laparoskopia


LaparoskopiaLaparoskopia oznacza badanie (wziernikowanie) jamy brzusznej za pomocą specjalnego zestawu urządzeń. W ramach przeprowadzanej procedury możliwe jest wykonywanie zabiegów. Typowy zestaw do laparoskopii składa się z laparoskopu (wziernik z kamerą, który umożliwia przekazywanie obrazu z badanego miejsca do monitora), trokarów (urządzeń służących do wprowadzania instrumentów), igły Veressa (pierwszy dostęp „na ślepo”), insuflatora (wprowadza powietrze do jamy otrzewnej i wywołuje odmę w celu przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów), diatermia oraz zestaw narzędzi chirurgicznych.

Przed rozpoczęciem procedury wymagane jest znieczulenie ogólne. Przebieg zabiegu rozpoczyna się od wykonania niewielkiego cięcia lub wbicia na ślepo igły Veressa, następnie założenia trokaru i wprowadzenia laparoskopu. Kolejnym etapem jest założenie (już pod kontrolą wzroku) pozostałych trokarów, dokonanie insulfacji i przystąpienie do celu wykonywanej procedury (diagnostyka, zabieg). W przypadku niemożności ukończenia zabiegu laparoskopowo (lub gdy istnieją ku temu poważne powody – zagrożenie życia, komplikacje, przeszkody anatomiczne) należy dokonać konwersji, to jest otworzyć powłoki jamy brzusznej i wykonać zabieg metodą tradycyjną (laparotomia).

Wskazania do laparoskopiiWskazania do zabiegu obejmują:

a) Diagnostykę (pobranie wycinków guzów, poszukiwanie ognisk endometriozy, diagnostykę wątroby, poszukiwanie przyczyn niezidentyfikowanych procesów zapalnych);

b) Terapię:

• wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia – złoty standard);
• operacje antyrefluksowe – złoty standard;
• usuwanie guzów nadnerczy – złoty standard;
• leczenie patologicznej otyłości;
• usuwanie wyrostka robaczkowego (appendektomia);
• usuwanie zmian nowotworowych jelit;
• operacje przepuklin pachwinowych;
• usunięcie śledziony (splenektomia);
• usunięcie torbieli jajnika lub wątroby;

PrzeciwskazaniaMożna je podzielić na dwie grupy:

a) względne: podeszły wiek, otyłość, nasilone nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, niestabilna choroba wieńcowa, przebyty zawał serca, zaburzenia rytmu, stan po przebytych operacjach jamy brzusznej, obecność dużego guza jamy brzusznej, ciąża>12 tydzień, aktywne zapalenie w obrębie miednicy małej;

b) bezwzględne: rozlane zapalenie otrzewnej, sprzeciw pacjenta, zaburzenia hemostazy, ciężka niewydolność krążeniowo-oddechowa.

PowikłaniaDo najczęściej występujących powikłań laparoskopii zaliczamy: zaburzenia rytmu serca, rozedma podskórna, odma opłucnowa, zator tętnicy płucnej, uszkodzenie cewy pokarmowej, krwawienie z dużych naczyń.

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia implant jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki