Zdrowie Publiczne

7-ka NIL: Powinniśmy dążyć do automatyzacji procesu...

wyświetleń: 95 komentarze: 0
N/A

Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi niezrealizowanym przez ministerstwo zdrowia postulacie 7-ki NIL dotyczącym zmiany przepisów, która zniesie obowiązek określania przez lekarzy...

Pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami:...

wyświetleń: 94 komentarze: 0
5

“Rodzajów niepełnosprawności jest bardzo wiele, natomiast stoję na stanowisku, że w 2023 roku szereg specjalizacji jest tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Za granicą funkcjonują inicjatywy...

7-ka NIL: Uderzając w bezpieczeństwo lekarza...

wyświetleń: 58 komentarze: 0
N/A

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi o potrzebie pilnej realizacji postulatu 7-ki NIL dotyczącego rezygnacji z kar nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lekarzy, którzy w trosce...

Kodeks Etyki Lekarskiej a godność zawodu lekarza...

wyświetleń: 120 komentarze: 0
N/A

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier mówi o potrzebie szerszego rozumienia przepisów dotyczących zakazu wykorzystywania wizerunku lekarzy w reklamach oraz nowelizacji art. 63. KEL,...

Lekarze z zagranicy - Rozmowy o systemie ochrony...

wyświetleń: 124 komentarze: 0
N/A

Jeżeli lekarz nie zna języka, którym posługuje się w swoim kraju pacjent, leczenie nie jest prowadzone w bezpieczny sposób. Dopuszczanie lekarzy do zawodu bez odpowiedniej weryfikacji ich umiejętności...

System No-Fault - Rozmowy o systemie ochrony...

wyświetleń: 229 komentarze: 0
5

W dzisiejszym pojmowaniu najwyższych standardów systemu opieki zdrowotnej system no-fault jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość systemu – podkreślają lekarze skupieni w międzynarodowych...

Rozmowy o systemie ochrony zdrowia: cz. 1. Refundacja

wyświetleń: 214 komentarze: 0
N/A

Prof. Leonid Eidelman z Izraelskiego Stowarzyszenia Medycznego, dr Jacques de Haller, członek Komitetu Łącznikowego EFMA, oraz dr Martin Balzan ze Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich opowiadają o systemie...

Dlaczego samorząd lekarski przygotował własny...

wyświetleń: 240 komentarze: 0
N/A

Prezes ORL w Warszawie o samorządowym projekcie ustawy, o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych. Realizacja: Dział Komunikacji NIL Muzyka: bensound.com/free-music-for-videos.

Dlaczego lekarze i lekarze dentyści potrzebują...

wyświetleń: 225 komentarze: 0
N/A

Wiceprezes NRL Paweł Barucha o samorządowym projekcie ustawy, o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych. Realizacja: Dział Komunikacji NIL Muzyka: bensound.com/free-music-for-videos.

Bezpieczeństwo leczenia ważne od samego początku...

wyświetleń: 260 komentarze: 0
N/A

Jakub Kosikowski, p.o. rzecznika prasowego NIL, członek NRL, dla którego ważne są kwestie warunków i jakości szkolenia specjalizacyjnego oraz pracy lekarzy rezydentów, opowiada o tym, dlaczego wprowadzenie...

Kanały