radiologia

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki

Zasady tworzenia obrazu na zdjęciach pantomograficznych...

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 757 komentarze: 0
5

Ten materiał wideo przedstawia zasady tworzenia obrazu na pantomogramach.

Detektory promieniowania w radiologii stomatologicznej...

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 448 komentarze: 0
5

Ten film przedstawia charakterystykę płytek fosforowych w radiologii stomatologicznej.

Detektory promieniowania w radiologia stomatologicznej...

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 597 komentarze: 0
5

Ten materiał wideo charakteryzuje podstawy budowy i funkcji detektora CMOS.

Ocena istoty gąbczastej kości | Radiologia stomatologiczna

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 711 komentarze: 0
5

Ten materiał wideo stanowi wprowadzenie do ogólnych zasad oceny kości beleczkowej na zdjęciach rentgenowskich.

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe | Radiologia stomatologiczna

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 474 komentarze: 0
5

Ten film przedstawia wykonawstwo i ocenę zdjęć skrzydłowo-zgryzowych.

Zasada SLOB - endodonta wyjaśnia

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 836 komentarze: 0
N/A

W filmie wyjaśniona jest zasada SLOB techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, która pomoże ocenić prawidłowo ząb i zidentyfikować jego korzenie. Więcej informacji na: https://soniachopradds.com/blog/video-the-slob-rule-explained/...

Jak w 10 min zinterpretować RTG klatki piersiowej?

Specjalizacja:  Dla studentów
wyświetleń: 1656 komentarze: 0
5

W tym materiale opanujesz podstawy intrepretowania zdjęć RTG klatki piersiowej.

Choroby zatok przynosowych | Zatoka szczękowa...

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 1860 komentarze: 0
4.5

Choroby zatok przynosowych są powszechne w zatoce szczękowej. Wygląd radiograficzny torbieli retencyjnej, torbieli korzeniowej i pogrubienia błony śluzowej jest porównywany w diagnostyce różnicowej. Zgrubienie...

Artefakty CBCT | Podstawowe zasady interpretacji...

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 1124 komentarze: 0
N/A

W tym filmie artefakty na CBCT są łatwo wyjaśnione. Mogą one wpływać na jakość obrazu. Znajomość artefaktów na CBCT może pomóc uniknąć błędnej interpretacji radiogramu.

Patologie jamy ustnej na zdjęciach rentgenowskich

Specjalizacja:  Inne
wyświetleń: 738 komentarze: 0
5

Ten film pokazuje kilka patologii jamy ustnej z dobrze zdefiniowanymi granicami, które możemy znaleźć na zdjęciach rentgenowskich.