rak płuc

Rak płucNowotwór złośliwy tkanki płucnej, który jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych na świecie (niegdyś choroba rzadka). Częściej dotyczy mężczyzn, w szczególności palaczy.


Predyspozycje


Najsilniejszym karcynogenem, który ma wpływ na rozwój raka płuca jest palenie tytoniu. Zawarte w nim substancje, takie jak węglowodory aromatyczne (najsilniej), cyjanowodór, metale ciężkie, tlenek węgla, chlorek winylu, metan, formaldehyd i inne, kilkudziesięciokrotnie zwiększają ryzyko zachorowania. Inne czynniki predysponujące do choroby to:

• azbest, radon, węglowodory aromatyczne, chrom,

• promieniowanie jonizujące,

• palenie bierne,

• czynniki genetyczne.


Typy


Klasyfikacje kliniczne wyróżniają kilka zasadniczych rodzajów choroby, które różnią się histologią, objawami, leczeniem i rokowaniem:

A. Rak drobnokomórkowy płuca (ok 20%) – lokalizuje się w dużych oskrzelach i przywnękowych częściach płuc, jest silnie tytoniozależny, przebieg choroby wyjątkowo agresywny, szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych i odległych narządów (wątroby, szpiku kostnego, kości, mózgu, skóry, tkanek miękkich), często towarzyszą mu zespoły paraneoplastyczne, wrażliwy na chemioterapię (leczenie z wyboru), zastosowanie znajdują silne cytostatyki oraz leki przeciwwymiotne (łagodzące objawy), operacja jest nieskuteczna;

B. Rak płaskonabłonkowy (40%) – lokalizuje się przywnękowo i w dużych oskrzelach, jest tytoniozależny, rozwija się stosunkowo powoli, daje przerzuty drogą krwionośną, chemiooporny, leczeniem z wyboru jest usunięcie zmiany z szerokim marginesem;

C. Rak gruczołowy (30%) – lokalizacją są najczęściej drobne drogi oddechowe (obwodowe części płuc), częste naciekanie opłucnej, nowotwór słabo tytoniozależny, częstszy u kobiet, szybko daje odległe przerzuty (obfite unaczynienie guza), leczeniem z wyboru jest operacja;

D. Rak wielkokomórkowy (10%) – lokalizuje się w dużych i średnich oskrzelach, czasami obwodowo, szybko daje przerzuty;


Objawy ogólne


Nowotwory płuc charakteryzuje podstępny przebieg, jawne i charakterystyczne objawy pojawiają się stosunkowo późno:

A. Związane ze wzrostem miejscowym – kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, nawracające zapalenie płuc;

B. Objawy szerzenia na okoliczne narządy: zespół żyły gł. górnej, ból opłucnowy, ból barku, zespół Hornera, arytmie, chrypka;

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia implant jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki