Szkolenia z hematologii

Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH)

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1600 komentarze: 0
5

Nocna napadowa hemoglobinuria jest rzadką, przewlekłą i potencjalnie zagrażającą życiu chorobą krwi spowodowaną nieprawidłową aktywnością dopełniacza, który niszczy erytrocyty (hemoliza) oraz doprowadza...

Anemia związana z zespołem mielodysplastycznym

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1227 komentarze: 0
5

Animacja przedstawia ogólne informacje, takie jak przyczyny, najczęstsze objawy oraz diagnozę zespołów mielodysplastycznych oraz anemii związanej z tymi zespołami. Zaprezentowano też różne podtypy zespołów...

Obraz histopatologiczny krwi - ostra białaczka

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1868 komentarze: 0
5

Na filmie porównano rozmazy prawidłowej i patologicznej krwi. W przypadku rozmazu od chorego widoczne jest dużo większy odsetek jądrowych komórek (krwinki białe) w stosunku do bezjądrzastych komórek (czerwone...

Przeszczep szpiku kostnego oraz przeczep komórek...

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1750 komentarze: 0
4.5

Na filmie przedstawiono informacje dotyczące procedury przeszczepiania szpiku kostnego. Omówiono jak dobiera się dawcę do przeszczepu oraz wybór miejsca w organizmie, z którego zostaną pobrane komórki....

Ostra białaczka szpikowa - diagnoza i leczenie...

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 2270 komentarze: 0
5

Na początku tej prezentacji przedstawiono występowanie ostrej białaczki szpikowej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, patofizjologię tego nowotworu oraz ogólne informacje dotyczące hematopoezy. Następnie...

Diagnozowanie ostrych białaczek szpikowych

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1483 komentarze: 0
5

Animacja przedstawia badania wykonywane w celu diagnozowania ostrej białaczki szpikowej (AML), ostrej białaczki ze zmianami mielodysplastycznymi oraz ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii (t-AML)....

Zrozumienie ostrej białaczki szpikowej (AML)

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1260 komentarze: 0
N/A

Animacja przedstawia ogólne wiadomości dotyczące ostrej białaczki szpikowej (AML) - nowotworu krwi i szpiku kostnego, który występuje u osób z nadmierną liczbą nieprawidłowych komórek zwanych mieloblastami....

Napadowa nocna hemoglobinuria - mechanizmy hemolizy...

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1534 komentarze: 0
5

Napadowa nocna hemoglobinuria (PNH) to rzadka, nabyta, zagrażająca życiu choroba, która charakteryzuje się niszczeniem erytrocytów (hemoliza) przez dopełniacz - element wrodzonej odporności człowieka....

Szpiczak plazmocytowy - co to?

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 1379 komentarze: 0
5

Szpiczak plazmocytowy to nowotwór dotyczący plazmocytów - jednego z rodzaju białych krwinek. Film przedstawia czynniki ryzyka, objawy choroby i wyjaśnia skąd się biorą, diagnozę i leczenie tej jednostki...

Objawy chłoniaka

Specjalizacja:  Hematologia
wyświetleń: 2045 komentarze: 0
5

W filmie doktor Andrew Davies mówi o najczęstszych objawach chłoniaka, zarówno o objawach B jak i objawach miejscowych. Należy podkreślić, że symptomy chłoniaka mogą być bardzo ogólne i często występują...

Użytkownicy

Kanały