Polip • MEDtube.pl
Sortuj po: dacie   oglądalności   

Zapalna polipowatość jelita grubego widoczna...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia zapis kolonoskopii przedstawiający zapalną polipowatość jelita grubego. Należy zwrócić uwagę na mnogie polipy oraz cechy zapalenia śluzówki jelitowej.

wyświetleń: 731 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja śluzówkowa siedzącego...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek młodego mężczyzny z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka okrężnicy i obecnością dużego siedzącego polipa, który nie może być usunięty z powodu trudności w uniesieniu...

wyświetleń: 1327 komentarze: 0

Technika zamykania dużego defektu po endoskopowej...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta z uszypułowanym, zębatym polipem zajmującym 2,5 fałdu jelita. Odnaleziono zmianę zajmującą połowę światła wstępnicy. Usunięto ją za pomocą EMR, a następnie zamknięto...

wyświetleń: 629 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja śluzówkowa en-bloc...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek chorego w średnim wieku, który został skierowany na endoskopową resekcję śluzówkową niewielkiej płaskiej zmiany. Warto zwrócić uwagę na proces iniekcji, resekcji pętlowej i...

wyświetleń: 603 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja śluzówkowa dużej zmiany...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek chorej w średnim wieku, która została poddana kolonoskopii przesiewowej. Badanie ujawniło dużą płaską zmianę w jelicie ślepym przylegającą do wyrostka robaczkowego. Badanie...

wyświetleń: 1110 komentarze: 0

Chromoendoskopia - mnogie, niewielkie, płaskie...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjentki w średnim wieku, która została poddana prawostronnej hemikolektomii z powodu raka okrężnicy oraz niskiej resekcji przedniej z powodu polipa odbytnicy. Dodatkowo odnaleziono...

wyświetleń: 895 komentarze: 0

Resekcja śluzówkowa polipa wstępnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek starszego pacjenta skierowanego na EMR. Usunięto ząbkowany polip poprzez resekcję śluzówkową. Wykonano koagulację argonową brzegów oraz klipsowanie.

wyświetleń: 898 komentarze: 0

Endoskopowe usunięcie małego polipa za pomocą...

Olympus - Endoskopia

Animacja przedstawia endoskopowe usunięcie małego polipa za pomocą szczypiec biopsyjnych EndoJaw.

wyświetleń: 643 komentarze: 0

Hiperplastyczny polip okrężnicy

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Film przedstawia kolonoskopię i obraz hiperplastycznego polipa okrężnicy zlokalizowanego w esicy.

wyświetleń: 1697 komentarze: 0

Jelito ślepe i okrężnica wstępująca - pseudopolipowatość...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta w średnim wieku z wieloletnim wywiadem w kierunku nieswoistej choroby zapalnej jelita. W kolonoskopii zidentyfikowano pseudopolipowatość okrężnicy wstępującej. Pozostała...

wyświetleń: 1563 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja śluzówkowa dużej płaskiej...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek starszego pacjenta z wywiadem w kierunku wyleczonego raka głowy i szyi. Wykonano u niego kolonoskopię, która potwierdziła występowanie uszypułowanego polipa w esicy, w którym...

wyświetleń: 1045 komentarze: 1

Żołądek, Polip Rozrostowy Okolicy Przedodźwiernikowej...

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Film przedstawia endoskopowy obraz polipa okolicy przedodźwiernikowej żołądka.

wyświetleń: 1313 komentarze: 0

Usunięcie uszypułowanego polipa pętlą endoskopową

Rajesh Keswani

Wideo przedstawia wykorzystanie pętli endoskopowej Polyloop do usunięcia dużego uszypułowanego polipa. Histologicznie okazał się być rakiem in situ.

wyświetleń: 1422 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja dużego polipa esicy...

Rajesh Keswani

Wideo przedstawia przypadek pacjenta skierowanego na polipektomię dużego polipa w esicy. Polip został usunięty z esicy w widoku wstecznym endoskopu. Przeoczono naczynie podśluzówkowe - zaczęło krwawić...

wyświetleń: 1508 komentarze: 0

Blizna po EMR w odbytnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta w średnim wieku, który został poddany resekcji śluzówkowej z powodu dużego polipa odbytnicy. Po zabiegu (5 dnia) pojawiło się krwawienie, które chory samodzielnie...

wyświetleń: 1390 komentarze: 0

Polip klinowo-choanalny

Royal Pearl Hospital

Film przedstawia endoskopowe usunięcie polipa klinowo-choanalnego

wyświetleń: 689 komentarze: 0

Duża liniowa płaska zmiana na zastawce krętniczo-kątniczej

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia dużą liniową płaską zmianę na zastawce krętniczo-kątniczej znalezioną podczas kolonoskopii u starszego pacjenta. Nie wykonano biopsji. Pacjent został skierowany na endoskopową dyssekcję...

wyświetleń: 1893 komentarze: 0

Duży uszypułowany polip w okrężnicy poprzecznej

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta w średnim wieku. Zidentyfikowano u niego duży polip w okrężnicy poprzecznej podczas kolonoskopii screeningowej. Wykonano resekcję pętlową z następową koagulacją....

wyświetleń: 2100 komentarze: 0

Technika zamykania klipsowego przy dużym...

