Neurologia

 Neurologia to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest podstawową...
 Neurologia to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest podstawową specjalnością lekarską.

Najczęstsze choroby układu nerwowego to padaczka, choroba Alzheimera, otępienie,choroba Parkinsona, choroba Huntingtona,stwardnienie rozsiane, uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatie), miastenia, miopatie, choroby genetyczne (np. choroba Wilsona), mózgowe porażenie dziecięce, migrena, zaburzenia snu.

Badanie neurologiczne pozwala ocenić odchylenia od stanu prawidłowego pacjenta oraz dokładna znajomość neuroanatomii i objawów uszkodzenia układu nerwowego na poszczególnych jego poziomach, umożliwia połączenie ich w określony zespół objawów, charakterystyczny dla danej choroby.

Dokładniejsza ocena przyczyn schorzeń układu nerwowego jest możliwa dzięki badaniom obrazowym i czynnościowym tj.: elektroencefalografii (EEG), elektromiografii (EMG) ultrasonografii dopplerowskiej tętnic, tomografii komputerowej, tomografii rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT), badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego, angiografii, badaniu rentgenowskim czaszki i kręgosłupa.

Konsultantem krajowym do spraw neurologii jest prof. dr hab. Danuta Ryglewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
więcej
Padaczka a upośledzenie umysłowe
N/A

Padaczka a upośledzenie umysłowe

Janusz Wendorff

Specjalizacja:  Neurologia
wyświetleń: 2654 komentarze: 0
N/A

Artykuł dotyczy zaburzeń poznawczych u dzieci chorych na padaczkę. Dzieci cierpiące na epilepsję w pierwszych klasach mają trudności z matematyką i czytaniem. Prawidłowe rozpoznanie choroby i leczenie...

Kanały