Zaburzenia wodno-elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej odnoszą się do wszelkich zaburzeń homeostazy organizmu, które wywołane są nadmierną utratą wody lub przewodnieniem oraz zmianami w gospodarce elektrolitowej organizmu. Zaburzenia wodno-elektrolitowe prowadzą do nieprawidłowego funcjonowania narządów wewnętrznych.

Zaburzenia wodno-elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej

Koszt

Udział bezpłatny

Szacowany czas trwania

40 min.

Poziom trudności

średni

Test

Certyfikat ukończenia kursu

Autorzy

Specjalizacje

Tagi

Dodatkowe uwagi

- test dostępny jest po ukończeniu kursu

Opinie

Użytkownik Wiedza Przydatność Przekaz Komentarz
P. J.
E. K.
D. K.
A. K.
A. P.
M. M.
M. P.
R. S.
j. m.