Wszystkie specjalizacje

Materiały dotyczące wszystkich specjalizacji.

Żywienie w chorobach układu sercowo-naczyniowego...

Kategoria:  Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Dietetyka, Dla studentów, Endokrynologia ...
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  1798 komentarze: 16

Kurs zawiera informacje o dietoterapii w chorobach układu krążenia bazujące głównie na aktualnym stanowisku Polskiego Towarzystwa Dietetyki dotyczącym standardów leczenia dietetycznego w kardiologii 2016 oraz wytycznych ESC/EAS dotyczących leczenia zaburzeń lipidowych z 2016 roku.

Zespół różyczki wrodzonej - Zespół Gregga

Kategoria:  Ginekologia, Medycyna rodzinna, Neonatologia, Pediatria
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  883 komentarze: 4

W tym krótkim kursie dowiesz się podstawowych informacji nt. Zespołu Różyczki Wrodzonej zwanej Zespołem Gregga. Etiopatogeneza, obraz kliniczny, patologie, rozpoznanie, leczenie oraz zapobieganie.

Zespół jelita drażliwego

Kategoria:  Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Dermatologia, Diabetologia, Dla studentów ...
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  1106 komentarze: 5

Celem kursu jest poznanie etiopatogenezy i symptomatologii zespołu jelita drażliwego. IBS (Irritable bowel syndrome) to jedna z najczęstszych dolegliwości układu pokarmowego. Należy jednak pamiętać, że nawet charakterystyczne objawy zespołu jelita drażliwego mogą wskazywać na wiele innych schorzeń. Przed postawieniem rozpoznania konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej mającej na celu wykluczenie organicznego lub biochemicznego charakteru zmian.

Zdrowie publiczne - Baza pytań do LEK

Kategoria:  Uczelnia medyczna
dodano:  2 lata temu wyświetleń:  570 Liczba pytań:  76

Oficjalna baza pytań do LEK od CEM ze Zdrowia publicznego

Zaburzenia wodno-elektrolitowe i równowagi...

Kategoria:  Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Diabetologia, Dla studentów ...
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  1520 komentarze: 9

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej odnoszą się do wszelkich zaburzeń homeostazy organizmu, które wywołane są nadmierną utratą wody lub przewodnieniem oraz zmianami w gospodarce elektrolitowej organizmu. Zaburzenia wodno-elektrolitowe prowadzą do nieprawidłowego funcjonowania narządów wewnętrznych.

Zaburzenia psychiczne w okresie okołoporodowym

Kategoria:  Dietetyka, Dla studentów, Farmakologia kliniczna, Ginekologia, Pediatria ...
dodano:  5 lat temu wyświetleń:  890 komentarze: 2

Okres ciąży oraz połogu to niezwykle ważny, ale również zmienny i trudny czas dla pacjentek. Zaburzenia psychiczne u kobiet po porodzie mogą pojawić się jako kontynuacja objawów choroby, która istaniała już wcześniej, jako jej nawrót lub zaostrzenie, ale mogą także pojawić się po raz pierwszy w życiu. Warto jest więc znać podstawowe zasady leczenia pacjentek po porodzie

Wyprysk

Kategoria:  Dermatologia
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  314 komentarze: 1

Kurs eLearning z dziedziny dermatologii opisujący problem wyprysków. Zawarte są w nim definicje, najważniejsze informacje a także ilustracje.

Wykwity

Kategoria:  Dermatologia
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  543 komentarze: 2

Kurs eLearning z dziedziny dermatologii opisujący problem wykwitów. Kurs zawiera definicje, najważniejsze informacje a także ilustracje wykwitów.

Wstrząs

Kategoria:  Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Dermatologia, Diabetologia, Dla studentów ...
dodano:  3 lata temu wyświetleń:  2580 komentarze: 20

Kurs z zakresu podstawowych umiejętności klinicznych. Wiedza na temat leczenia wstrząsów jest wymagana w każdej specjalizacji. Test po kursie wyznacza zagadnienia, które powinny zostać opanowane przez uczestnika kursu. Nabyte umiejętności podlegają samoocenie przez uczestnika

Urazy zębów stałych

Kategoria:  Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Dla studentów, Implantologia stomatologiczna, Medycyna estetyczna ...
dodano:  8 miesięcy temu wyświetleń:  310 komentarze: 1

U młodych pacjentów częstą przyczyną zgłoszeń do gabinetu stomatologicznego są urazy. Powyższy kurs pozwala poznać klasyfikację urazów oraz postępowanie w konkretnych przypadkach.

Użytkownicy