sarkoidoza


SarkoidozaSarkoidoza jest to ogólnoustrojowa choroba ziarniniakowa, której cechą jest powstawanie małych, nieserowaciejących ziarniniaków (o wyglądzie grudki). Dotyczy głównie osób młodych (szczyt zachorowań przypada pomiędzy 20 a 29 rokiem życia), nieco częściej dotyka kobiet.

Najczęstszym objawem choroby są zmiany radiologiczne podczas wykonywania RTG – powiększenie węzłów chłonnych wnęk oraz zmiany w miąższu płuca. Może obejmować każdy narząd.

Etiopatogeneza choroby nie została jeszcze wyjaśniona, dotychczasowe teorie sugerują tło infekcyjne (bakteria niewykrywalna w standardowych testach diagnostycznych), hiperwitaminozę D o nieznanej przyczynie, tło genetyczne.

DiagnostykaDo kryteriów rozpoznania należy obecność objawów klinicznych, objawy radiologiczne (zajęcie 2 lub więcej narządów) oraz dodatni wynik biopsji błony śluzowej oskrzela/płuc/węzłów chłonnych. Badaniami najcenniejszymi z diagnostycznego punktu widzenia są tomografia komputerowa oraz bronchoskopia.

RodzajeChoroba jest schorzeniem systemowym, jednak można wyróżnić kilka specyficznych typów:

a) Sarkoidoza systemowa (dotknięte są różne organy, objawy zależne od miejsca, z niespecyficznych możemy wyróżnić senność, zmęczenie, suchość oczu, problemy z widzeniem, kaszel, zajęcie skóry);

b) Sarkoidozy skórne (z obecnością objawów systemowych lub bez nich):

• sarkoid guzowaty (Dariera-Roussy) – występują guzy (bez cech zapalenia), głównie na kończynach dolnych; ma
• odmiana naczyniowa (angiolupoid) – miejscem dotkniętym jest skóra nosa, na której występują sinawobrunatne lub czerwonobrunatne guzki;
• sarkoid odmrozinowy (lupus pernio) – po narażeniu na zimno, występuje jako sinoczerwony naciek, najczęściej na twarzy i rękach;
• odmiana drobnoguzkowa rozsiana (sarcoidosis miliaris);
• odmiana drobnoguzkowa o układzie obrączkowatym (sarcoidosis circinata);
• zespoł Löfgrena (połączenie sarkoidu guzowatego z powiększeniem węzłów chłonnych wnęk, rumieniem guzowatym i bólami stawów).

Objawy


Do najczęstszych objawów choroby należą kolejno: duszność, ból w klatce piersiowej, bóle stawów i mięśni, powiększone, ruchome i niebolesne węzły chłonne, hepatomegalia, zapalenie błony naczyniowej spojówki, tęczówki, siatkówki i oka, porażenie nerwu twarzowego, objawy ze strony skóry, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, powiększenie ślinianki przyusznej, utrata łaknienia, chudnięcie, podwyższona temperatura ciała.

LeczenieWskazaniami do leczenia są: zaawansowane stadium choroby, zajęcie serca, OUN, oka, hiperkalcemia. Stosowanymi preparatami sią glikokortykosteroidy podawane doustnie, metotreksat, cyklofosfamid, leczenie objawów współistniejących (np. nadciśnienia płucnego).

anatomia chirurgia ogólna dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia implant jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka resekcja specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki
Liczba wyników
Sortuj wg

Różne oblicza sarkoidozy

Specjalizacja:  Pulmonologia
wyświetleń: 1487 komentarze: 0
5

Na filmie przedstawiono przegląd informacji dotyczących sarkoidozy, która jest ogólnoświatową chorobą. Na początku autor omawia epidemiologię, czynnika ryzyka, włączając w to predyspozycje genetyczne,...

Sarkoidoza - histopatologia - płuco

wyświetleń: 11801 komentarze: 0
5

Autor filmu omawia sarkoidozę w badaniu histopatologicznym płuca. Film w języku angielskim.

Sarkoidoza - mózg, móżdżek - histopatologia

wyświetleń: 4503 komentarze: 0
N/A

Autor prezentuje i omawia sarkoidozę w obrazie histopatologicznym mózgu i móżdżku. Film z angielskim komentarzem autora.

Mózg, móżdżek - sarkoidoza

wyświetleń: 5776 komentarze: 0
N/A

Znajdź komórki ziarninowe w tym preparacie móżdżku. Jaka patologia jest tu obecna? Ziarniniaki nieserowaciejące, które wykazują negatywne barwienie dla gruźlicy i grzybów, są uznawane za sarkoidozę.

Węzły chłonne - sarkoidoza

wyświetleń: 6887 komentarze: 0
N/A

Film prezentuje węzły chłonne - sarkoidozę.

Sarkoidoza

wyświetleń: 5351 komentarze: 0
N/A

Film obrazuje sarkoidozę.

Liczba wyników
Sortuj wg