Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca to podspecjalność chirurgii, która została wyodrębniona po II wojnie światowej, kiedy nastąpił szybki rozwój nauk medycznych. Obecnie należy...
Chirurgia dziecięca to podspecjalność chirurgii, która została wyodrębniona po II wojnie światowej, kiedy nastąpił szybki rozwój nauk medycznych. Obecnie należy do podstawowych specjalności lekarskich.

Odrębność chirurgii dziecięcej od chirurgii osób dorosłych wynika z faktu, że dziecko, a tym bardziej noworodek, nie jest„"małym człowiekiem" lecz niedojrzałym pod względem anatomicznym i fizjologicznym organizmem. Odmienność tej specjalności przejawia się w różnorodności chorób specyficznych dla wieku dziecięcego oraz występowaniu wad wrodzonych dotyczących każdego z układów organizmu.

Do wad rozwojowych podlegających leczeniu operacyjnemu należą: torbiele i przetoki szyi, atrezja przełyku, wrodzona przepuklina przeponowa, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza, przetoka przełykowo-tchawicza, gruczolakowatość torbielowata płuc, rozedma płatowa, sekwestracja płuc, rozszczep tchawiczo-przełykowy, torbiele bronchogenne klatki piersiowej, zarośnięcie jelita, niedrożność smółkowa jelit, zaburzony zwrot jelit, martwicze zapalenie jelit, choroba Hirschprunga, wgłobienie jelita, przerostowe zwężenie odźwiernika, zarośnięcie dróg żółciowych, torbiele przewodu żółciowego wspólnego, wytrzewienie wrodzone, przepuklina sznura pępowinowego.

Poza operacjami wad wrodzonych chirurdzy dziecięcy stykają się z innymi przypadkami chirurgicznymi występującymi u dzieci tj.: uchyłek Meckela, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, przepuklina pachwinowa, wodniak jądra, skręt jądra, skręt przypadku jądra, zapalenie jądra, zapalenie najądrza, stulejka, załupek.

Konsultantem krajowym do spraw chirurgii dziecięcej jest obecnie prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński z Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii z Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
więcej

Korekcja spodziectwa kroczowego

wyświetleń: 3231 komentarze: 0
5

Materiał wideo przedstawia korekcje ciężkich przypadków spodziectwa (spodziectwa kroczowego), wykonane przez dr Ahmeda Abdelmohsena z Egiptu. Przedstawiony przypadek chłopca, który urodził się z kobiecymi...

Przepuklina i wodniak u dzieci

wyświetleń: 10486 komentarze: 1
5

Film przedstawia wrodzoną przepuklinę pachwinową i wodniaka u dzieci. Autorem nagrania jest dr Ahhmed Abdelmohsen. W filmie pokazana jest podstawowa operacja przepukliny techniką otwartą, która jest jedną...

Niezstąpienie jąder - laparoskopia

wyświetleń: 3865 komentarze: 0
5

Materiał wideo przedstawia procedurę laparoskopową wykonaną ze względu na niezstąpienie jąder. W badaniu jądro atroficzne, niewyczuwalne. 

Moczowód ektopowy - leczenie chirurgiczne z użyciem...

wyświetleń: 2274 komentarze: 0
5

Film przedstawia przypadek 3-letniej dziewczynki z objawami wyciekania moczu z pochwy. Rozpoznano ektopię moczowodu. Leczenie polegało na wszyciu dystalnego końca ektopowego moczowodu do pęcherza moczowego...

Operacja przetoki skrzelowej z dwustopniowym...

wyświetleń: 3188 komentarze: 0
3

Film przedstawia operacyjne nacięcie przetoki skrzelowej u 8-letniej dziewczynki z wrodzoną nadobojczykową przetoką skrzelową po stronie prawej o długim przebiegu. Dr Burkan Nasr.

Operacja z użyciem robota ektopowo położonego...

wyświetleń: 1997 komentarze: 0
5

W niepoddanym edycji filmie pokazano operację pojedynczego moczowodu prawego uchodzącego do światła pochwy. Moczowód odcięto w części dystalnej i połączono z pęcherzem moczowym. Operacja została przeprowadzona...

Radykalna nefrektomia z użyciem robota z powodu...

wyświetleń: 2326 komentarze: 0
5

W filmie pokazano radykalną nefrektomię z użyciem robota z powodu guza Wilmsa.

Laparoskopowa operacja Ladda u noworodka z malrotacją...

wyświetleń: 3776 komentarze: 0
5

W filmie pokazano laparoskopową operację Ladda u noworodka z malrotacją jelit. Procedura została przeprowadzona z użyciem 3 portów.

Atrezja przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową...

wyświetleń: 3535 komentarze: 2
5

W filmie pokazano preparowanie górnego odcinka przełyku. Jest to kluczowy etap torakoskopowej operacji atrezji przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową; nieumiejętne preparowanie grozi uszkodzeniem tchawicy...

Cholecystektomia z użyciem robota u pacjenta...

wyświetleń: 4278 komentarze: 0
5

W filmie pokazano cholecystektomię z użyciem robota u 5-letniego pacjenta z kamicą pęcherzyka żółciowego na tle wrodzonej niedokrwistości hemolitycznej. Użyto zieleni indocyjaninowej.

Użytkownicy