Sortuj po: dacie   oglądalności   

Endoskopowa resekcja śluzówkowa en-bloc...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek chorego w średnim wieku, który został skierowany na endoskopową resekcję śluzówkową niewielkiej płaskiej zmiany. Warto zwrócić uwagę na proces iniekcji, resekcji pętlowej i...

wyświetleń: 112 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja śluzówkowa dużej zmiany...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek chorej w średnim wieku, która została poddana kolonoskopii przesiewowej. Badanie ujawniło dużą płaską zmianę w jelicie ślepym przylegającą do wyrostka robaczkowego. Badanie...

wyświetleń: 493 komentarze: 0

Chromoendoskopia - mnogie, niewielkie, płaskie...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjentki w średnim wieku, która została poddana prawostronnej hemikolektomii z powodu raka okrężnicy oraz niskiej resekcji przedniej z powodu polipa odbytnicy. Dodatkowo odnaleziono...

wyświetleń: 403 komentarze: 0

Resekcja śluzówkowa polipa wstępnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek starszego pacjenta skierowanego na EMR. Usunięto ząbkowany polip poprzez resekcję śluzówkową. Wykonano koagulację argonową brzegów oraz klipsowanie.

wyświetleń: 291 komentarze: 0

Endoskopowe usunięcie małego polipa za pomocą...

Olympus - Endoskopia

Animacja przedstawia endoskopowe usunięcie małego polipa za pomocą szczypiec biopsyjnych EndoJaw.

wyświetleń: 271 komentarze: 0

Hiperplastyczny polip okrężnicy

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Film przedstawia kolonoskopię i obraz hiperplastycznego polipa okrężnicy zlokalizowanego w esicy.

wyświetleń: 1385 komentarze: 0

Jelito ślepe i okrężnica wstępująca - pseudopolipowatość...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta w średnim wieku z wieloletnim wywiadem w kierunku nieswoistej choroby zapalnej jelita. W kolonoskopii zidentyfikowano pseudopolipowatość okrężnicy wstępującej. Pozostała...

wyświetleń: 934 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja śluzówkowa dużej płaskiej...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek starszego pacjenta z wywiadem w kierunku wyleczonego raka głowy i szyi. Wykonano u niego kolonoskopię, która potwierdziła występowanie uszypułowanego polipa w esicy, w którym...

wyświetleń: 644 komentarze: 1

Żołądek, Polip Rozrostowy Okolicy Przedodźwiernikowej...

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Film przedstawia endoskopowy obraz polipa okolicy przedodźwiernikowej żołądka.

wyświetleń: 887 komentarze: 0

Usunięcie uszypułowanego polipa pętlą endoskopową

Rajesh Keswani

Wideo przedstawia wykorzystanie pętli endoskopowej Polyloop do usunięcia dużego uszypułowanego polipa. Histologicznie okazał się być rakiem in situ.

wyświetleń: 954 komentarze: 0

Endoskopowa resekcja dużego polipa esicy...

Rajesh Keswani

Wideo przedstawia przypadek pacjenta skierowanego na polipektomię dużego polipa w esicy. Polip został usunięty z esicy w widoku wstecznym endoskopu. Przeoczono naczynie podśluzówkowe - zaczęło krwawić...

wyświetleń: 1067 komentarze: 0

Blizna po EMR w odbytnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta w średnim wieku, który został poddany resekcji śluzówkowej z powodu dużego polipa odbytnicy. Po zabiegu (5 dnia) pojawiło się krwawienie, które chory samodzielnie...

wyświetleń: 930 komentarze: 0

Duża liniowa płaska zmiana na zastawce krętniczo-kątniczej

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia dużą liniową płaską zmianę na zastawce krętniczo-kątniczej znalezioną podczas kolonoskopii u starszego pacjenta. Nie wykonano biopsji. Pacjent został skierowany na endoskopową dyssekcję...

wyświetleń: 1345 komentarze: 0

Duży uszypułowany polip w okrężnicy poprzecznej

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta w średnim wieku. Zidentyfikowano u niego duży polip w okrężnicy poprzecznej podczas kolonoskopii screeningowej. Wykonano resekcję pętlową z następową koagulacją....

wyświetleń: 1534 komentarze: 0

Technika zamykania klipsowego przy dużym...

Gottumukkala Raju

Wideo przestawia szczegóły zabiegu endoskopowego - klipsowego zamykania dużej nieprawidłowej zmiany w poprzecznicy, która powstała po usunięciu polipa w tej części jelita.

wyświetleń: 537 komentarze: 0

Okrężnica wstępująca - nieudana resekcja...