Gottumukkala Raju

Wideo przestawia szczegóły zabiegu endoskopowego - klipsowego zamykania dużej nieprawidłowej zmiany w poprzecznicy, która powstała po usunięciu polipa w tej części jelita.

wyświetleń: 776 komentarze: 0

Okrężnica wstępująca - nieudana resekcja...

Gottumukkala Raju

Film przedstawia nieudaną resekcję dużego polipa w okrężnicy wstępującej. Ważne jest, aby utrzymać stałą pozycję i być w stanie swobodnie poruszać się wokół zmiany bez poślizgu endoskopu. Ponadto należy...

wyświetleń: 1079 komentarze: 0

Resekcja pętlowa z wykorzystaniem klipsowania

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek uszypułowanego polipa z długą szypułą zlokalizowanego w esicy. Może on zostać usunięty za pomocą klipsowania szypuły (osiągnięcie hemostazy) i następnie resekcję pętlową.

wyświetleń: 1255 komentarze: 0

Ogromny uszypułowany polip w esicy

Gottumukkala Raju

Jest to przypadek wielkiego polipa z grubą szypułą zlokalizowanego w esicy. Dokonano próby zmniejszenia objętości adrenalina, co skutkowało umiarkowanym spadkiem masy zmiany. Wykonano resekcję pętlową,...

wyświetleń: 1778 komentarze: 0

Uszypułowany polip w jelicie grubym - ligacja...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek dużego uszypułowanego polipa w esicy, który jest trudny do usunięcia. Ligacja pętlowa byłaby techniką trudną do wykonania. Wykorzystano technikę "cap-assisted" w...

wyświetleń: 1328 komentarze: 0

Płaska zmiana w jelicie ślepym - zamknięcie

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia wykonania endoskopowego usunięcia śluzówki krok po kroku - w tej części zaprezentowano całość procedury zamykania (ang. closure).

wyświetleń: 1411 komentarze: 0

Polip na zastawce krętniczo-kątniczej -...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek starszej pacjentki skierowanej do wykonania endoskopowego usunięcia polipa jelita grubego. Znaleziono duży polip naciekający całą zastawkę. Odstąpiono od resekcji z powodu...

wyświetleń: 1364 komentarze: 0

Zastawka krętniczo-kątnicza - niewielka...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia procedurę kolonoskopii. Uwidoczniono niewielką zmianę na zastawce krętniczo-kątniczej.

wyświetleń: 939 komentarze: 0

Blizna zastawki krętniczo-kątniczej

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia obraz z kolonoskopii - follow-up po 6 miesiącach od wykonania wycięcia śluzówki i dużego polipa w okolicy zastawki krętniczo-kątniczej.

wyświetleń: 1225 komentarze: 0

Kolonoskopia w polipowatości młodzieńczej

Julio Alejandro Murra-Saca

Polipy młodzieńcze są zmianami w przewodzie pokarmowym z wyraźnym obrazem histologicznym (normalny nabłonek z gruczołami osadzony w hiperplastycznym zrębie z naciekami zapalnymi). Polipy młodzieńcze są...

wyświetleń: 6746 komentarze: 1

Zmiana w odbytnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przestawia resekcję pętlową (snare resection) uszypułowanego polipu przerwaną przez bliznowacenie na środku zmiany, które skutkowało uwiązaniem zmiany do ściany jelita. Wykonano nieudaną próbę uniesienia...

wyświetleń: 2451 komentarze: 0

Blizna po resekcji dużego polipu

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta, który przeszedł kolonoskopię diagnostyczną po 3 miesiącach od endoskopowej resekcji dużego polipu. Rozpoznanie hist-pat: gruczolakorak z naciekaniem warstwy podśluzowej,...

wyświetleń: 1257 komentarze: 0

Resekcja olbrzymiego polipa odbytnicy w...

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Wideo przedstawia zabieg resekcji dużego polipa odbytnicy. Wykorzystano pętlę kolonoskopową do usunięcia zmiany. Rozwój chirurgii laparoskopowej dostarczył chirurgom przeprowadzającym zabiegi minimalnie...

wyświetleń: 1824 komentarze: 0

Niewielki polip okrężnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia endoskopową indentyfikację oraz pobieranie zmian z niewielkiego polipa obecnego w okrężnicy.

wyświetleń: 893 komentarze: 0

Endoskopowe wycięcie śluzówki jako leczenie...

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Wideo przedstawia endoskopową resekcję śluzówki polipa esicy. Sposób jest szybkim oraz efektywnym leczeniem tego rodzaju schorzeń.

wyświetleń: 1009 komentarze: 0

Usunięcie Polipa Odbytnicy

Christos Karalis

Endoskopowa ulrasonografia jest niezwykle pomocną techniką do oceny, czy polip jest nadal na etapie "in situ" i może być usunięty endoskopowo, czy też chirurgiczna resekcja jest nieunikniona. Poniższe...

wyświetleń: 7772 komentarze: 0

Polip doczesnowy

Jarosław Maj

Ciężarna. 31 tydzień. Nawracające, miernie nasilone krwawienia z pochwy. Kolposkopowo widoczny nekrotycznie zmieniony polip doczesnowy w ujściu szyjki macicy. Poza tym infekcja grzybicza pochwy.

wyświetleń: 2091 komentarze: 1

Polip szyjki macicy

Jarosław Maj

Kolposkopia, średnie powiększenie. Widoczny w kanale szyjki macicy polip typu gruczołowego. Histopatologicznie bez cech podejrzanych - polypus glandularis.

wyświetleń: 5096 komentarze: 0

Usunięcie Polipa Odbytnicy

Christos Karalis

Endoskopowa ulrasonografia jest niezwykle pomocną techniką do oceny, czy polip jest nadal na etapie "in situ" i może być usunięty endoskopowo, czy też chirurgiczna resekcja jest nieunikniona. Poniższe...

wyświetleń: 1677 komentarze: 0

Usunięcie Złośliwego Polipa Jelita Grubego

Christos Karalis

Materiał przedstawia wycięcie złośliwego polipa jelita grubego w czasie kolonoskopii.

wyświetleń: 2207 komentarze: 0

Usinięcie Uszypułowanego Polia Z Jelita...

Christos Karalis

Materiał przedstawia usunięcie 5 cm uszypułowanego polipa z jelita grubego (niski stopień dysplazji).

wyświetleń: 1286 komentarze: 0

Hiperplastyczny Polip W Dwunastnicy

Christos Karalis

Materiał przedstawia duży hiperplastyczny polip blokujący opuszkę dwunastnicy.

wyświetleń: 1845 komentarze: 0

Polipy Pęcherzyka Żółciowego W Ultrasonografii...

Christos Karalis

Materiał przedstawia polipy pęcherzyka żółciowego w ultrasonografii endoskopowej.

wyświetleń: 2374 komentarze: 0

Chrypka spowodowana przez polip fałdu głosowego

B. Todd Schaeffer

Wideo przedstawia endoskopowy obraz czerwonego polipa na fałdzie głosowym.

wyświetleń: 3280 komentarze: 0

Endoskopowe usunięcie polipa struny głosowej

B. Todd Schaeffer

Klip prezentuje usunięcie polipa struny głosowej z użyciem sztywnego endoskopu.

wyświetleń: 6976 komentarze: 0

Krwawienie z pochwy spowodowane polipem...

Mounir El-Hao

Histeroskopowe usunięcie polipa macicy.

wyświetleń: 8425 komentarze: 0

Wycięcie polipów macicy

Mounir El-Hao

Przedstawiono diagnostykę i histeroskopowe leczenie niewielkich polipów macicy w gabinecie ginekologicznym przy użyciu histeroskopu i kleszczy typu "crocodile forceps".

wyświetleń: 9358 komentarze: 0

Histeroskopowe wycięcie polipów

Paul P.G

Polip endometrium i jego usunięcie z wykorzystaniem histeroskopii.

wyświetleń: 10940 komentarze: 0

Badanie histeroskopowe macicy - obecność...

Mounir El-Hao

Badanie histeroskopowe - obraz łagodnego, śluzowego polipa macicy.

wyświetleń: 2891 komentarze: 0

Usunięcie polipów dwunastnicy - endoultrasonografia...

José Celso Ardengh

Film wideo prezentuje endoskopię dwunastnicy u 78 letniej kobiety u której wykryto 4 polipy tego organu. Ultrasonografia endoskopowa wykazała że są to uszkodzenia hiperechogeniczne a ich biopsja wykazała...

wyświetleń: 3471 komentarze: 0

Rodzinna polipowatość gruczolakowata okrężnicy...

Atlas gastroenterologii

Brodawka mniejsza. Na nagraniu widoczne obie brodawki.

wyświetleń: 3171 komentarze: 0

Rodzinna polipowatość gruczolakowata okrężnicy...

Atlas gastroenterologii

Kilka polipów dna żołądka widocznych po potraktowaniu ich błękitem metylenowym.

wyświetleń: 859 komentarze: 0

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję