guz mózgu


Guz mózguGuzy mózgu to niejednorodna grupa chorób, która charakteryzuje się obecnością nieprawidłowej tkanki (masy) w obrębie mózgowia. Ze względu na rodzaj, możemy je podzielić na:

A. Guzy nowotworowe – tutaj zaliczamy większość guzów mózgu, najczęściej są to zmiany przerzutowe pochodzące z innych rejonów ciała (rak płuc, rak sutka, rak jelita grubego i układu moczowego, czerniak, rak gruczołu krokowego, rak trzustki, rak trzonu macicy, białaczki i chłoniaki, mięsaki u dzieci); pierwotne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego występują rzadziej, dzieli się je na:

a. guzy wywodzące się z tkanki nerwowo-nabłonkowej (nowotwory neuroepitelialne):

• nowotwory szeregu astrocytarnego (glejaki astrocytarne, gwiaździaki)
• gwiaździaki o wzroście ograniczonym
• nowotwory gleju skąpowypustkowego
• glejaki mieszane
• nowotwory gleju wyściółkowego
• nowotwory pochodzenia zarodkowego (embrionalnego)
• nowotwory o niewyjaśnionej histogenezie
• nowotwory splotu naczyniówkowego
• guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe
• guzy neuroepitelialne wywodzące się z miąższu szyszynki

b. inne guzy ośrodkowego układu nerwowego:

• nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych
• nowotwory opon mózgowych z komórek meningotelialnych
• chłoniaki i nowotwory układu krwiotwórczego
• guzy z komórek rozrodczych
• guzy okolicy siodła tureckiego
• nowotwory szerzące się per continuam
• torbiele i zmiany nowotworopodobne

B. Guzy nienowotworowe – takie jak torbiele bąblowcowe, pasożyty, ropnie, tętniaki.

ObjawyPrzede wszystkim związane są ze wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, dodatkowe symptomy zależą od lokalizacji guza i ucisku, jaki wywiera on na otaczające tkanki.

DiagnostykaNajlepszą metodą diagnostyczną zmian w ośrodkowym układzie nerwowym jest rezonans magnetyczny, często uzupełniany pozytonową tomografią emisyjną (PET), tomografią komputerową, badaniem potencjałów wywołanych, parametrami płynu mózgowo rdzeniowego, markerami nowotworowymi, angiografią.

LeczenieW miarę możliwości powinno być przyczynowe i jest zależne od etiologii guza. W przypadku nowotworów złośliwych istnieją standardy terapeutyczne (najczęstszą metodą jest usunięcie guza lub radioterapia stereotaktyczna). Leczenie objawowe stosujemy w przypadkach nieoperacyjnych nowotworów

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki

Kraniotomia - otwarcie i zamknięcie

wyświetleń: 23339 komentarze: 0
4.83

Kraniotomia okolicy potylicznej lewej z powodu guza mózgu. Śródoperacyjnie użyto systemu pneumatycznego HILAN z prędkością 90,000rpm, zacisków Titanium CRANIOFIX (11mm), retraktorów GILSBACH.

Oponiaki - chirurgia minimalnie inwazyjna i...

Specjalizacja:  Neurochirurgia
wyświetleń: 4722 komentarze: 0
5

Oponiaki są najczęstszymi łagodnymi guzami mózgu, chociaż czasami mogą zdarzyć się postacie bardziej agresywne (oponiaki atypowe i anaplastyczne). Oponiaki wyrastają z opon i mogą być zlokalizowane prawie...

Usunięcie glejaka wielopostaciowego z kory ruchowej

wyświetleń: 15675 komentarze: 0
5

Jednym z trudniejszych przypadków w neurochirurgii jest usunięcie guza mózgu tkwiącego w korze ruchowej, co może skutkować nieodwracalnym paraliżem. Powyżej przypadek glejaka wielopostaciowego umiejscowionego...

Operacja guza mózgu u pacjentki sparaliżowanej...

wyświetleń: 22216 komentarze: 0
4.5

Resekcja guza mózgu, który spowodował paraliż pacjentki. Guz osadzony w okolicy ruchowej (odpowiedzialnej za ruchy reki i nogi) został usunięty u sparaliżowanej kobiety, bez uszkodzenia otaczających struktur....

Guz mózgu: Chirurgiczne usunięcie glejaka wielopostaciowego...

wyświetleń: 13043 komentarze: 0
2.67

Usunięcie guza mózgu u pacjenta, który prezentował następujące objawy: osłabienie, ból głowy, splątanie. Operacja została przeprowadzona z użyciem soli sodowej fluoresceiny, a także nawigacji komputerowej....

Ataxia - ćwiczenia równoważne w pozycji zakroczno-wykrocznej

wyświetleń: 1284 komentarze: 0
N/A

Ataxia - ćw. równoważne w staniu przy asekuracji własnej w pozycji zakroczno-wykrocznej. Stan po ok. 2050 dniach rehabilitacji po operacji guza mózgu.

Ataxia - chód skrzyżny

wyświetleń: 6222 komentarze: 0
5

Chód ataktyczny, krokiem skrzyżnym bez asekuracji. Stan po ok. 1630 dniach rehabilitacji po operacji guza mózgu.

Hemostaza loży po usuniętym guzie (Glio-blastoma,...

wyświetleń: 2919 komentarze: 0
3

Technika aplikacji TachoSil w celu uzyskania hemostazy w loży po usuniętym guzie prawej półkuli mózgu. Film wykonany na Oddziale Neurochirurgii w Copernicus Podmiot Leczniczy Gdańsk. Skrócona informacja...

Ataxia - ćwiczenia na Spacecurl

wyświetleń: 4671 komentarze: 0
3

Ćwiczenia na platformie Spacecurl. Stan po ok. 1400 dniach rehabilitacji po operacji guza mózgu.

Hemostaza loży po operacji guza mózgu

wyświetleń: 2670 komentarze: 0
5

Technika aplikacji TachoSil w celu uzyskania hemostazy u 50 letniego pacjenta z guzem płata skroniowego prawej półkuli mózgu. Film wykonany na Oddziale Neurochirurgii w Copernicus Podmiot Leczniczy Gdańsk. Charakterystyka...