rak trzustki

Rak trzustkiTermin


Grupa obejmująca raki, których rozrost następuje w obrębie miąższu trzustki. Najczęściej pod tym pojęciem rozumie się nowotwór nabłonkowy zlokalizowany w zewnątrzwydzielniczej części tego narządu (najczęściej lokalizuje się w głowie trzustki). Stanowi on 3% nowotworów złośliwych, zajmuje 3 pozycję na liście najczęstszych nowotworów przewodu pokarmowego.

Roczna zachorowalność wynosi 10:100 000, statystyka płci – przeważają zachorowania u osób płci męskiej, najczęściej pomiędzy 60 a 80 rokiem życia. Choroba przebiega w sposób wyjątkowo agresywny (wysoka skłonność do naciekania okolicznych tkanek, szybkie przerzuty do węzłów chłonnych i odległych narządów), a średni czas przeżycia od jej rozpoznania wynosi 6 miesięcy. Od momentu diagnozy <2% pacjentów przeżywa okres 5 lat, 8% przeżywa 2 lata i <50% przeżywa 3 miesiące lub więcej. Do jej wystąpienia predysponuje szereg czynników, a są nimi: palenie papierosów, przewlekłe zapalenie trzustki (z wyjątkiem zapalenia poalkoholowego), cukrzyca, otyłość, dieta mięsna, infekcja Helicobacter pylori, rasa czarna. Istotne wydają się być również czynniki genetyczne (rak trzustki w wywiadzie u krewnych). Domniema się, iż występują 4 geny związane ze zwiększoną zachorowalnością na raka trzustki.


Objawy


Są bardzo niecharakterystyczne i występują stosunkowo późno (po 4-9 miesiącach od momentu rozpoczęcia procesu nowotworowego). Pierwszym objawem jest zwykle silny, tępy ból w nadbrzuszu, który promieniuje do pleców (oznacza on naciekanie okolicznych tkanek i nerwów – stadium nieoperacyjne), często wymagana jest neuroliza (terapia przeciwbólowa może okazać się nieskuteczna). Do innych symptomów należą:

• objawy zablokowania odpływu żółci: żółtaczka zaporowa, świąd skóry, objaw Courvoisiera;

• dolegliwości ze strony wątroby: hepatomegalia, wodobrzusze;

• utrata masy ciała, skrajne wyniszczenie;

• wędrujące zakrzepowe zapalenie żył;

• cukrzyca;

• półpasiec rzekomy;

• zmęczenie, depresja, złe samopoczucie;

• zmiany rytmu wypróżnień;

• guz badalny palpacyjnie.


Diagnostyka


Często przeprowadzana zbyt późno w powodu skąpoobjawości choroby. Złotym standardem w rozpoznawaniu choroby jest triada USG+TK+ERCP (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna). Do innych metod pomocnych w ustalaniu rozpoznania należą: BAC, MRI, laparoskopia diagnostyczna, pankreatoskopia, markery wznowy nowotworowej CA 19-9, CA 50.


LeczenieNajczęściej paliatywne lub objawowe (uzyskanie spływu żółci), do radykalnego zabiegu usunięcia guza (operacja Whipple’a i jej modyfikacja – pankreatoduodenektomia; pankreatektomia całkowita lub częściowa) kwalifikuje się 10-20% chorych.

Uzupełniająco stosuje się radio i chemioterapię (gemcytabina, 5-fluorouracyl).

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki

Hemostaza i uszczelnienie tkanek w chirurgii...

wyświetleń: 1738 komentarze: 0
5

Autorska aplikacja TachoSil w mini-inwazyjnej chirurgii górnego piętra przewodu pokarmowego przygotowana przez prof. Piotra Hogendorfa i prof. Adama Durczyńskiego z Klinicznego Uniwersyteckiego Szpitala...

Lity brodawkowaty nowotwór nabłonkowy trzustki...

Amjad Awan

Specjalizacja:  Gastroenterologia
wyświetleń: 2160 komentarze: 0
5

Materiał wideo przedstawia przypadek niezłośliwego nowotworu trzustki u młodej pacjentki uskarżającej się na ból brzucha.

Rak brodawki Vatera - drenaż dróg żółciowych

Amjad Awan

Specjalizacja:  Gastroenterologia
wyświetleń: 1825 komentarze: 0
5

Materiał wideo przedstawia postępowanie w przypadku raka brodawki Vatera. Nacięcie brodawki z drenażem dróg żółciowych.

Nacięcie dwunastnicy i zastosowanie protez samorozprężalnych...

wyświetleń: 2493 komentarze: 0
5

Na filmie zaprezentowano przypadek nacięcia dwunastnicy i założenia protez samorozprężalnych dróg żółciowych (SEMS) w raku głowy trzustki.

ECPW z założeniem protez samorozprężalnych (SEMS)...

wyświetleń: 5865 komentarze: 0
5

W filmie pokazano przypadek 62-letniego pacjenta z żółtaczką mechaniczną o podłożu raka trzustki. Wykonano ECPW z biopsją oraz umieszczono protezy samorozprężalne w drogach żółciowych.

Choledochoduodenostomia pod kontrolą ultrasonografii...

wyświetleń: 5056 komentarze: 0
5

W filmie pokazano choledochoduodenostomię pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej (EUS).

Laparoskopowe podwójne zespolenie omijające z...

wyświetleń: 7185 komentarze: 0
2.67

67-letnia pacjentka z nieresekcyjnym rakiem trzustki naciekającym krezkę. W badaniu - masywny spadek masy ciała, żółtaczka (bilirubina 400 µmol/l) i wzrost CA 19-9 (2630 U/ml). Z powodu nieudanej ECPW...

Operacja Whipple'a (pankreatojejunostomia)

wyświetleń: 12179 komentarze: 0
5

W filmie opisano bezpieczną pankreatojejunostomię podczas operacji Whipple'a.

Zabieg wytworzenia hepatogastrostomii pod kontrolą...

EUS - ENDO

Specjalizacja:  Gastroenterologia
wyświetleń: 4938 komentarze: 0
5

W filmie pokazano przypadek 68-letniej pacjentki z rakiem trzustki zdiagnozowanym w październiku 2016.

Operacja sposobem Whipple

wyświetleń: 6399 komentarze: 0
5

Film prezentuje operację sposobem Whipple u pacjenta z guzem głowy trzustki oraz zapaleniem trzustki i dróg żółciowych po protezowaniu brodawki Vatera.