N/A

Film obrazuje prawidłowy przepływ w żyle płucnej.

Mała pojemność minutowa serca

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 4883 komentarze: 0
N/A

Na filmie przedstawiono małą pojemność minutową serca.

Echokardiograficzny obliczanie pojemności minutowej...

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 6720 komentarze: 0
N/A

Film prezentuje echokardiograficzne obliczanie pojemności minutowej serca.

Echokardiograficzny pomiar pojemności minutowej...

echo cardiographie

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 7446 komentarze: 0
N/A

Powyższy film przedstawia echokardiograficzny pomiar pojemności minutowej serca.

Angiografia tętnic wiecowych. Koronarografia.

Dan Izzo

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 21528 komentarze: 0
3

Koronarografia jest wykonywana, aby zwizualizować istotnie klinicznie zmiany w tętnicach wieńcowych. Na podstawie tego badania umożliwiona jest kwalifikacja pacjenta do angioplastyki lub pomostowania...

Monitor kardioogiczny Periscope

O.P. Bhandari

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 5111 komentarze: 0
N/A

Film prezentuje monitor kardioogiczny periscope.

Kanały