przepuklina


PrzepuklinaPrzepuklina to przemieszczenie zawartości jamy ciała przez otwory (nabyte, wrodzone) do nieprawidłowej lokalizacji. Do przyczyn rozwoju przepuklin należy osłabienie tkanek budujących ściany jam ciała. Spowodowane być może: zaburzeniami struktury, syntezy i metabolizmu kolagenu; znacznymi wzrostami ciśnienia w obrębie jamy brzusznej (wysiłek, zaparcia, POChP, przerost gruczołu krokowego); chorobami systemowymi, które prowadzą do upośledzenia wytrzymałości tkanek (cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, niedożywienie). Przepukliny mogą również powstawać na skutek działania lekarskiego (niedokładne zszycie powłok po zabiegu i inne).

Schemat budowy przepukliny:a) Wrota przepukliny – szczelina przez którą przechodzi zawartość przepukliny;
b) Kanał przepukliny - droga, którą podąża zawartość przepukliny;
c) Worek przepukliny – uchyłek błony (np. otrzewnej), który przedostaje się przez wrota;
d) Zawartość worka – zależy od umiejscowienia, może być nią praktycznie każdy narząd wewnątrz jamy ciała (najczęściej jelito cienkie i sieć większa);

Przepuklina - podziały


Przepukliny można podzielić na wiele sposobów, między innymi ze względu na:

a) rodzaj (przepuklina brzusznaprzepuklina pachwinowa, przepuklina udowa, przepuklina pępkowa, przepuklina kresy białej, przepuklina okołostomijna, przepuklina Richtera, przepuklina w bliźnie pooperacyjnej; inne – przepuklina cewy nerwowej, przepuklina rozworu przełykowego, przepuklina przeponowa), najczęściej występują przepukliny pachwinowe, udowe i pępkowe;
b) etiologię (wrodzone i nabyte);
c) lokalizację (wewnętrzne i zewnętrzne);
d) stopień zaawansowania (odprowadzalne, nieodprowadzalne, uwięźnięte).

Przepuklina - objawy


Objawy zależą od rodzaju przepukliny. Zwykle są to dolegliwości bólowe, uczucie przeszkody oraz zaburzenia funkcjonowanie narządu. Przepukliny brzuszne są często widoczne lub palpacyjnie wyczuwalne podczas rutynowego badanie fizykalnego.

Komplikacje


Uwięźnięcie przepukliny, zadzierzgnięcie, martwica, zakażenie, zgorzel, sepsa, pęknięcie narządu (w przypadku przepukliny rozworu przełykowego), opisywane powikłania mogą prowadzić do śmierci w przypadku nie podjęcia działań lekarskich.

Leczenie przepuklin


Stosuje się leczenie zachowawcze (np. w przypadku niewielkich przepuklin rozworu przełykowego) oraz operacyjne. Istnieje wiele technik chirurgicznych pozwalających na usunięcie przepukliny. Wszystkie techniki operacyjne przepuklin jamy brzusznej opierają się na odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego poprzez jego zagłobienie lub jego otwarcie a następnie usunięciu nadmiaru tkanki i zeszyciu. W celu zapobiegania nawrotom choroby coraz szerzej stosuje się specjalne siatki wzmacniające wykonywane z tworzyw sztucznych. Zastosowanie nowoczesnych metod zabiegowych sprawia, iż nawroty następują jedynie w 1-2% przypadków. Przepukliny rozworowe operuje się wykonując tak zwaną fundoplikację (przyszycie uwolnionego dna żołądka dookoła przełyku).

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia implant jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki