Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Adres
ul. Chopina 3
22-400 Zamość
Polska
Data powstania
1999-01-04
Strona www
Wyświetleń
2235
Opis
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii rozpoczęła działalność w styczniu 1999r. Do chwili obecnej w jej ramach odbyło się ponad 500 kursów praktycznej ultrasonografii, w których uczestniczyło około 25 000 osób.
Celem kursów RSU jest praktyczna nauka wykonywania różnych rodzajów badań USG tkanek i narządów.

Kursy przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i samodzielnie wykonujących badania USG i mających w związku z tym wiele rozterek i wątpliwości tak merytorycznych jak i praktycznych.
Kierownikami naukowymi kursów i wykładowcami są znane autorytety w poszczególnych zastosowaniach USG we współczesnej diagnostyce medycznej, mające również duże doświadczenie w nauczaniu diagnostyki ultrasonograficznej.

Tygodniowe kursy praktycznej ultrasonografii obejmują minimum 40 godzin efektywnej nauki wykonywania badań USG. Kursy odbywają się w grupach ok. 50 osobowych. Podczas zajęć praktycznych dysponujemy 10 – 12 aparatami USG.

Badania pacjentów odbywają się w grupach 4 – 5 osobowych.
Po zakończeniu kursu każdy z jego uczestników powinien posiąść praktyczną wiedzę i umiejętność samodzielnego wykonywania badań USG, ich właściwego opisywania i dokumentowania.

Weekendowe kursy doskonalące z cyklu „Spotkania z Mistrzem” obejmują 18 – 20 godzin wykładów, prezentacji i zajęć praktycznych (badanie pacjentów, ćwiczenia na fantomach).
Kursy odbywają się w Zamościu, Sieniawie oraz w Warszawie.

Kursy organizowane przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii objęte są nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy pod numerem 58 – 000021. W związku z tym kursy i szkolenia prowadzone przez RSU posiadają określoną liczbę punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.10.2004 (Dz.U.04.231.2326).
Uczestnictwo w tygodniowym kursie na Roztoczu daje Państwu 40 punktów edukacyjnych i 40 punktów PTU.

Natomiast udział w weekendowych kursach doskonalących 18 – 20 punktów, według zasady 1 godzina szkoleniowa = 1 punkt edukacyjny, jeden punkt PTU; maksymalnie 40 punktów za jedną formę szkoleniową.

Publikowane materiały