Marta Kotomska

Marta Kotomska

Grupa zawodowa
pielęgniarka
Obszar zainteresowań
Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Flebologia, Gastroenterologia, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia, Hematologia, Hipertensjologia, Immunologia kliniczna, Implantologia stomatologiczna, Informatyka medyczna, Inne, Kardiochirurgia, Kardiologia, Medycyna nuklearna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Medycyna sportowa, Medycyna sądowa, Medycyna transportu, Mikrobiologia lekarska, Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia kliniczna, Ortodoncja, Ortopedia, Otorynolaryngologia, Patomorfologia, Pediatria, Periodontologia, Pielęgniarki / personel medyczny, Proktologia, Protetyka stomatologiczna, Psychiatria, Pulmonologia, Radiologia, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Toksykologia kliniczna, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Urologia, Zdrowie Publiczne
Wyświetleń
2358
Biografia
Marta Kotomska - mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, opiekun stażowy grup studenckich WUM, kierownik „Specjalizacji Pielęgniarstwa Operacyjnego” organizowanego przez WOIPiP, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka książki pt. „Pielęgniarstwo transplantacyjne”, współorganizatorka spotkania z okazji Światowego Dnia Donacji i Transplantacji w 2015 roku, organizowanego przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, członkini Zespołu nagrodzonego za „wybitne osiągnięcia w Polskiej ochronie zdrowia” – „Złoty Skalpel” 2015

Publikowane materiały