guz mózgu


Guz mózguGuzy mózgu to niejednorodna grupa chorób, która charakteryzuje się obecnością nieprawidłowej tkanki (masy) w obrębie mózgowia. Ze względu na rodzaj, możemy je podzielić na:

A. Guzy nowotworowe – tutaj zaliczamy większość guzów mózgu, najczęściej są to zmiany przerzutowe pochodzące z innych rejonów ciała (rak płuc, rak sutka, rak jelita grubego i układu moczowego, czerniak, rak gruczołu krokowego, rak trzustki, rak trzonu macicy, białaczki i chłoniaki, mięsaki u dzieci); pierwotne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego występują rzadziej, dzieli się je na:

a. guzy wywodzące się z tkanki nerwowo-nabłonkowej (nowotwory neuroepitelialne):

• nowotwory szeregu astrocytarnego (glejaki astrocytarne, gwiaździaki)
• gwiaździaki o wzroście ograniczonym
• nowotwory gleju skąpowypustkowego
• glejaki mieszane
• nowotwory gleju wyściółkowego
• nowotwory pochodzenia zarodkowego (embrionalnego)
• nowotwory o niewyjaśnionej histogenezie
• nowotwory splotu naczyniówkowego
• guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe
• guzy neuroepitelialne wywodzące się z miąższu szyszynki

b. inne guzy ośrodkowego układu nerwowego:

• nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych
• nowotwory opon mózgowych z komórek meningotelialnych
• chłoniaki i nowotwory układu krwiotwórczego
• guzy z komórek rozrodczych
• guzy okolicy siodła tureckiego
• nowotwory szerzące się per continuam
• torbiele i zmiany nowotworopodobne

B. Guzy nienowotworowe – takie jak torbiele bąblowcowe, pasożyty, ropnie, tętniaki.

ObjawyPrzede wszystkim związane są ze wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, dodatkowe symptomy zależą od lokalizacji guza i ucisku, jaki wywiera on na otaczające tkanki.

DiagnostykaNajlepszą metodą diagnostyczną zmian w ośrodkowym układzie nerwowym jest rezonans magnetyczny, często uzupełniany pozytonową tomografią emisyjną (PET), tomografią komputerową, badaniem potencjałów wywołanych, parametrami płynu mózgowo rdzeniowego, markerami nowotworowymi, angiografią.

LeczenieW miarę możliwości powinno być przyczynowe i jest zależne od etiologii guza. W przypadku nowotworów złośliwych istnieją standardy terapeutyczne (najczęstszą metodą jest usunięcie guza lub radioterapia stereotaktyczna). Leczenie objawowe stosujemy w przypadkach nieoperacyjnych nowotworów

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica patomorfologia pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki