przepuklina pachwinowa


Przepuklina pachwinowaPrzepuklina pachwinowa jest to patologiczne uwypuklenie otrzewnej przez kanał pachwinowy (biegnie on skośnie przez ścianę brzucha nad więzadłem pachwinowym). Kanał pachwinowy posiada dwa ujścia (wewnętrzne – pierścień pachwinowy głęboki; zewnętrzne – pierścień pachwinowy powierzchowny) oraz cztery ograniczenia (przednie – rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego; tylne – otrzewna ścienna i powięź poprzeczna; dolne – więzadło pachwinowe; górne – mięsień skośny wewnętrzny i poprzeczny brzucha, powięzie wymienionych mięśni). Jest dominującym rodzajem przepukliny brzusznej u osób dorosłych.

Rodzaje przepuklin pachwinowych:Wyróżnia się dwa rodzaje przepuklin pachwinowych:

a) Przepuklina pachwinowa skośna – posiada charakter wrodzony lub nabyty. Przechodzi przez cały kanał pachwinowy wnikając poprzez pierścień pachwinowy głęboki a znajdując ujście poprzez pierścień pachwinowy powierzchowny. Jej dalszy bieg znalazł odzwierciedlenie w podziale na przepukliny niezupełne (nie wychodzące poza pierścień pachwinowy powierzchowny), zupełne (te, które opuściły pierścień pachwinowy powierzchowny), mosznowe (znajdują ujście w worku mosznowym), wargowe (w okolicy wargi sromowej większej), ześlizgowe (stanowi ją narząd leżący częściowo wewnątrzotrzewnowo i ściągnięty wraz z otrzewną ścienną do worka przepuklinowego).

b) Przepuklina pachwinowa prosta – posiada charakter nabyty. Wnika przez dół pachwinowy przyśrodkowy, który stanowi wrota przepukliny. Ograniczony jest przez naczynia nabrzuszne dolne oraz fałd pępkowy boczny. Ujście znajduje tuż pod skórą, w okolicy więzadła pachwinowego.

DiagnostykaBadanie fizykalne umożliwia niekiedy wyczucie przepukliny poprzez badanie worka mosznowego (wprowadzenie palca do kanału pachwinowego) i nakazanie pacjentowi zakaszleć. Pomocne jest również USG.

Objawy przepukliny pachwinowejZależą od stopnia zaawansowania przepukliny. W przypadku przepuklin odprowadzalnych, chory może nie odczuwać żadnych objawów. Do popularnych symptomów zaliczamy pieczenie, ból w okolicy pachwiny (szczególnie podczas defekacji i kaszlu) oraz widoczne uwypuklenie.

Leczenie przepukliny pachwinowejKażda przepuklina pachwinowa stanowi wskazanie do operacji (w przypadku uwięźnięcia – w trybie natychmiastowym). Operacje możemy podzielić na kilka rodzajów:

a) Zabiegi klasyczne z wykorzystaniem tkanek własnych. Polegają na wypreparowaniu worka przepuklinowego, jego przecięciu, odprowadzeniu zawartości oraz podwiązaniu pozostałości i odcięciu jej. Niezbędna jest naprawa tylnej ściany kanału pachwinowego (można jej dokonać kilkoma sposobami – Bassiniego, Halsteda, Shouldice’a).

b) Zabiegi z wykorzystaniem tworzyw sztucznych – siatki wzmacniającej tylną ścianę kanału pachwinowego (metoda Lichtensteina); korka zamykającego wrota przepukliny (metoda Rutkowa); dwóch siatek połączonych łącznikiem (prolen hernia system).

c) Zabiegi laparoskopowe – obarczone są mniejszą częstotliwością nawrotów.

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia implant jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki