Szkolenia z zakresu zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne to interdyscyplinarna dziedzina nauki i praktyki, która zajmuje się promowaniem zdrowia, zapobieganiem chorobom oraz poprawą jakości życia populacji. Specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego, znani jako pracownicy zdrowia publicznego, zajmują się różnymi aspektami zdrowia publicznego, takimi jak epidemiologia, polityka zdrowotna, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia oraz zarządzanie służbami zdrowia. Pracownicy zdrowia publicznego prowadzą badania naukowe, analizują dane zdrowotne, opracowują programy profilaktyczne oraz wspierają interwencje mające na celu poprawę zdrowia i dobrobytu społeczeństwa.

Działania w zakresie zdrowia publicznego mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak szczepienia, walka z chorobami zakaźnymi, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka chorób przewlekłych, zdrowie środowiskowe oraz zdrowie psychiczne. Pracownicy zdrowia publicznego współpracują z różnymi instytucjami i organizacjami, takimi jak rządy, agencje zdrowia, organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne, w celu realizacji kompleksowych działań na rzecz zdrowia publicznego.

Zdrowie Publiczne odgrywa kluczową rolę w promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom na poziomie społecznym, dążąc do stworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu i dobrobytowi wszystkich jego mieszkańców.
Liczba wyników
Sortuj wg

Rozwiązania cyfrowe dla zdrowia migrantów i uchodźców...

wyświetleń: 312 komentarze: 0
5

Rozwiązania cyfrowe dla zdrowia migrantów i uchodźców – M8 Alliance Webinar Series 2021. 

Wpływ COVID-19 na zdrowie migrantów i uchodźców...

wyświetleń: 344 komentarze: 0
N/A

Wpływ COVID-19 na zdrowie migrantów i uchodźców – M8 Alliance Webinar Series 2021.

WS 20 – Nowe głosy w globalnym zdrowiu – Światowy...

wyświetleń: 287 komentarze: 0
N/A

Członkowie Young Academies i podobnych sieci naukowców na początku i w połowie kariery zawodowej dzielą się swoimi perspektywami i reakcjami na pandemię koronawirusa. Prelegenci przedstawią zwięzłe informacje...

PD 15 – Przeciwdziałanie oporności: zrównoważone...

wyświetleń: 399 komentarze: 0
5

Aby skutecznie stawić czoła wyzwaniu, jakie stanowi oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, musimy zwiększyć wsparcie dla zrównoważonych badań i rozwoju w zakresie antybiotyków. Ważne jest jednak również,...

7-ka NIL: Powinniśmy dążyć do automatyzacji procesu...

wyświetleń: 276 komentarze: 0
N/A

Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi niezrealizowanym przez ministerstwo zdrowia postulacie 7-ki NIL dotyczącym zmiany przepisów, która zniesie obowiązek określania przez lekarzy...

Pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami:...

wyświetleń: 265 komentarze: 0
5

“Rodzajów niepełnosprawności jest bardzo wiele, natomiast stoję na stanowisku, że w 2023 roku szereg specjalizacji jest tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Za granicą funkcjonują inicjatywy...

7-ka NIL: Uderzając w bezpieczeństwo lekarza...

wyświetleń: 244 komentarze: 0
N/A

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi o potrzebie pilnej realizacji postulatu 7-ki NIL dotyczącego rezygnacji z kar nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lekarzy, którzy w trosce...

Kodeks Etyki Lekarskiej a godność zawodu lekarza...

wyświetleń: 395 komentarze: 0
5

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier mówi o potrzebie szerszego rozumienia przepisów dotyczących zakazu wykorzystywania wizerunku lekarzy w reklamach oraz nowelizacji art. 63. KEL,...

Lekarze z zagranicy - Rozmowy o systemie ochrony...

wyświetleń: 262 komentarze: 0
N/A

Jeżeli lekarz nie zna języka, którym posługuje się w swoim kraju pacjent, leczenie nie jest prowadzone w bezpieczny sposób. Dopuszczanie lekarzy do zawodu bez odpowiedniej weryfikacji ich umiejętności...

System No-Fault - Rozmowy o systemie ochrony...

wyświetleń: 426 komentarze: 0
5

W dzisiejszym pojmowaniu najwyższych standardów systemu opieki zdrowotnej system no-fault jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość systemu – podkreślają lekarze skupieni w międzynarodowych...

Rozmowy o systemie ochrony zdrowia: cz. 1. Refundacja

wyświetleń: 395 komentarze: 0
N/A

Prof. Leonid Eidelman z Izraelskiego Stowarzyszenia Medycznego, dr Jacques de Haller, członek Komitetu Łącznikowego EFMA, oraz dr Martin Balzan ze Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich opowiadają o systemie...

Dlaczego samorząd lekarski przygotował własny...

wyświetleń: 361 komentarze: 0
N/A

Prezes ORL w Warszawie o samorządowym projekcie ustawy, o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych. Realizacja: Dział Komunikacji NIL Muzyka: bensound.com/free-music-for-videos.

Dlaczego lekarze i lekarze dentyści potrzebują...

wyświetleń: 362 komentarze: 0
N/A

Wiceprezes NRL Paweł Barucha o samorządowym projekcie ustawy, o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych. Realizacja: Dział Komunikacji NIL Muzyka: bensound.com/free-music-for-videos.

Bezpieczeństwo leczenia ważne od samego początku...

wyświetleń: 364 komentarze: 0
N/A

Jakub Kosikowski, p.o. rzecznika prasowego NIL, członek NRL, dla którego ważne są kwestie warunków i jakości szkolenia specjalizacyjnego oraz pracy lekarzy rezydentów, opowiada o tym, dlaczego wprowadzenie...

Film samorządu lekarskiego „Ratowanie życia to...

wyświetleń: 291 komentarze: 0
N/A

W filmie ukazane zostały emocje związane z codziennymi dylematami lekarzy, którzy w leczeniu pacjentów oprócz kierowania się swoją najlepszą wiedzą medyczną muszą mieć na uwadze konsekwencje prawne powikłań...

Liczba wyników
Sortuj wg

Kanały