torbiel


TorbielTorbiel jest to patologiczna jama w organizmie (należąca z patomorfologicznego punktu widzenia do zmian wstecznych) wypełniona płynem, substancją półpłynną bądź stałą (różna spoistość i skład).

Najczęściej zawartość tworzy płyn przejrzysty, bursztynowy, brunatny, masy złuszczonego nabłonka lub przydatki skóry. Przyczyną powstawania tych tworów w tkankach miękkich mogą być zaburzenia rozwojowe (wrodzone), zaczopowania przewodów wyprowadzających gruczołu/narządu (tak zwane torbiele zastoinowe) lub inne (idiopatyczne, poinfekcyjne, itp.). Mogą również tworzyć się w przebiegu niektórych chorób (np. zespół policystycznych jajników, wielotorbielowatość nerek). Zawartość torebki ulega stopniowemu, dość powolnemu zwiększaniu, co powoduje ucisk i zanik okolicznych tkanek.

Rozpoznanie torbieli opiera się na obrazie klinicznym, który potwierdzony zostaje przez badania radiologiczne (np. USG nerek jest złotym standardem do wykrywania torbielowatości tego narządu) i mikroskopowe (badanie bioptatu, wydzieliny po punkcji). W rzadkich przypadkach torbiele mogą ulegać zezłośliwieniu (lub od początku wykazywać charakter złośliwy, np. rogowaciejący guz zębopochodny żuchwy), dlatego każdą zmianę tego typu należy poddać regularnej obserwacji.

Rodzaje torbieliTorbiele można podzielić na:

a) prawdziwe – wyścielone nabłonkiem (np. torbiele nerek);
b) rzekome – bez wyściółki nabłonkowej (np. torbiele w trzustce w przebiegu mukowiscydozy lub torbiele pasożytnicze);
c) krwotoczne – pęcherzyk Graffa, który nie uległ pęknięciu.

Inny podział obejmuje patogenezę torbieli:

a) wrodzone (np. torbiel skrzelopochodna);
b) nabyte (np. torbiele wątroby).

Leczenie torbieliW przypadku torbieli bezobjawowych i nie stwarzających zagrożenia metodą z wyboru jest obserwacja zmiany, w innych przypadkach podstawą leczenia jest chirurgiczne usunięcie patologicznego tworu. Zabieg może być jedno- lub dwuetapowy. W pierwszym przypadku całość zmiany usuwa się podczas jednej procedury, natomiast przeprowadzenie zabiegu w dwóch etapach wymaga początkowo odbarczenia zawartości torebki, a następnie jej usunięcia. Konieczne jest doszczętne usunięcie torebki, ponieważ niektóre torbiele wykazują tendencję do odrastania.

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki

Torbiel dołka nagłośniowego

wyświetleń: 1604 komentarze: 1
5

Przypadek 60-letniego mężczyzny z diagnozą torbieli dołka nagłośniowego.

Chirurgia stomatologiczna - usunięcie małej torbieli

Specjalizacja:  Chirurgia stomatologiczna
wyświetleń: 663 komentarze: 0
5

Film przedstawia zabieg chirurgiczny usunięcia małej torbieli, wykonany przez dr Juraja Brozović'a.

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

Specjalizacja:  Chirurgia stomatologiczna
wyświetleń: 638 komentarze: 0
5

Film autorstwa dr Pasquale Loiacano przedstawia zabieg wyłuszczenia torbieli zębopochodnej.

Torbiel prawego fałdu głosowego

wyświetleń: 3716 komentarze: 0
5

Film przedstawia przypadek pacjentki, paleczkę, z torbielą prawego fałdu głosowego.

Cystektomia torbieli jajnikowej vNOTES- zabieg...

Suyash Naval

Specjalizacja:  Ginekologia
wyświetleń: 6838 komentarze: 0
5

vNOTES (technika chirurgiczna polegająca na wykorzystaniu naturalnych otworów ciała w celu uzyskania dostępu operacyjnego do narządów jamy brzusznej) pozwala na niepozostawiający blizny zabieg. Dostęp...

Wyłuszczenie torbieli dermoidalnej i mięśniaka...

Daniel Kurczyński

Specjalizacja:  Ginekologia
wyświetleń: 1193 komentarze: 0
5

W materiale pokazuję operację wyłuszczenia torbieli jajnika lewego oraz wyłuszczenie mięśniaka FIGO VI więzadła szerokiego macicy.   

Laparoskopowe usunięcie torbieli

wyświetleń: 1302 komentarze: 0
5

Przypadek kliniczny: laparoskopowe usunięcie torbieli. 

Minimalnie inwazyjne wycięcie torbieli fałdu...

wyświetleń: 3390 komentarze: 0
5

W filmie pokazano minimalnie inwazyjne wycięcie torbieli fałdu głosowego lewego.

Resekcja złożonej torbieli bronchogennej metodą...

wyświetleń: 4955 komentarze: 0
5

W filmie pokazano resekcję torbieli bronchogennej sąsiadującej z żyłą płucną dolną, workiem osierdziowym, oskrzelem pośrednim, miąższem płuca i śródpiersiem tylnym. Na samym początku operacji usunięto...

Laparoskopowe leczenie torbieli bąblowcowej

wyświetleń: 2650 komentarze: 0
5

Film przedstawia laparoskopowe leczenie torbieli bąblowcowej. Autorem filmu jest dr R.K. Mishra.