Szkolenia dla pielęgniarek i personelu medycznego

Pielęgniarki i personel medyczny to grupa specjalistów zdrowia zajmujących się opieką, leczeniem i wsparciem pacjentów w różnych instytucjach medycznych, takich jak szpitale, przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia, domy opieki, kliniki, szkoły, zakłady pracy i inne. Pielęgniarki wykonują różnorodne zadania, w tym prowadzenie wywiadów medycznych, pomiar parametrów życiowych, podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy, wsparcie emocjonalne pacjentów i ich rodzin, edukację zdrowotną, prowadzenie dokumentacji medycznej, koordynację opieki, oraz wiele innych czynności związanych z codzienną opieką nad pacjentem.

Personel medyczny obejmuje pielęgniarki ogólne, pielęgniarki specjalistyczne, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, techników medycznych, asystentów medycznych, oraz wiele innych zawodów medycznych, które współpracują ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej dla pacjentów. Pielęgniarki i personel medyczny pracują zespołowo z lekarzami, terapeutami, psychologami, dietetykami, pracownikami socjalnymi, wolontariuszami i innymi specjalistami medycznymi, aby zapewnić pacjentom wsparcie na każdym etapie leczenia oraz dla osiągnięcia jak najlepszych wyników zdrowotnych i jakości życia.
Liczba wyników
Sortuj wg

Wiedza personelu na temat stomii

wyświetleń: 1029 komentarze: 0
5

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat stomii jelitowych. Autorzy: Kinga Nowak, Julia Modrzejewska. SISC 2022 Zabrze, 23.04.2022

Mechanizm powstawania urazów

wyświetleń: 3389 komentarze: 0
5

Zawartość filmu opisuje ryzyko występowania, mechanizm powstawania oraz skutki urazów dla pacjenta oraz społeczeństwa.

Protokoły stosowane u pacjentów urazowych

wyświetleń: 2382 komentarze: 0
5

Zawartość filmu to przede wszystkim opis podstawowych protokołów urazowych wraz z najcenniejszymi informacjami o nich (wadach, zaletach, zastosowana ).

Historia rozwoju centrów urazowych

wyświetleń: 2297 komentarze: 0
5

Jakie były początki powstawania centrum urazowego w San Diego? a jak jest dzisiaj? Co dało wprowadzenie takich centrów ? Jakie są tego rezultatu? i jak zmienił się system edukacji o urazach? Ten filmik...

Uraz mięśni szkieletowych

wyświetleń: 2345 komentarze: 0
5

Film złożony jest z dwóch części - pierwszej opisuje charakterystykę urazów/ złamań (mechanizm powstawania, szacowanie następstw urazów (zasada 5P) oraz diagnostykę ) druga cześć opisuje rolę pielęgniarki...

Warsztat - postępowanie z pacjentem urazowym...

wyświetleń: 2795 komentarze: 0
5

Podczas warsztatu prowadząca przekazuje prowadzącą mamy przekazaną praktyczną wiedzę na temat postępowania z pacjentem urazem kręgosłupa szyjnego w tym : jak dobrać prawidłowy kołnierz ortopedyczny,...

Warsztat - postępowanie z pacjentem urazowym

wyświetleń: 2717 komentarze: 0
5

Ten film pokazuje ćwiczenia dla przyszłych pielęgniarek na fantomie ludzkim ciała z oceny stanu zdrowia pacjenta urazowego.

Urazy głowy oraz rdzenia kręgowego

wyświetleń: 2709 komentarze: 0
5

Film złożony jest z dwóch części. W pierwszej opisane są urazy głowy w drugiej urazy rdzenia kręgowego.W każdej z części opisana jest epidemiologia występowania częstości urazów, rodzaje urazów (wraz...

Urazy klatki piersiowej

wyświetleń: 2479 komentarze: 0
N/A

Jest to film przedstawiający najczęściej spotykane typy urazy klatki piersiowej i ich krótką charakterystykę.

Organizacja pomocy medycznej w przypadku silnego...

wyświetleń: 2266 komentarze: 0
5

Jest to film instruktażowy na temat organizacji pomocy medycznej w po silnym w trzęsie ziemi. Wzięło w nim udział 8 różnych służb od centrum zarządzania kryzysowego, służb medycznych po organizacje...

Liczba wyników
Sortuj wg

Użytkownicy