rak płuc

Rak płucNowotwór złośliwy tkanki płucnej, który jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych na świecie (niegdyś choroba rzadka). Częściej dotyczy mężczyzn, w szczególności palaczy.


Predyspozycje


Najsilniejszym karcynogenem, który ma wpływ na rozwój raka płuca jest palenie tytoniu. Zawarte w nim substancje, takie jak węglowodory aromatyczne (najsilniej), cyjanowodór, metale ciężkie, tlenek węgla, chlorek winylu, metan, formaldehyd i inne, kilkudziesięciokrotnie zwiększają ryzyko zachorowania. Inne czynniki predysponujące do choroby to:

• azbest, radon, węglowodory aromatyczne, chrom,

• promieniowanie jonizujące,

• palenie bierne,

• czynniki genetyczne.


Typy


Klasyfikacje kliniczne wyróżniają kilka zasadniczych rodzajów choroby, które różnią się histologią, objawami, leczeniem i rokowaniem:

A. Rak drobnokomórkowy płuca (ok 20%) – lokalizuje się w dużych oskrzelach i przywnękowych częściach płuc, jest silnie tytoniozależny, przebieg choroby wyjątkowo agresywny, szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych i odległych narządów (wątroby, szpiku kostnego, kości, mózgu, skóry, tkanek miękkich), często towarzyszą mu zespoły paraneoplastyczne, wrażliwy na chemioterapię (leczenie z wyboru), zastosowanie znajdują silne cytostatyki oraz leki przeciwwymiotne (łagodzące objawy), operacja jest nieskuteczna;

B. Rak płaskonabłonkowy (40%) – lokalizuje się przywnękowo i w dużych oskrzelach, jest tytoniozależny, rozwija się stosunkowo powoli, daje przerzuty drogą krwionośną, chemiooporny, leczeniem z wyboru jest usunięcie zmiany z szerokim marginesem;

C. Rak gruczołowy (30%) – lokalizacją są najczęściej drobne drogi oddechowe (obwodowe części płuc), częste naciekanie opłucnej, nowotwór słabo tytoniozależny, częstszy u kobiet, szybko daje odległe przerzuty (obfite unaczynienie guza), leczeniem z wyboru jest operacja;

D. Rak wielkokomórkowy (10%) – lokalizuje się w dużych i średnich oskrzelach, czasami obwodowo, szybko daje przerzuty;


Objawy ogólne


Nowotwory płuc charakteryzuje podstępny przebieg, jawne i charakterystyczne objawy pojawiają się stosunkowo późno:

A. Związane ze wzrostem miejscowym – kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, nawracające zapalenie płuc;

B. Objawy szerzenia na okoliczne narządy: zespół żyły gł. górnej, ból opłucnowy, ból barku, zespół Hornera, arytmie, chrypka;

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki
Liczba wyników
Sortuj wg

Segmenty oskrzelowo-płucne

Akram Jaffar

Specjalizacja:  Anatomia
wyświetleń: 6086 komentarze: 0
5

Film pozwalający zrozumieć anatomię na podstawie pytań z wielokrotnym wyborem odpowiedzi. Większość pytań jest opartych na egzaminie USMLE, sprawdzając podstawową wiedzę na podstawie przypadków klinicznych,...

Rak płuc - ogólny zarys

wyświetleń: 4370 komentarze: 0
5

Film zawiera najważniejsze informacje dotyczące raka płuc.

Terapia celowana w niedrobnokomórkowym raku płuc

Specjalizacja:  Onkologia kliniczna
wyświetleń: 1449 komentarze: 0
N/A

Animacja przedstawia ogólne informacje dotyczące nowych terapii w rakach niedrobnokomórkowych płuc. Terapia celowana jest leczeniem skierowanym na konkretne mutacje, które są przyczyną wzrostu i rozwoju...

Rak płuca - podsumowanie aktualnych danych

Specjalizacja:  Onkologia kliniczna
wyświetleń: 2291 komentarze: 0
5

Rak płuca jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym i wiodącą przyczyną śmierci. W prezentacji na początku przedstawiono czynniki ryzyka i metody screeningowe. Zaprezentowano główne patofizjologiczne...

Zaawansowana wideotorakoskopowa preparacja węzłów...

wyświetleń: 3028 komentarze: 0
N/A

W powyższym filmie pokazano nowe podejście do użycia narzędzi w wideotorakoskopii z jednego cięcia: użycie tylko 2 instrumentów do pełnej preparacji i usunięcia węzłów chłonnych, bez chwytaków do płuc...

Wideotorakokopowa szczytowotylna segmetektomia...

wyświetleń: 2977 komentarze: 0
N/A

Powyższy film prezentuje wideotorakoskopową szczytowo-tylną segmentektomię z uwidocznieniem anomalii anatomicznej tętnic A1+A3. Autorem filmu jest Dr Diego Gonzalez-Rivas.

Wideotorakoskopowa lobektomia prawa górna z jednego...

wyświetleń: 2899 komentarze: 0
N/A

Powyższy film prezentuje wideotorakoskopową lobektomię prawą górną z jednego cięcia podmostkowego w przypadku dużego guza z oskrzelem dodatkowym do segmentu 1 (oskrzele odchodzące od tchawicy powyżej...

Wideotorakoskopowa lewa górna lobektomia utrudniona...

wyświetleń: 3011 komentarze: 0
5

Powyższy film prezentuje lewą górną lobektomię wykonaną techniką wideotorakoskopową z jednego cięcia u pacjenta z rakiem płuca. Naczynia wnęki były otoczone i zablokowane przez zwapniałem węzły chłonne....

Lobektomia wykonana metodą Single-Port VATS bez...

wyświetleń: 3695 komentarze: 0
5

Znieczulenie ogólne z wentylacją jednego płuca było zawsze traktowane jako warunek konieczny do wykonania większych płucnych torakoskopowych resekcji. Jednakże niedawno opisano torakoskopową lobektomię...

Lobektomia środkowa z powodu raka płuc wykonana...

wyświetleń: 4152 komentarze: 0
N/A

W ostatnich dwóch dekadach wideotorakoskopia (VATS) wprowadziła rewolucję w leczeniu patologii płuc. Dzięki mniejszej inwazyjności, wideotorakoskopowy dostęp przez jeden port staje się coraz bardziej...

Lingulektomia z powodu guza płuc, z wykorzystaniem...

wyświetleń: 4736 komentarze: 0
1

Operacja usunięcia języczka płuca z powodu guza płuca, może zostać przeprowadzona efektywnie i bezpiecznie przy pomocy robota, zapewniając pacjentowi krótszy czas powrotu do pełnej sprawności. Autorzy:...

Zapalenie płuc i rak płuca - RTG i TK klatki...

Specjalizacja:  Radiologia
wyświetleń: 11144 komentarze: 0
4.67

Ten film prezentuje obraz zapalenia płuc i raka płuca na podstawie zdjęcia rentgenowskiego i tomografii komputerowej klatki piersiowej. Informacje kliniczne. 87-letni pacjent z gorączką i kaszlem. Zapalenie...

Płuca osoby palącej i niepalącej - test

wyświetleń: 16782 komentarze: 0
5

W tym materiale zaprezentowano test wpływu palenia nikotyny na płuca. 

Lobektomia górnego płata płuca lewego z wykorzystaniem...

wyświetleń: 7615 komentarze: 0
5

Film przedstawia wykorzystanie robota da Vinci z techniką RAPOR podczas resekcji górnego płata płuca lewego z powodu raka płuca we wczesnym stadium. Rozwinięcie skrótu RAPOR to "Robotic Assisted...

Drobnokomórkowy rak płuc atakuje górną i środkową...

wyświetleń: 4535 komentarze: 0
N/A

Obraz środkowej części przełyku.

Liczba wyników
Sortuj wg