Konferencja Arythmix Migotanie Przedsionków - kto przyjął nasze zaproszenie?

Oceń:
5
dodano:
2 lata temu
wyświetleń:
815
specjalizacja:
Kardiologia

Opis materiału

Rejestracja wkrótce na www.arythmix.pl


Spotykamy się 13 i 14.05 w Hotelu Hilton w Warszawie :)


Program:


13.05. 2022  PIĄTEK


13.00 – 13.05 Otwarcie Konferencji


13.05 – 14.15 Sesja 1. 


Migotanie przedsionków - od wykrywania do leczenia


*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję


1. Wykrywanie migotania przedsionków: badanie tętna, inteligentne gadżety, a może wszczepialne urządzenia?   


Marcin Grabowski      


2. Badania obrazowe serca: znaczenie dla oceny ryzyka migotania przedsionków i  doboru terapii.  


Alicja Dąbrowska-Kugacka  


3. Migotanie przedsionków i modyfikowalne czynniki ryzyka.  


Piotr Kułakowski


4. Pierwsze w życiu migotanie przedsionków – co robić?  


Jarosław Kaźmierczak  


14.15 - 15.15 Przerwa  lunchowa   


15.15 – 16.40 Sesja 2. 


Migotanie przedsionków: ryzyko zakrzepowo-zatorowe i antykoagulacja.  


*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję


1,Czas trwania migotania przedsionków a ryzyko udaru i rola leczenia przeciwkrzepliwego.   


Andrzej Lubiński


2, Pacjent  z wysokim ryzykiem udaru i wysokim ryzykiem krwawienia. U kogo leki, a u kogo zatyczka uszka lewego przedsionka i jakie leczenie po jej założeniu?  


Anetta Undas  


3. Czy pacjent po TIA podlega tym samym zasadom postępowania jak po udarze  mózgu?  


Agnieszka Słowik     


4. Migotanie przedsionków, zaburzenia funkcji poznawczych i antykoagulacja.  Katarzyna Mizia-Stec    


5. Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego: rola biomarkerów, a może już czas na GARFIELD score?  


Janina Stępińska  


16.40 – 16.55 Przerwa 


16.55 – 18.05   Sesja 3. 


Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzi ekspert? Część 1. 


*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję


1. Pacjentka z migotaniem przedsionków przyjmująca NOAC doznała krwawienia z  dróg  rodnych.   


Anna Tomaszuk-Kazberuk  


2. U pacjentki z utrwalonym migotaniem przedsionków rozpoznano raka piersi i zaplanowano chemioterapię przed leczeniem operacyjnym - co z antykoagulacją?


3. Pacjent  z utrwalonym migotaniem przedsionków przyjmuje NOAC. Hospitalizacja z powodu zawału NSTEMI, a  SARS-CoV-2 (+).  


Przemysław Mitkowski   


4. Pacjentka  z napadowym migotaniem przedsionków CHA2DS2-VASc-3,  leczona przeciwkrzepliwie, ma mieć dwie planowe operacje.  


Maria Trusz-Gluza


18.05 - 18.20 Przerwa 


18:20 - 19.30 Sesja 4.  


Mój chory z migotaniem przedsionków  – co radzi ekspert? Część 2. 


*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję


1. Mężczyzna 66l  z utrwalonym  od 5 lat migotaniem przedsionków  -  EHRA 3/4. Jakie perspektywy ochrony przed udarem i złagodzenia objawów? Zbigniew Kalarus   


2. Pacjentka   z przetrwałym długotrwałym migotaniem  przedsionków i niewydolnością serca NYHA III: kiedy CRT albo stymulacja His/LBB?   


Marek Jastrzębski  


3. Pacjentka z kardiomiopatią rozstrzeniową  w 4 miesiącu ciąży ma napad migotania przedsionków  – co z antykoagulacją, i nie tylko.  


Lidia Tomkiewicz-Pająk  


4. Pacjent z napadowym migotaniem przedsionków 6 miesięcy po zawale serca bierze NOAC w zredukowanej dawce  i klopidogrel 75 mg. Ma mieć kardiowersję.


Andrzej Budaj    


                                                   


14. 05. 2022  SOBOTA


9.00 – 10.30 Sesja 5.    


Ablacja i leki antyarytmiczne: eksperci contra publiczność.  9.00 – 10.30


1. Eksperci contra publiczność:  Pacjent z przetrwałym migotaniem 


przedsionków. 


Prowadzący: Piotr Kułakowski, 


Eksperci: Mirosław Dłużniewski, Krzysztof Filipiak


Dyskusja nad przypadkiem i głosowania – 30 min.


Podsumowanie ekspertów: Mój dekalog w migotaniu przedsionków – 2 x po 5 min. 


2. Debata pro-contra: W dobie  ablacji migotania przedsionków nie ma miejsca dla leków antyarytmicznych – 30 min. + 3 min. dyskusja


Prowadzący: Andrzej Lubiński


Pro: Oskar Kowalski, Contra:  Maria Trusz-Gluza 


3. Pacjent po ablacji migotania przedsionków u mnie w przychodni: jakie możliwe powikłania, kiedy monitorowanie EKG, kiedy odstawić lek antyarytmiczny a kiedy przeciwkrzepliwy? – 15 min. 


Piotr Kułakowski  


10.30 – 10.50 Przerwa 


10.50 – 12.00  Sesja 6.  


Różne odcienie migotania przedsionków. 


*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję


1. Trzepotanie przedsionków – od typowego do bardzo nietypowego. Podłoże, leczenie antyarytmiczne i przeciwkrzepliwe.  


 Jakub Baran  


2.  Pacjent ze stymulatorem – wykryto AHRE. I co dalej? Co możemy jeszcze  wyczytać z pamięci stymulatora?  


Maciej Kempa 


3. Migotanie przedsionków i kanałopatie.   


Katarzyna Biernacka  


4. Stymulacja stała w  prewencji migotania przedsionków i antyarytmiczna w przerywaniu napadów.   


Adam Sokal 


12.00 – 12.15  Przerwa   


12.15 – 13.25 Sesja 7. 


Migotanie przedsionków i sytuacje szczególne. 


*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję


1. Migotanie przedsionków i cukrzyca.                                                             


Zbigniew Gaciong 


2. Stenoza mitralna lub niedomykalność mitralna a migotanie przedsionków.  


Tomasz Kukulski  


3. Pacjent z migotaniem przedsionków i kardiomiopatią przerostową – ryzyko,  odrębności w leczeniu.    


Krzysztof Szydło 


4. Przyszłość w leczeniu migotania przedsionków – wziewne leki antyarytmiczne,  nowe leki przeciwkrzepliwe, lepsza ablacja, inne.    


Andrzej Lubiński

tagi: migotanie migotanie przedsionków arytmia ablacja kardiowersja kardiolog kardiolodzy kardiologiczne konferencja kardiologiczna kardiologicznie warsztaty kardiologiczne interna interniści choroby wewnętrzne edukacja lekarzy

Inne filmy tego użytkownika

Podobne

pokaż więcej