MSP Pakt

MSP Pakt

Grupa zawodowa
inne
Obszar zainteresowań
Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Flebologia, Gastroenterologia, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia, Hematologia, Hipertensjologia, Immunologia kliniczna, Implantologia stomatologiczna, Informatyka medyczna, Inne, Kardiochirurgia, Kardiologia, Medycyna nuklearna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Medycyna sportowa, Medycyna sądowa, Medycyna transportu, Mikrobiologia lekarska, Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia kliniczna, Ortodoncja, Ortopedia, Otorynolaryngologia, Patomorfologia, Pediatria, Periodontologia, Proktologia, Protetyka stomatologiczna, Psychiatria, Pulmonologia, Radiologia, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Toksykologia kliniczna, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Urologia, Zdrowie Publiczne
Wyświetleń
1745
Biografia
MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE PAKT działają na ogólnopolskiej arenie szkoleń od 11 marca 1996 r. jako uznany realizator projektów medycznych, przeznaczonych dla specjalistów, zajmujących się szeroko pojętą diagnostyką i leczeniem. MSP Pakt wpisany jest do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz okręgowych izb lekarskich. O wartości szkoleń MSP Pakt świadczy udział wybitnych specjalistów, ważność i aktualność poruszanej tematyki, praktyczny charakter oraz elitarność przedsięwzięć. Absolwenci otrzymują certyfikaty honorowane w UE i na świecie, akredytowane przez odpowiednie instytucje i organizacje naukowe. Posiadamy akredytację CKPPiP w zakresie szkoleń dla pielęgniarek oraz PTRM w zakresie szkoleń dla ratowników medycznych. MSP PAKT są autorem kilkunastu medycznych projektów, w tym innowacyjnego na światową skalę, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów dofinansowanych z budżetu UE. Propagujemy profilaktykę zdrowotną wśród mieszkańców Śląska w formie bezpłatnych akcji badań. W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia MSP PAKT został wybrany na realizatora "Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w latach 2015-2016. Informacyjno-edukacyjny program rozwoju dawstwa narządów od żywych dawców skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin oraz innych zainteresowanych. W 2015 r. zorganizowaliśmy 137 spotkań edukacyjno-informacyjnych, z których skorzystało 735 pacjentów i członków ich rodzin. Ponadto zorganizowaliśmy 20 konsultacji par dawca-biorca oraz szereg działań promocyjnych. 22-23 lutego 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu MSP PAKT zrealizował Szkolenie lekarzy w zakresie kardiologicznego badania USG noworodka w ramach Projektu Mały Dolnoślązak - Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego, dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa. W ramach kursu kwalifikacje podniosło 20 lekarzy oraz przebadano 18 noworodków.

Publikowane materiały