Gottumukkala Raju

Film przedstawia nieudaną resekcję dużego polipa w okrężnicy wstępującej. Ważne jest, aby utrzymać stałą pozycję i być w stanie swobodnie poruszać się wokół zmiany bez poślizgu endoskopu. Ponadto należy...

wyświetleń: 850 komentarze: 0

Resekcja pętlowa z wykorzystaniem klipsowania

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek uszypułowanego polipa z długą szypułą zlokalizowanego w esicy. Może on zostać usunięty za pomocą klipsowania szypuły (osiągnięcie hemostazy) i następnie resekcję pętlową.

wyświetleń: 916 komentarze: 0

Ogromny uszypułowany polip w esicy

Gottumukkala Raju

Jest to przypadek wielkiego polipa z grubą szypułą zlokalizowanego w esicy. Dokonano próby zmniejszenia objętości adrenalina, co skutkowało umiarkowanym spadkiem masy zmiany. Wykonano resekcję pętlową,...

wyświetleń: 1238 komentarze: 0

Uszypułowany polip w jelicie grubym - ligacja...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek dużego uszypułowanego polipa w esicy, który jest trudny do usunięcia. Ligacja pętlowa byłaby techniką trudną do wykonania. Wykorzystano technikę "cap-assisted" w...

wyświetleń: 959 komentarze: 0

Płaska zmiana w jelicie ślepym - zamknięcie

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia wykonania endoskopowego usunięcia śluzówki krok po kroku - w tej części zaprezentowano całość procedury zamykania (ang. closure).

wyświetleń: 1111 komentarze: 0

Polip na zastawce krętniczo-kątniczej -...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek starszej pacjentki skierowanej do wykonania endoskopowego usunięcia polipa jelita grubego. Znaleziono duży polip naciekający całą zastawkę. Odstąpiono od resekcji z powodu...

wyświetleń: 991 komentarze: 0

Zastawka krętniczo-kątnicza - niewielka...

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia procedurę kolonoskopii. Uwidoczniono niewielką zmianę na zastawce krętniczo-kątniczej.

wyświetleń: 647 komentarze: 0

Blizna zastawki krętniczo-kątniczej

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia obraz z kolonoskopii - follow-up po 6 miesiącach od wykonania wycięcia śluzówki i dużego polipa w okolicy zastawki krętniczo-kątniczej.

wyświetleń: 887 komentarze: 0

Kolonoskopia w polipowatości młodzieńczej

Julio Alejandro Murra-Saca

Polipy młodzieńcze są zmianami w przewodzie pokarmowym z wyraźnym obrazem histologicznym (normalny nabłonek z gruczołami osadzony w hiperplastycznym zrębie z naciekami zapalnymi). Polipy młodzieńcze są...

wyświetleń: 5899 komentarze: 1

Zmiana w odbytnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przestawia resekcję pętlową (snare resection) uszypułowanego polipu przerwaną przez bliznowacenie na środku zmiany, które skutkowało uwiązaniem zmiany do ściany jelita. Wykonano nieudaną próbę uniesienia...

wyświetleń: 1721 komentarze: 0

Blizna po resekcji dużego polipu

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia przypadek pacjenta, który przeszedł kolonoskopię diagnostyczną po 3 miesiącach od endoskopowej resekcji dużego polipu. Rozpoznanie hist-pat: gruczolakorak z naciekaniem warstwy podśluzowej,...

wyświetleń: 933 komentarze: 0

Resekcja olbrzymiego polipa odbytnicy w...

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Wideo przedstawia zabieg resekcji dużego polipa odbytnicy. Wykorzystano pętlę kolonoskopową do usunięcia zmiany. Rozwój chirurgii laparoskopowej dostarczył chirurgom przeprowadzającym zabiegi minimalnie...

wyświetleń: 1493 komentarze: 0

Niewielki polip okrężnicy

Gottumukkala Raju

Wideo przedstawia endoskopową indentyfikację oraz pobieranie zmian z niewielkiego polipa obecnego w okrężnicy.

wyświetleń: 673 komentarze: 0

Endoskopowe wycięcie śluzówki jako leczenie...

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Wideo przedstawia endoskopową resekcję śluzówki polipa esicy. Sposób jest szybkim oraz efektywnym leczeniem tego rodzaju schorzeń.

wyświetleń: 806 komentarze: 0

Usunięcie Polipa Odbytnicy

Christos Karalis

Endoskopowa ulrasonografia jest niezwykle pomocną techniką do oceny, czy polip jest nadal na etapie "in situ" i może być usunięty endoskopowo, czy też chirurgiczna resekcja jest nieunikniona. Poniższe...

wyświetleń: 7041 komentarze: 0

Polip doczesnowy

Jarosław Maj

Ciężarna. 31 tydzień. Nawracające, miernie nasilone krwawienia z pochwy. Kolposkopowo widoczny nekrotycznie zmieniony polip doczesnowy w ujściu szyjki macicy. Poza tym infekcja grzybicza pochwy.

wyświetleń: 1668 komentarze: 1

Polip szyjki macicy

Jarosław Maj

Kolposkopia, średnie powiększenie. Widoczny w kanale szyjki macicy polip typu gruczołowego. Histopatologicznie bez cech podejrzanych - polypus glandularis.

wyświetleń: 3093 komentarze: 0

Usunięcie Polipa Odbytnicy

Christos Karalis

Endoskopowa ulrasonografia jest niezwykle pomocną techniką do oceny, czy polip jest nadal na etapie "in situ" i może być usunięty endoskopowo, czy też chirurgiczna resekcja jest nieunikniona. Poniższe...

wyświetleń: 1309 komentarze: 0

Usunięcie Złośliwego Polipa Jelita Grubego

Christos Karalis

Materiał przedstawia wycięcie złośliwego polipa jelita grubego w czasie kolonoskopii.

wyświetleń: 1867 komentarze: 0

Usinięcie Uszypułowanego Polia Z Jelita...

Christos Karalis

Materiał przedstawia usunięcie 5 cm uszypułowanego polipa z jelita grubego (niski stopień dysplazji).

wyświetleń: 972 komentarze: 0

Hiperplastyczny Polip W Dwunastnicy

Christos Karalis

Materiał przedstawia duży hiperplastyczny polip blokujący opuszkę dwunastnicy.

wyświetleń: 1445 komentarze: 0

Polipy Pęcherzyka Żółciowego W Ultrasonografii...

Christos Karalis

Materiał przedstawia polipy pęcherzyka żółciowego w ultrasonografii endoskopowej.

wyświetleń: 1685 komentarze: 0

Chrypka spowodowana przez polip fałdu głosowego

B. Todd Schaeffer

Wideo przedstawia endoskopowy obraz czerwonego polipa na fałdzie głosowym.

wyświetleń: 2590 komentarze: 0

Endoskopowe usunięcie polipa struny głosowej

B. Todd Schaeffer

Klip prezentuje usunięcie polipa struny głosowej z użyciem sztywnego endoskopu.

wyświetleń: 5002 komentarze: 0

Krwawienie z pochwy spowodowane polipem...

Mounir El-Hao

Histeroskopowe usunięcie polipa macicy.

wyświetleń: 7610 komentarze: 0

Wycięcie polipów macicy

Mounir El-Hao

Przedstawiono diagnostykę i histeroskopowe leczenie niewielkich polipów macicy w gabinecie ginekologicznym przy użyciu histeroskopu i kleszczy typu "crocodile forceps".

wyświetleń: 8503 komentarze: 0

Histeroskopowe wycięcie polipów

Paul P.G

Polip endometrium i jego usunięcie z wykorzystaniem histeroskopii.

wyświetleń: 9756 komentarze: 0

Badanie histeroskopowe macicy - obecność...

Mounir El-Hao

Badanie histeroskopowe - obraz łagodnego, śluzowego polipa macicy.

wyświetleń: 2535 komentarze: 0

Usunięcie polipów dwunastnicy - endoultrasonografia...

José Celso Ardengh

Film wideo prezentuje endoskopię dwunastnicy u 78 letniej kobiety u której wykryto 4 polipy tego organu. Ultrasonografia endoskopowa wykazała że są to uszkodzenia hiperechogeniczne a ich biopsja wykazała...

wyświetleń: 2896 komentarze: 0

Rodzinna polipowatość gruczolakowata okrężnicy...

Atlas gastroenterologii

Brodawka mniejsza. Na nagraniu widoczne obie brodawki.

wyświetleń: 2814 komentarze: 0

Rodzinna polipowatość gruczolakowata okrężnicy...

Atlas gastroenterologii

Kilka polipów dna żołądka widocznych po potraktowaniu ich błękitem metylenowym.

wyświetleń: 693 komentarze: 0

Rodzinna polipowatość gruczolakowata okrężnicy...

Atlas gastroenterologii

Pacjenci z rodzinną polipowatością gruczolakowatą powinni być poddani badaniu endoskopowemu górnego odcinka przewodu pokarmowego zaraz po postawieniu diagnozy oraz później w regularnych odstępach czasu,...

wyświetleń: 727 komentarze: 0

Rodzinna polipowatość gruczolakowata okrężnicy...

Atlas gastroenterologii

U pacjenta występują również liczne polipy trzonu i dna żołądka. Polipy hiperplastyczne żołądka nie są rzadkim znaleziskiem w rodzinnej polipowatości gruczolakowatej. Te polipy nie dają żadnych objawów...

wyświetleń: 691 komentarze: 0

Rodzinna polipowatość gruczolakowata okrężnicy...

Atlas gastroenterologii

Dwa tygodnie po leczeniu koagulacją plazmą argonową. Na nagraniu widocznych kilka wrzodów odbytnicy.

wyświetleń: 720 komentarze: 0

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję