Światowa Organizacja Zdrowia

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki

Wpływ danych genomowych dla globalnego zdrowia...

wyświetleń: 693 komentarze: 0
5

Genomika była motorem znaczących ulepszeń w diagnostyce i leczeniu rzadkich chorób i nowotworów. Podczas gdy współczesna medycyna genomiczna jest obecnie integralną częścią rutynowej opieki zdrowotnej...

Współpraca badaczy na rzecz poprawy zdrowia publicznego...

wyświetleń: 700 komentarze: 0
5

"Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030" zapewnia wspólne ramy dla lepszej przyszłości ludzi i planety. Kluczowy Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG) koncentruje się na globalnym zdrowiu i dobrostanie....

Rola Niemiec w interdyscyplinarnych badaniach...

wyświetleń: 473 komentarze: 0
5

Ta sesja będzie dotyczyć tego, jak interdyscyplinarne i międzysektorowe badania wyglądają w praktyce oraz jak te oparte na współpracy podejścia są zgodne z szerszą globalną strategią zdrowia Niemiec i...

Wpływ COVID-19 na zdrowie psychiczne wśród osób...

wyświetleń: 734 komentarze: 0
5

Zagrożenia wynikające z wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i doświadczenia „pokolenia COVID”, w którym rozwój społeczny młodych ludzi charakteryzuje się wieloma ograniczeniami, dystansem społecznym,...

Rola polityków w cyfrowych innowacjach w ochronie...

wyświetleń: 933 komentarze: 0
5

Według szacunków WHO połowa światowej populacji nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Ponad 100 milionów ludzi każdego roku popada w skrajne ubóstwo, ponieważ muszą z własnej kieszeni płacić...

Nowe zasady odpowiedzialności zbiorowej w zdrowiu...

wyświetleń: 368 komentarze: 0
5

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) zostały wprowadzone w 1969 r. i zreformowane w 2005 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania na międzynarodowe rozprzestrzenianie...

Rada WHO ds. Ekonomii Zdrowia dla wszystkich

wyświetleń: 1288 komentarze: 0
5

Globalne zdrowie potrzebuje nowej myśli ekonomicznej – proaktywnej agendy ekonomicznej „Zdrowie dla Wszystkich”, aby kształtować nasze gospodarki tak, aby naprawdę miały dobre samopoczucie i integrację...