jaskra


JaskraJaskra jest to zespół schorzeń okulistycznych, polegający na powolnej i postępującej neuropatii nerwu wzrokowego oraz na zaniku komórek zwojowych siatkówki. Patogeneza choroby zależna jest od typu jaskry – najczęściej dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia komórek nerwowych poprzez wzmożone ciśnienie śródgałkowe. Spowodowane jest przez zwiększenie ilości cieczy wodnistej (zaburzenie równowagi w procesie produkcja-adsoprcja). Zablokowanie odpływu cieczy wodnistej powoduje znaczący wzrost ciśnienia śródgałkowego i rezultacie uszkodzenie nerwu wzrokowego (ucisk mechaniczny). Do innych przyczyn jaskry można zaliczyć zmiany miażdżycowe w ścianach naczyń krwionośnych zaopatrujących nerw wzrokowy – chroniczne niedokrwienie neuronów doprowadza do ich stopniowego zaniku a w ostatnim etapie do ślepoty. Do choroby predysponują następujące czynniki: występowanie rodzinne, rasa czarna, wiek po 35. roku życia, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, migrena, stres, bezdech senny, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, zaburzenia rytmu serca, incydenty sercowo-naczyniowe, retinopatie, urazy.

Rodzaje jaskryW zależności od etiologii choroby, jaskrę podzielono na kilka podtypów:

a) Jaskra z normalnym ciśnieniem śródgałkowym – jaska, której przyczyną są zmiany naczyniowe, ciśnienie śródgałkowe nie odbiega od normy;

b) Jaskra wtórna – spowodowana innym, powstającym w obrębie oka stanem patologicznym;

c) Jaskra z otwartym kątem przesączania (jaskra prosta) – objawy są często niezauważalne, kąt przesączania jest otwarty (zatkaniu ulega jedynie jego mikrostruktura), a sam proces trwa latami;

d) Jaskra z zamkniętym kątem (jaskra ostra) – atak następuje po gwałtownym zamknięciu drogi odpływu cieczy wodnistej, często towarzyszy silny ból i zaburzenia poprawności widzenia;

e) Jaskra barwnikowa – następuje zatykanie otworów odpływowych cieczy wodnistej ziarenkami barwnika, powstają one, gdy tęczówka zbyt mocno ociera się o soczewkę (atak może spowodować wysiłek fizyczny).

Jaskra - objawyDo objawów jaskry należą: obwodowe ubytki pola widzenia, sporadyczne bóle głowy, ślepota, silny ból oka, zamglenia, nudności, wymioty.

Leczenie jaskryLeczenie jaskry może polegać na:

a) farmakoterapii (głównie stosowana do leczenia jaskry z otwartym kątem przesączania) - parasympatykomimetyki (np. pilokarpina), β-blokery (np. tymolol), inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid), α2-mimetyki, analogi prostaglandyn;

b) operacji laserowej – trabekuloplastyka i irydotomia;

c) przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego – trabekulektomia, irydektomia, skleroiridektomia, cyklodiatermia, cyklokriopexiogoniotomia, fotokoagulacja.

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia implant jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki