cięcie cesarskie

Cięcie cesarskie
Cięcie cesarskie (sectio caesarea) – zabieg chirurgiczny polegający na nacięciu powłok brzusznych (laparotomii) i mięśnia macicy (histerotomii) w celu wydobycia płodu. Obecnie jest najczęściej wykonywaną operacją położniczą.


Wskazania ze strony:A. Matki:

• stan po cięciu cesarskim,

• zaburzenia mechanizmu porodowego,

• wady miednicy,

• stan po operacjach miednicy,

• blizny w mięśniu macicy,

• stan po operacjach pochwowych,

• przeszkody w kanale rodnym,

• łożysko przodujące i przdwczesne oddzielenie łożyska,

• ciąża wielopłodowa,

• rak szyjki macicy,

• stan przedrzucawkowy.


B. Dziecka:

• nieprawidłowe położenie płodu,

• zagrażające niedotlenienie płodu,

• trombocytopenia płodu,

• wady płodu,

• wypadnięcie pępowiny,

Wskazania pozapołożnicze to najczęściej wskazania okulistyczne (zaawansowana retinopatia, odwarstwienie siatkówki, wysoka krótkowzroczność), kardiologiczne (III/IVo w skali NYHA) czy też ortopedyczne. Za kontrowersyjne uznaje się wskazania psychiatryczne (lęk przed porodem).


Technika operacyjna:1. Nacięcie powłok brzucha (laparotomia) – najczęściej poprzeczene cięcie nad spojeniem łonowym metodą Pfannenstiela.

2. Nacięcie macicy (histerotomia) – w 90% przypadków cięcie poprzeczne w dolnym odcinku macicy; technikę (w przeciwieństwie do klasycznego cięcia pionowego) cechuje niewielka liczba powikłań w postaci krwawienia, wytrzewienia, pęknięcia macicy w kolejnych ciążach czy też zrostów. Rozległość nacięcia musi zapewnić bezpieczne wydobycie dziecka i ograniczać boczne pęknięcia, co może grozić uszkodzeniem tętnic macicznych.

3. Wydobycie płodu – po odpępnieniu płodu często podaje się oksytocynę
i profilaktycznie antybiotyki, następpnie wydobywa się popłód.

4. Zszycie ściany macicy (szew pojedyńczy; endometrium nie powienno być wciągnięte do rany) i brzucha.

Pomimo rozwoju technik medycznych, anestezjologii i dostępu do antybiotyków procedura ta wiąże się ze zwiększoną ryzykiem zachorowalności i umieralności pośród matek
w porównaniu z porodem drogami natury.

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia implant jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki