Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Adres
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Polska
Data powstania
2011-04-15
Strona www
Wyświetleń
91617
Opis
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTCHO) skupia wokół siebie lekarzy chcących walczyć z chorobami nowotworowymi. Celem Towarzystwa jest: 1) szerzenie zdobyczy nauki między chirurgami onkologami, patologami, onkologami klinicznymi i radioterapeutami oraz innymi specjalnościami mającymi związek z chirurgią onkologiczną; 2) zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej; 3) podnoszenie wiedzy z zakresu lecznictwa i profilaktyki nowotworów poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami, samorządami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi, i zawodowymi w kraju i za granicą; 4) podnoszenie etyki zawodowej członków; 5) współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgii onkologicznej i współudział w powoływaniu konsultantów w dziedzinie chirurgii; 6) opiniowanie i organizowanie (kształtowanie) programów nauczania przed i podyplomowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz do specjalizacji w zakresie chirurgii onkologicznej i innych dyscyplin medycznych. W związku z silnym rozwojem Internetu, za pośrednictwem kanału założonego w portalu dla lekarzy MEDtube, towarzystwo pragnie zwiększyć swoją dostępność dla profesjonalistów. Z poważaniem, prof. Andrzej Slemach - PAST PRESIDENT.Aktualnym prezesem Towarzystwa jest prof. Wojciech Zegarski.

Publikowane materiały